search

Kadry i płace 2023

235,00 zł
Brutto

Książka Kadry i płace 2023 wydawnictwa ODDK autorstwa Agnieszki Jacewicz i Danuty Małkowskiej w sposób jasny i precyzyjny omawia rozliczenia wynagrodzeń w 2023 r. Zawiera zmiany w opodatkowaniu ważne dla każdego pracodawcy oraz kompleksowo przedstawia problematykę kadrowo-płacową. Stan prawny lipiec 2023 r.

Ilość
Publikacja dostępna

978-83-7804-977-7
miękka klejona
23 uaktualnione
2023
654
B5

Rozliczenia wynagrodzeń po w 2023 r. – ważne zmiany dla każdego pracodawcy i pracownika! Kadry i płace 2023 to praktyczny przewodnik kompleksowo przedstawia problematykę kadrowo-płacową – od zatrudnienia, poprzez wyliczenie poszczególnych składników wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne, po zwolnienie z pracy. Stan prawny lipiec 2023 r. Zawiera wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników:

    omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2023 rok,
    szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach,
    bogatą dokumentację kadrową, podatkową i ZUS – z przykładami wypełnienia druków.
 
Autorki podpowiadają m.in.:

    jak prawidłowo zastosować nowe przepisy;
    jak wyliczyć wynagrodzenia w różnych sytuacjach;
    jak opodatkować poszczególne składniki wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych;
    jakie dokumenty należy sporządzić przy zatrudnianiu pracownika i przy jego zwolnieniu;
    jak rozliczyć osoby pracujące na umowę-zlecenie i umowę o dzieło.
 
W bieżącym wydaniu książki uwzględniono najważniejsze zmiany wprowadzone w trakcie 2023 r., w tym:

-duże zmiany w uprawnieniach związanych z rodzicielstwem – wydłużenie urlopu rodzicielskiego i zmiana zasad udzielania urlopu rodzicielskiego, nowe zasady udzielania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego;
-wprowadzenie dodatkowego urlopu opiekuńczego oraz zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem z zachowaniem prawa do wynagrodzenia;
-nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 23 maja 2023 r.,
-wprowadzenie nowych zasad elastycznej organizacji pracy dla pracowników-rodziców dzieci do lat 8,
-kwota zmniejszająca podatek po zmianach:
-możliwość stosowania kwoty zmniejszającej podatek przez jednego, dwóch lub trzech płatników jednocześnie – konsekwencje dla płatników, zasady obliczania
-zasady stosowania kwoty zmniejszającej podatek i składania oświadczeń przy zbiegach umów u jednego pracodawcy (np. umowa o pracę i umowa- zlecenie, kilka umów-zlecenie itp.)
-nowe oświadczenia PIT-2, PIT-2A i PIT-3 – zasady składania, wypełniania druków i konsekwencje dla pracodawcy i pracownika na podstawie nowych wyjaśnień Ministerstwa Finansów z dnia 30 grudnia 2022 r.
-rozliczanie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło) po zmianach w podatku dochodowym – prawidłowe stosowanie kwoty zmniejszającej podatek, obliczanie zaliczki na podatek od umów cywilnoprawnych, składanie oświadczeń mających wpływ na obliczenie podatku;
-dwukrotna zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego w trakcie roku – konsekwencje w zakresie ustalania wynagrodzeń, wyliczania dodatku za pracę w porze nocnej, zasady obliczania maksymalnej kwoty potrąceń i ustalania kwoty wolnej od zajęcia,
-nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej – zmiany w Kodeksie pracy, zasady organizacji, warunki wykonywania pracy zdalnej, konieczność wypłaty ekwiwalentów i pokrycia kosztów dla pracownika,
-nowe wysokości diety w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych,
-nowe stawki kilometrówki za używanie pojazdów do celów służbowych od 17 stycznia 2023 r.
-opodatkowanie świadczeń pracowniczych i stosowanie zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych – zasady szczególne w okresie COVID-19 i po odwołaniu stanu epidemii,
-zasady stosowania ulgi dla osób młodych poniżej 26 roku życia – na podstawie nowych wyjaśnień Ministerstwa Finansów z dnia 30 grudnia 2022 r.,
-obliczanie zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne przy niskich dochodach w połączeniu ze zmianami w podatku dochodowym od 1 stycznia 2023 r. – konieczność wyliczenia hipotetycznej zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z zasadami obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2021 r. i prawidłowego ustalenia wysokości składki zdrowotnej.
 
Publikacja polecana zarówno osobom rozpoczynającym karierę zawodową w dziale płacowym czy finansowym, jak i doświadczonym pracownikom tych działów.

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.