search

BHP w praktyce 2022 Wydanie 19

269,00 zł
Brutto

Książka BHP w praktyce 2022 Wydanie 19 autorstwa Bogdana Rączkowskiego wydawnictwa ODDK omawia tematykę aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i Polskich Norm. Poradnik BHP zawiera praktyczne wskazówki – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy (akty prawne, normy, przydatne adresy), znaki bezpieczeństwa.

Ilość
Publikacja dostępna

978-83-7804-771-1
twarda
19
2022
1170
B5

Poradnik BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i Polskich Norm. To praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy (akty prawne, normy, przydatne adresy), znaki bezpieczeństwa.

W dziewiętnastym wydaniu uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy oraz zmiany w ustawach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o Dozorze Technicznym, w Prawie budowlanym, Prawie atomowym, rozporządzeniach i Polskich Normach dotyczące m.in.:

zasad różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

klasyfikacji zawodów, niebezpiecznych substancji chemicznych i preparatów chemicznych (zmian w wydanych do tej pory przepisach, w tym REACH i CLP),

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,

zmian w zakresie badań profilaktycznych i ich częstotliwości,

przepisów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych, zgodnie z regulacjami ADR oraz zadań Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie nadzoru nad przewozem materiałów niebezpiecznych,

czynników rakotwórczych i mutagennych,

zmian w zakresie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej,

szkolenia w zakresie bhp przy zagrożeniu epidemiologicznym,

zmian w dokumentowaniu chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy osób niebędących pracownikami,

zmian w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej.

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.