search

Płace od A do Z w 2024

245,00 zł
Brutto

Płace od A do Z w 2024 autorstwa Moniki Cieślak wydawnictwa HR Services to książka, która omawia dokładnie nowości wprowadzone w 2023 i 2024 r. Wyjaśnia komu i jak naliczać i wypłacać wynagrodzenia zachowując zasady obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. związane z minimalną stawką godzinową. Przedstawia także nowe zasady odliczania kwoty wolnej od podatku. Prezentuje najnowsze indywidualne interpretacje podatkowe oraz interpretacje ZUS.

Ilość
Publikacja dostępna

978-83-62838-74-5
miękka
2024
942
B5

Płace od A do Z w 2024 to uaktualnione i znacznie rozszerzone wydanie bestsellera wydawnictwa HR Services. Dzięki tej publikacji naliczanie wynagrodzeń będzie dużo prostsze. Stan prawny prezentowanego wydania książki to 10 stycznia 2024 rok.

W książce autorka Monika Cieślak omawia dokładnie nowości wprowadzone w 2023 i 2024 r. Wyjaśnia komu i jak naliczać i wypłacać wynagrodzenia zachowując zasady obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. związane z minimalną stawką godzinową. Przedstawia także nowe zasady odliczania kwoty wolnej od podatku. Prezentuje najnowsze indywidualne interpretacje podatkowe oraz interpretacje ZUS.

Płace od A do Z w 202” kompleksowo przedstawiają tajniki naliczania pensji w skondensowanej formule, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez m.in.:
- nową wersję Komentarza do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - wybrane zagadnienia (wersja z 21 sierpnia 2023 r.), istotnie zmieniającego praktykę naliczania zasiłków.
- ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw mającą na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE),
- ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzającą rewolucyjne zmiany w ustawie podatkowej,
- inne ustawy i rozporządzenia istotne dla naliczania wynagrodzeń, a wprowadzające zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.,
i zmian, które czekają pracodawców w związku z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego Dyrektyw Unii Europejskiej, w tym dyrektywy o sygnalistach i dyrektywy o wzmocnieniu stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości.

Płace od A do Z w 2024 w czytelny sposób, na wielu przykładach, przedstawione są zasady prawidłowego naliczania wynagrodzenia od brutto do netto, w tym dokonywania potrąceń, dla pracownika i zleceniobiorcy. Uwzględnione są również zagadnienia rozliczania wpłat do PPK na liście płac. Osobny rozdział jest poświęcony ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.

W książce omówione są również zasady naliczania obligatoryjnych składników wynagrodzenia pracownika: wynagrodzenia za pracę pomniejszonego (np. za chorobę, nieobecność niepłatną), wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia chorobowego, zasiłków, wynagrodzenia za czas zwolnienia z powodu siły wyższej i innych obligatoryjnych składników wynagrodzenia. Syntetycznie prezentują zasady uwzględniania zmiennych składników wynagrodzenia tj: premie uznaniowe, dodatki za godziny nadliczbowe czy dodatki za pracę w porze nocnej w podstawach naliczania poszczególnych składników wynagrodzenia.

Płace od A do Z zawierają:
- syntetyczne zestawienie zmian w naliczaniu wynagrodzeń obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.
- syntetyczne zestawienie zmian w wysokości składników wynagrodzenia obowiązujących od 1 stycznia 2024 r., w tym powiązanych z minimalnym wynagrodzeniem pracownika,
- zestawienie obowiązków pracodawcy w zakresie kadr i płac w 2024 r.,
- szczegółowe omówienie zasad naliczania poszczególnych obligatoryjnych składników wynagrodzenia przysługujących pracownikom, jak i ich opodatkowania i oskładkowania,
- omówienie podstaw prawnych i mechanizmów naliczania wynagrodzenia z: umowy zlecenia (umowy o świadczenie usług), umowy o dzieło, powołania na członka zarządu i członka rady nadzorczej, umowy o praktykę absolwencką,
- tabele i schematy, które w jasny i przystępny sposób ukazują i systematyzują prezentowane zagadnienia np. oskładkowania i opodatkowania składników wynagrodzenia i benefitów przyznawanych pracownikowi, sfinansowanych ze środków obrotowych i świadczeń socjalnych, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad naliczania zaliczki z poszczególnych umów,
- pytania i odpowiedzi uwzględniające najnowsze orzecznictwo oraz pisma urzędowe,
- podsumowanie najważniejszych zagadnień pod koniec rozdziału.

Dużo kwestii w zakresie naliczania wynagrodzeń nie jest jednoznacznie uregulowanych w przepisach prawa pracy. Zagadnienia związane z naliczaniem składników wynagrodzenia tj: wynagrodzenie urlopowe czy chorobowe, opodatkowaniem świadczeń pracowniczych i wyceną świadczeń w naturze rodzą wiele pytań. Osoby odpowiedzialne za płace szukają wyjaśnienia swoich wątpliwości w fachowej prasie i podczas szkoleń.

Nie chcąc unikać tematów trudnych i kontrowersyjnych, autorka poruszyła zagadnienia, dla których nie ma jednoznacznych rozwiązań w systemie prawnym. W takich sytuacjach wskazano praktykowane rozwiązania, zaznaczając istniejące kontrowersje i wątpliwości. Wymaga podkreślenia, iż przedstawione rozwiązania są zalecane, aczkolwiek niniejsza pozycja nie jest źródłem prawa, dostarcza natomiast szeregu wskazówek na temat jego interpretacji. Książka źródłem wiedzy na temat praktykowanych i doradzanych przez autorkę rozwiązań problemów płacowych.

Często w polskiej praktyce, bez zmiany przepisów prawnych, zmienia się stanowisko organów skarbowych czy praktyka kontroli ZUS. Przykładem mogą być zmieniające się interpretacje organów na temat opodatkowania imprez integracyjnych, czy ubezpieczenia NNW w zagranicznej podróży służbowej na przestrzeni ostatnich lat czy praktyka kontroli umów o dzieło przez ZUS, ryczałt samochodowy, autorskie koszty uzyskania czy też reklasyfikacja umów o dzieło i zlecenia przez ZUS. Nadal nie ma jednej odpowiedzi na pytanie czy kwota ryczałtu za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych zawiera czy nie koszt paliwa. Te  i inne zagadnienia omawia w prosty i przystępny sposób pozycja Płace od A do Z w 2024

Książka Płace od A do Z 2024 krok po kroku prezentuje technikę i sposób naliczania wynagrodzeń i płac. Pokazuje metodę wyliczania poszczególnych obligatoryjnych składników wynagrodzenia tj. wynagrodzenie urlopowe, chorobowe, przestojowe w różnych systemach wynagrodzeń (czasowym: miesięcznym, godzinowym, akordowym, prowizyjnym, mieszanym). Omawia rozbieżności i wątpliwości w zakresie naliczania obligatoryjnych składników wynagrodzenia.

W kolejnej części publikacji autorka omawia sposób wyliczania wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umów cywilno-prawnych tj. umowy o dzieło, zlecenia, kontraktu menedżerskiego, umowy o praktykę absolwencką, powołania, po czym przechodzi do bardzo dokładnego omówienia kwestii związanych z opodatkowaniem i oskładkowaniem różnych składników wynagrodzenia. Przedstawia i wyjaśnia wszystkie niuanse dotyczące wynagradzania osób, zatrudnionych zarówno na podstawie umowy o pracę jak i na podstawie umów zlecenia.

Wszystkie kwestie i tematy poruszone w książce zostały bogato zilustrowane przykładowymi obliczeniami, charakterystyką i opisem najlepszych stosowanych praktyk oraz wskazaniem najczęściej popełnianych błędów i sposobami ich unikania i rozwiązywania. Oddzielny rozdział poświęcony został kontrolom ZUS i urzędu skarbowego oraz najczęściej popełnianym błędom podczas naliczania płac. Płace od A do Z w 2024 to książka pomocna, a wręcz niezbędna każdemu, kto zajmuje się sprawami kadr i płac

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.