search

CIT w firmie 2023 Przykłady Komentarze Interpretacje (z suplementem elektronicznym)

195,00 zł
Brutto

CIT w firmie 2023 Przykłady Komentarze Interpretacje (z suplementem elektronicznym) autorstwa Jarosława Ziółkowskiego wydawnictwa ODDK omawia zagadnienia dotyczące podatku CIT ustalanego na zasadach ogólnych, a także specjalnych danin i sposobów opodatkowania, jakie przewiduje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ilość
Publikacja dostępna

978-83-7804-955-5
miękka klejona
2
2023
180
B5

Autor, doświadczony doradca podatkowy, przedstawia zagadnienia dotyczące podatku CIT ustalanego na zasadach ogólnych, a także specjalnych danin i sposobów opodatkowania, jakie przewiduje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Publikacja według stanu prawnego na dzień 23 lutego 2023 r., uwzględnia w szczególności zmiany, jakie zostały wprowadzone ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180) – tzw. Polski Ład 3.0, w tym dotyczące m.in. minimalnego podatku dochodowego, podatkowych grup kapitałowych, podatku od przerzuconych dochodów, opodatkowania spółek holdingowych, podatku u źródła. Omówiona została również fundacja rodzinna – nowa dla polskiego systemu prawa instytucja, wprowadzona ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej  (Dz.U. z 2023 r. poz. 326), która wejdzie w życie w maju tego roku. 
 
W książce m.in.:

    czy spółka osobowa może być podatnikiem podatku CIT?
    którzy podatnicy objęci są nieograniczonym obowiązkiem podatkowym?
    jak prawidłowo obliczyć dochód?
    w jaki sposób rozliczyć stratę?
    które podmioty mogą stosować obniżoną stawkę podatkową?
    co nie stanowi przychodu (omówienie konkretnych przypadków)?
    które czynności związane z restrukturyzacją podlegają opodatkowaniu?
    jak rozliczyć dochód uzyskany za granicą?
    kiedy zachodzi konieczność pobrania podatku u źródła?
    jakie są zasady opodatkowania zagranicznych jednostek kontrolowanych?
    jak prawidłowo obliczyć podatek od nieruchomości wynajmowanych?
    czy IP Box wyłącza możliwość zastosowania ulgi na rozwój i badania?
    co podlega opodatkowaniu podatkiem od niezrealizowanych zysków (exit tax)?

Dla lepszego zrozumienia przedstawianych zagadnień w tekście przywołano wiele przykładów, orzecznictwo sądowe, a także interpretacje organów podatkowych.

Publikacja dedykowana podatnikom podatku CIT, księgowym, dyrektorom finansowym, a także wszystkim osobom zajmującym się rozliczaniem tego podatku w firmach.
W suplemencie elektronicznym do książki zawarto ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Plik suplementu do pobrania przez Internet – instrukcja w książce.

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.