search

Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP

205,00 zł
Brutto

Książka Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP – wzory list kontrolnych z komentarzem (z suplementem elektronicznym) to publikacja która kierowana jest do audytorów oraz pracowników kontroli wewnętrznej oraz wszystkich tych osób, którym powierzono obowiązki prowadzenia zadań w zakresie postępowania związanego z badaniem prawidłowości stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Ilość
Publikacja dostępna

978-83-7804-343-0
miękka klejona
2017
612

W publikacji przedstawiono krok po kroku przebieg czynności audytowych w systemie zamówień publicznych. Podstawę opracowania stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zmieniona nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 1020 z późn. zm.), oraz akty wykonawcze wydane w celu wykonania tej ustawy. Uwzględniono również zasady prawidłowego wydatkowania środków publicznych oraz standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Książka zawiera 44 wzory list kontrolnych z komentarzami.

Korzystający z opracowania dowie się:

jak opracować program zadania zapewniającego w zakresie zamówień publicznych;

jak przeprowadzić badanie systemu organizacji urzędu w zakresie zamówień publicznych;

jakie pytania zadać w związku z badaniem poprawności specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

jak zbadać proces postępowania w sprawie każdego z trybów udzielania zamówienia publicznego;

jak sprawdzić, czy umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera wszystkie niezbędne elementy;

jak ocenić prawidłowość funkcjonowania komisji przetargowej.

Publikacja kierowana jest do audytorów oraz pracowników kontroli wewnętrznej oraz wszystkich tych osób, którym powierzono obowiązki prowadzenia zadań w zakresie postępowania związanego z badaniem prawidłowości stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Książce towarzyszy suplement elektroniczny zawierający wzory dokumentów w formacie MS Word, co pozwala na łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce (plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce).

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.