search

VAT Komentarz 2024

399,00 zł
Brutto

VAT Komentarz 2024 Wydanie 17 autorstwa Tomasza Michalika wydawnictwa CH Beck zawiera kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (podatek VAT) wraz z obszernym komentarzem

Ilość
Publikacja dostępna

Wydawnictwo C.H.Beck
978-83-8291-810-6
C.H. Beck
twarda
17
2024
2018
Podatkowe Komentarze Becka

VAT Komentarz 2024 Wydanie 17 to najbardziej aktualna publikacja poświęcona podatkowi VAT na rynku. Zawiera najnowsze zmiany wprowadzone w 2023 r. oraz zmiany planowane na 2024 r. Zmiany dotyczą m.in. zakresu opodatkowania VAT, zasad odliczania, warunków zwrotu, form zapłaty, zwolnień z VAT czy procedur szczególnych.

VAT. Komentarz, wyd. 17 autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Tomasza Michalika stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (podatek VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy jak również omówienie bogatego orzecznictwa sądów krajowych, unijnych oraz interpretacji Ministra Finansów.

Prezentowana książka w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:
-zakresu opodatkowania VAT dostawy towarów, w tym wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy oraz świadczenia usług;
-określenia miejsca świadczenia przy dostawie towarów, wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów, imporcie towarów i świadczeniu usług;
-momentu powstania obowiązku podatkowego, w tym wobec małych podatników i ustalenia podstawy opodatkowania;
-zasad wymiaru i poboru podatku;
-bieżących stawek podatkowych i katalogu zwolnień;
-zasad odliczenia i warunków zwrotu podatku;
-form zapłaty podatku, w tym składania JPK i deklaracji VAT;
-procedur szczególnych dotyczących m.in. drobnych przedsiębiorców, rolników, -świadczenia usług turystycznych, dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, zwrotu podatku podróżnym.

Najważniejsze z nich dotyczą:
- wprowadzenia obligatoryjnego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur i związanych z tym dostosowań obowiązujących przepisów;
- tzw. pakietu Slim VAT 3 (Simple Local And Modern VAT), wprowadzonego w celu uproszczenia rozliczania przez podatników;
- implementacji dyrektywy Rady (UE) 2020/284 z dnia 18.2.2020 r., mającej na celu wzmocnienie ram współpracy administracyjnej państw unijnych, by rozwiązać problem oszustw związanych z VAT w sektorze e-commerce;
- wprowadzenia rozwiązań umożliwiających przymusowe dochodzenie należności z tytułu podatku VAT rozliczanego w procedurze szczególnej od podmiotu, którego miejscem zamieszkania lub siedziby jest inne państwo niż Polska oraz dla którego państwem identyfikacji jest państwo inne niż Polska i w tym państwie identyfikacji została złożona deklaracja podatkowa;
- stworzenia regulacji w zakresie opodatkowania opakowań zwrotnych wielokrotnego użytku objętych systemem kaucyjnym.

Stan prawny: 13.10.2023 r. – na dzień wejścia w życie zmiany z Dz.U. z 2023 r. poz. 1852 – z uwzględnieniem zmian opublikowanych w:

- Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm., które wchodzą w życie 1.1.2025 r.,
- Dz.U. z 2023 r. poz. 996, które wchodzą w życie 1.1.2024 r.,
- Dz.U. z 2023 r. poz. 1598, które wchodzą w życie 1.1.2024 r., 1.7.2024 r. i 1.1.2025 r.

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.