search

Jak przygotować się do zmian 2023 Podatki Rachunkowość Prawo pracy ZUS

125,00 zł
Brutto

Jak przygotować się do zmian 2023 Podatki Rachunkowość Prawo pracy ZUS to jedyna na rynku publikacja, która w praktyczny sposób przygotowuje Czytelników do stosowania nowych przepisów podatkowych i rachunkowych, prawa pracy i ZUS, które zaczną obowiązywać w 2023 r. Opracowanie zawiera konkretne wskazówki krok po kroku, w jaki sposób dostosować się do zmian prawnych wprowadzanych w 2023 r.

Ilość
Publikacja dostępna

Wydawnictwo INFOR
9788382682984
miękka
2023
156

Autorzy publikacji omawiają nie tylko nowe regulacje, lecz także tzw. przepisy przejściowe. Wyjaśniają, od kiedy i w jaki sposób należy stosować zmienione przepisy. Przystępnie przedstawiają działania i decyzje, jakie należy podjąć, aby optymalnie dostosować się do nowych regulacji.

W przepisach PIT zmiany dotyczą m.in.:
-sposobu składania przez podatników oświadczeń płatnikom PIT na nowym wzorze formularza PIT-2;
-nowych zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku;
-braku odpowiedzialności płatnika za nieprawidłowe pobieranie zaliczek na PIT z winy podatnika;
-momentu ujęcia przez płatnika w kosztach składek na ubezpieczenie społeczne;
-terminu opłacania ryczałtu ewidencjonowanego;
-możliwości opodatkowania najmu prywatnego tylko ryczałtem ewidencjonowanym;
-ograniczenia ulgi na zabytki.

W przepisach CIT zmiany dotyczą m.in.:
-zwolnienia z podatku dochodów przedsiębiorstw społecznych;
-wprowadzenia alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym;
-rozszerzenia katalogu form prawnych, w których może działać spółka holdingowa, o prostą spółkę akcyjną;
-odejścia od kwartalnej aktualizacji danych dużych podatników podawanych do publicznej wiadomości – na rzecz aktualizacji dokonywanej raz w roku;
-zwolnienia podatników dokonujących zwiększeń lub zmniejszeń – wynikających z ulgi na złe długi – z obowiązku wykazania w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązań, z którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia;
-zniesienia konieczności wydawania decyzji urzędowej w każdym przypadku, gdy kwota zwrotu podatku od przychodów od budynków nie będzie budzić wątpliwości.

Zmiany w VAT dotyczą m.in.:
-wprowadzenia możliwości rozliczania VAT przez grupy VAT;
-obowiązku wprowadzenia kas przez myjnie samochodowe;
-zasad ewidencjonowania w JPK_V7;
-terminu zapłaty VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw;
-zwrotu VAT w terminie 15 dni;
-wydłużenia o rok możliwości nabywania kas z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym.

Natomiast zmiany w akcyzie dotyczą:
-przedłużenia zwolnienia dla hybryd „z wtyczką”;
-przesunięcia terminu elektronizacji ewidencji akcyzowych;
-podwyżek stawek akcyzy na alkohole i wyroby do palenia;
-ułatwień dla krajowych, małych producentów alkoholi w zakresie pozyskiwania tzw. certyfikatów małego producenta, dzięki którym mogą korzystać na terenie kraju z preferencyjnych stawek akcyzy;
-wprowadzenia szeregu uproszczeń w zakresie rozliczeń akcyzowych dla JST w zakresie fotowoltaiki;
-elektronizacji obrotu wewnątrzwspólnotowego poza zawieszeniem poboru akcyzy;
-wprowadzenia uproszczeń w dokumentowaniu eksportu towarów ze składu podatkowego z wykorzystaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

W podatku od czynności cywilnoprawnych zmiany objęły przede wszystkim wyłączenie z podatku niektórych czynności cywilnoprawnych między członkami grup VAT.
Zmiany wprowadzono także w przepisach Ordynacji podatkowej, ustawy o NIP i ustawy o podatku od spadków i darowizn. Są one związane m.in. z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego grup VAT, zmianami w zakresie cen transferowych, podwyżką kwoty podatku przekazywanej na OPP, podwyżkami stawek zastawu skarbowego i kar porządkowych oraz wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów przekazywanych fiskusowi przez notariuszy.

W przypadku rachunkowości – na przełomie 2022 i 2023 roku – czeka nas konieczność zweryfikowania, czy roczne sprawozdanie finansowe za rok 2022 podlega obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską, a także czy istnieje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2023 r.

W 2023 r. wchodzą również w życie rewolucyjne zmiany dotyczące prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W Kodeksie pracy będą uregulowane praca zdalna i kontrola trzeźwości pracowników. Jednocześnie zostaną zniesione przepisy dotyczące telepracy. W 2023 r. dwukrotnie wzrasta płaca minimalna oraz zmienia się wysokość diety z tytułu podróży krajowych. Ponadto od 1 stycznia 2023 r. każdy pracodawca musi posiadać profil informacyjny PUE ZUS.

Poradnik jest nieodzowną i praktyczną pomocą w przygotowaniu do wdrożenia nowych regulacji. Będzie on przydatny w przygotowaniu się m.in. do:
-nowych zasad dotyczących wykonywania pracy zdalnej;
-zmian w przeprowadzaniu kontroli trzeźwości pracowników;
-dwukrotnej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. i innych świadczeń pracowniczych;
-nowych obowiązków pracodawców wobec ZUS.

Poszczególne zagadnienia zostały zaprezentowane w unikatowej, praktycznej formie. Opracowanie zawiera liczne przykłady, tabele i wzory dokumentów.

Publikacja przygotuje Czytelników do stosowania nowych przepisów. Zawiera:
-omówienie każdej zmiany;
-omówienie przepisów przejściowych, które wskazują, od kiedy i w jaki sposób należy stosować nowe przepisy na przełomie dotychczasowego i nowego stanu prawnego;
-wskazówki krok po kroku, w jaki sposób przygotować się do stosowania nowych przepisów.

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.