search

Wzory księgowań w jednostce budżetowej

275,00 zł
Brutto

Książka Wzory księgowań w jednostce budżetowej autorstwa Wojciecha Rupa to publikacja niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej – zawiera wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych.

Ilość
Publikacja dostępna

Rup Wojciech
978-83-7804-974-6
miękka klejona
VI uaktualnione
2023
282
B5

Publikacja niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej – zawiera wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych.

Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały zaprezentowane w układzie tematycznym z podziałem na obszary i rodzaje działalności:

­gospodarka majątkiem trwałym,

­majątek obrotowy,

­gospodarka pieniężna oraz dochody i wydatki budżetowe,

­rozrachunki i zaangażowanie,

­przychody, koszty i wynik finansowy,

­fundusze.

Omawiane operacje według rodzajów działalności opatrzone są komentarzem w zakresie uzasadnienia sposobu ewidencji poszczególnych operacji, wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów oraz ewidencji w księgach pomocniczych prowadzonych do niektórych kont księgi głównej.

W celu ułatwienia pracy księgowego autor sporządził szczegółowy indeks operacji księgowych w ujęciu alfabetycznym, w którym podano adres każdej operacji w tabelach wzorów księgowań i numerów operacji.

Dodatkowo w książce praktyczne przykłady liczbowe na schematach teowych wybranych operacji, trudnych zagadnień gospodarki finansowej i majątkowej, w tym np.:

rozliczenie i ewidencja należnego i naliczonego podatku VAT w samorządowej jednostce budżetowej będącej częścią podatnika VAT oraz centralne rozliczenie podatku VAT w skali całej jednostki samorządu terytorialnego,

koszty budowy środków trwałych i ich rozliczenie,

­ewidencja umowy leasingu finansowego środka trwałego u korzystającego, którym jest jednostka budżetowa,

­likwidacja rachunku dochodów własnych i przekazanie niewykorzystanych środków na rachunek pomocniczy,

­kompensata (potrącenia) wzajemnych należności – ewidencja w urzędzie jednostki samorządu,

­wspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu terytorialnego,

­wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenie zwrotu świadczeń alimentacyjnych w jednostce budżetowej (np. OPS) realizującej zadanie,

­ewidencja rozliczeń międzyokresowych w jednostce budżetowej prowadzącej ewidencję kosztów tylko w zespole 4 kont kosztów.

 

Piąte wydanie książki zaktualizowano według stanu prawnego na czerwiec 2019 r. Uwzględniono w nim konsekwencje w księgach rachunkowych związane m.in. z:

wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) i jego wpływem na rozliczenia podatku VAT przez jednostki budżetowe,

problemem ustawowego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,

wprowadzeniem do ustawy o finansach publicznych art. 72 ust. 1a i zmianami w zakresie uznawania tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego (samorządowego) długu publicznego.

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.