search

Opłata od środków spożywczych (podatek cukrowy) Komentarz

175,00 zł
Brutto

Książka Opłata od środków spożywczych (podatek cukrowy) Komentarz autorstwa Artura Boguckiego i Stanisława Boguckiego zawiera szczegółową analizę przepisów ustawy w zakresie opłaty od środków spożywczych w aspekcie prawnopodatkowym.

Ilość
Publikacja dostępna

Wydawnictwo C.H.Beck
978-83-8356-100-4
2023
120

Publikacja Opłata od środków spożywczych (podatek cukrowy) Komentarz to pierwsza na rynku publikacja zawierająca szczegółowe omówienie przepisów rozdziału 3a „Opłata od środków spożywczych" ustawy z 11.9.2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1608) wraz z przepisami wykonawczymi.

Opłata od środków spożywczych została wprowadzona od 1.1.2021 r. na mocy ustawy z 14.2.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1492) i jest konsekwencją rosnącej wśród społeczeństwa otyłości. Podatek nałożony na wskazane w ustawie towary ma na celu promowanie prozdrowotnych decyzji żywieniowych konsumentów oraz wpłynięcie na producentów słodzonych napojów, aby doprowadzić do zmniejszenia popytu, a w konsekwencji podaży, na szkodliwe dla zdrowia produkty.

Publikacja zawiera szczegółową analizę przepisów ustawy w zakresie opłaty od środków spożywczych w aspekcie prawnopodatkowym. Dokładne omówienie przepisów pozwala Czytelnikowi uzyskać praktyczną wiedzę dotyczącą charakterystyki opłaty od środków spożywczych, jej cech szczególnych i przewidywanego wpływu na producentów i konsumentów.

W książce omówiono m.in.:
    podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty;
    wyłączenie od opłaty o charakterze generalnym, a także wyłączenia zawarte w katalogu napojów niepodlegających opłacie;
    rodzaje napojów, których wprowadzenie na rynek podlega opłacie;
    obowiązki informacyjne podmiotów zobowiązanych do zapłaty opłaty.

Publikacja zawiera odwołanie do najnowszego orzecznictwa. Jest skierowana, przede wszystkim, do praktyków prawa: sędziów, doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów, ale też do producentów napojów i konsumentów zainteresowanych tematyką podatku cukrowego.

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.