search

Przewodnik po zmianach przepisów 2023 Podatki Rachunkowość Prawo pracy ZUS

115,00 zł
Brutto

W publikacji Przewodnik po zmianach przepisów 2023 Podatki Rachunkowość Prawo pracy ZUS wydawnictwa Infor omówiono wszystkie zmiany w podatkach, rachunkowości, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych obowiązujące od 1 stycznia 2023 r., a także te już znane na początku roku, wchodzące w życie po tej dacie. Podatnicy, księgowi, pracodawcy i kadrowi znajdą tu ważne informacje przedstawione w układzie tematycznym i zgromadzone w jednym miejscu. Poradnik prezentuje stan przed zmianą przepisów i po ich zmianie, z komentarzem eksperta i oceną jej skutków.

Ilość
Publikacja dostępna

Wydawnictwo INFOR
9788382683295

Przewodnik po zmianach przepisów 2023 Podatki Rachunkowość Prawo pracy ZUS to publikacja, która przystępnie przedstawia wszystkie zmiany w przepisach podatkowych (VAT, PIT, CIT, akcyzie i innych) oraz w rachunkowości, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych – zarówno wprowadzone z początkiem 2023 r., jak i te, które znane są już teraz, lecz wejdą w życie w trakcie 2023 r. Jest to przekrojowy komentarz do najnowszych zmian z zakresu podatków i rachunkowości oraz prawa pracy i ZUS. Przewodnik zawiera: tabelaryczne zestawienia zmian na początku każdego działu tematycznego, omówienie każdej zmiany przez porównanie regulacji w brzmieniu obowiązującym przed i po zmianie, a także ocenę wprowadzonej zmiany w komentarzu eksperta.

Poradnik prezentuje poszczególne zagadnienia w unikatowej formie – omówione są w nim regulacje przed zmianą przepisów i po ich zmianie. Na początku każdego działu tematycznego znajdują się praktyczne zestawienia tabelaryczne zmian prawa z informacją, czego dotyczy zmiana i na czym polega.

Dzięki takiemu ujęciu osoby, które sięgną po publikację, uzyskają m.in. pełną wiedzę o wszystkich zmienianych przepisach podatkowych na 2023 r. oraz limitach rachunkowych ważnych dla wykonania obowiązków nałożonych przepisami o rachunkowości.

Co zawiera część podatkowa publikacji

Część podatkowa publikacji przedstawia wszystkie zmiany w PIT, CIT, VAT, akcyzie, Ordynacji podatkowej i innych podatkach, a także zmiany w ustawie o KAS.

W przepisach PIT zmiany dotyczą m.in.:
    sposobu składania przez podatników oświadczeń płatnikom PIT na nowym wzorze formularza PIT-2;
    nowych zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku;
    braku odpowiedzialności płatnika za nieprawidłowe pobieranie zaliczek na PIT z winy podatnika;
    momentu ujęcia przez płatnika w kosztach składek na ubezpieczenie społeczne;
    terminu opłacania ryczałtu ewidencjonowanego;
    możliwości opodatkowania najmu prywatnego tylko ryczałtem ewidencjonowanym;
    ograniczenia ulgi na zabytki.

W przepisach CIT zmiany dotyczą m.in.:
    zwolnienia z podatku dochodów przedsiębiorstw społecznych;
    wprowadzenia alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym;
    rozszerzenia katalogu form prawnych, w których może działać spółka holdingowa, o prostą spółkę akcyjną;
    odejścia od kwartalnej aktualizacji danych dużych podatników podawanych do publicznej wiadomości – na rzecz aktualizacji dokonywanej raz w roku;
    zwolnienia podatników dokonujących zwiększeń lub zmniejszeń – wynikających z ulgi na złe długi – z obowiązku wykazania w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązań, z którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia;
    zniesienia konieczności wydawania decyzji urzędowej w każdym przypadku, gdy kwota zwrotu podatku od przychodów od budynków nie będzie budzić wątpliwości.

Zmiany w VAT dotyczą m.in.:
    wprowadzenia możliwości rozliczania VAT przez grupy VAT;
    obowiązku wprowadzenia kas przez myjnie samochodowe;
    zasad ewidencjonowania w JPK_V7;
    terminu zapłaty VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw;
    zwrotu VAT w terminie 15 dni;
    wydłużenia o rok możliwości nabywania kas z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym.

Natomiast zmiany w akcyzie zmiany dotyczą:
    przedłużenia zwolnienia dla hybryd „z wtyczką”;
    przesunięcia terminu elektronizacji ewidencji akcyzowych;
    podwyżek stawek akcyzy na alkohole i wyroby do palenia;
    ułatwień dla krajowych małych producentów alkoholi w zakresie pozyskiwania tzw. certyfikatów małego producenta, dzięki którym mogą korzystać na terenie kraju z preferencyjnych stawek akcyzy;
    wprowadzenia szeregu uproszczeń w zakresie rozliczeń akcyzowych dla JST w zakresie fotowoltaiki;
    elektronizacji obrotu wewnątrzwspólnotowego poza zawieszeniem poboru akcyzy;
    wprowadzenia uproszczeń w dokumentowaniu eksportu towarów ze składu podatkowego z wykorzystaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

W podatku od czynności cywilnoprawnych zmiany objęły przede wszystkim wyłączenie z podatku niektórych czynności cywilnoprawnych między członkami grup VAT.

Zmiany wprowadzono także w przepisach Ordynacji podatkowej, ustawy o NIP i ustawy o podatku od spadków i darowizn. Są one związane m.in. z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego grup VAT, zmianami w zakresie cen transferowych, podwyżką kwoty podatku przekazywanej na OPP, podwyżkami stawek zastawu skarbowego i kar porządkowych oraz wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów przekazywanych fiskusowi przez notariuszy.

Co zawiera część rachunkowa publikacji - przypadku rachunkowości – na przełomie 2022 i 2023 roku – czeka nas konieczność zweryfikowania, czy roczne sprawozdanie finansowe za rok 2022 podlega obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską, a także czy istnieje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2023 r.

Co zawiera część kadrowo-ubezpieczeniowa publikacji - 2023 r. wchodzą w życie rewolucyjne zmiany dotyczące prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W Kodeksie pracy uregulowano pracę zdalną i kontrolę trzeźwości pracowników. Jednocześnie zniesiono przepisy dotyczące telepracy. W 2023 r. dwukrotnie wzrasta płaca minimalna oraz zmienia się wysokość diety z tytułu podróży krajowych. Ponadto od 1 stycznia 2023 r. każdy pracodawca musi posiadać profil informacyjny PUE ZUS.

Poradnik jest nieodzowną i praktyczną pomocą w przygotowaniu do wdrożenia nowych regulacji. Będzie on przydatny w przygotowaniu się m.in. do:

    nowych zasad dotyczących wykonywania pracy zdalnej;
    zmian w przeprowadzaniu kontroli trzeźwości pracowników;
    dwukrotnej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. i innych świadczeń pracowniczych;
    nowych obowiązków pracodawców wobec ZUS.

Poszczególne zagadnienia zostały zaprezentowane w unikatowej, praktycznej formie. Opracowanie zawiera liczne przykłady, tabele i wzory dokumentów.

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.