search

Estoński CIT

185,00 zł
Brutto

Książka Estoński CIT (ryczałt od dochodów spółek) z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2023 r. autorstwa Wojciecha Safiana w kompleksowy sposób  omawia zagadnienia związane z estońskim CIT-em w odniesieniu zarówno do spółek rozważających wybór ryczałtu, jak i spółek już korzystających z tej formy opodatkowania.

Ilość
Publikacja dostępna

978-83-7804-952-4
Miękka
2023
208
A5
prawo gospodarcze, podatki

Ryczałt od dochodów spółek, potocznie określany estońskim CIT-em, to szczególna forma opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, stanowiąca alternatywę wobec opodatkowania na zasadach ogólnych. Rozwiązanie to daje podatnikom realną możliwość zwiększenia płynności finansowej oraz zmniejszenia obciążeń podatkowych.

Niniejsza publikacja kompleksowo omawia zagadnienia związane z estońskim CIT-em w odniesieniu zarówno do spółek rozważających wybór ryczałtu, jak i spółek już korzystających z tej formy opodatkowania.

Książka powstała na bazie doświadczeń autora, który pomógł we wprowadzeniu tego rozwiązania w wielu podmiotach, a w publikacji omawia wszystkie aspekty związane ze stosowaniem tego rozwiązania, nie ucieka również od trudnych tematów – prezentuje poglądy własne, odnosi je do stanowiska Ministerstwa Finansów  oraz do sukcesywnie pojawiających się interpretacji indywidualnych Krajowej Informacji Skarbowej. Dodatkowym walorem opracowania jest omówienie transakcji M&A w kontekście opodatkowania ryczałtem.

 W książce zostały omówione m.in.:

kryteria, które musi spełnić podatnik, aby skorzystać z ryczałtu od dochodów spółek;

obowiązki rozliczeniowe związane z wyborem ryczałtu, w tym m.in.:

obowiązek składania oświadczeń przez udziałowców, akcjonariuszy i wspólników spółek,

wybór ryczałtu – rok podatkowy oraz księgi rachunkowe,

okres opodatkowania ryczałtem i automatyczna prolongata,

wyodrębnienie zysków, wyrównanie wyniku finansowego i podatkowego oraz raportowanie w tym zakresie,

dochód z przekształcenia;

przesłanki, które należy spełniać podczas opodatkowania ryczałtem, oraz skutki ich naruszenia, w tym m.in.:

struktura przychodów,

wskaźniki zatrudnienia,

naruszenie wymogów dotyczących struktury właścicielskiej i zaangażowania kapitałowego,

sporządzanie sprawozdania wg zasad MSR oraz istotne uchybienia w prowadzeniu ksiąg,

przejęcie innego podmiotu przez podatnika opodatkowanego ryczałtem,

przejęcie podatnika opodatkowanego ryczałtem przez inny podmiot;

przedmiot opodatkowania, stawki, terminy zapłaty oraz termin deklarowania, w tym m.in.:

stawki ryczałtu,

zysk netto przeznaczony do wypłaty, zysk netto przeznaczony na pokrycie straty,

rezygnacja z ryczałtu – opodatkowanie zysków wypracowanych, a niewypłaconych,

ukryte zyski,

wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą,

dochód z nieujawnionych operacji gospodarczych,

zmiana wartości składników majątku;

zasady rezygnacji z opodatkowania ryczałtem:

rezygnacja z opodatkowania ryczałtem,

uchybienie warunkom opodatkowania ryczałtem,

rozliczenia podatkowe po „wyjściu”;

powiązanie ryczałtu z innymi rozwiązaniami przewidzianymi przez ustawę  CIT, w tym m.in.:

ryczałt a ceny transferowe, podatek od nieruchomości komercyjnych, spółki nieruchomościowe, zagraniczne jednostki kontrolowane, podatek u źródła, podatek minimalny,

ryczałt a ulgi B+R, na ekspansję, na robotyzację, złe długi i inne,

rozliczanie strat podatkowych poniesionych przed wyborem ryczałtu,

ryczałt a obowiązek raportowania schematów podatkowych,

zmiany prawa w okresie opodatkowania ryczałtem a zasada ochrony praw nabytych, stabilności i przewidywalności prawa,

dochody zagraniczne spółki opodatkowanej ryczałtem.

 

Publikacja uwzględnia zmiany wchodzące w życie od dnia 1 stycznia 2023 r.

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.