search

Zasiłki 2024

129,00 zł
Brutto

Zasiłki 2024 wydawnictwa Wiedza i praktyka zawiera kompleksowe omówienie problematyki przyznawania, obliczania oraz wypłacania świadczeń chorobowych po ostatnich nowelizacjach Kodeksu pracy.

Ilość
Publikacja dostępna

978-83-8344-430-7
miękka
2024
146

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe przepisy zasiłkowe. Zasiłki 2024 to wydanie po nowelizacji Kodeksu pracy z 2023 r. Ustalanie prawa, podstawy oraz wysokości wymiaru zasiłków w razie choroby i macierzyństwa to jeden z kluczowych obowiązków działów kadrowo-płacowych w firmach. Nowy rok oznacza nowe kwoty minimalne zasiłków uzależnione od płacy minimalnej. To także moment, kiedy ubezpieczeni nabywają prawo do nowych limitów niektórych świadczeń - wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku opiekuńczego. Trzeba pamiętać, że trwające już okresy zasiłkowe (maksymalnie 182 lub 270 dni) nie są powiązane z rokiem kalendarzowym. Obowiązują tu restrykcyjne zasady dotyczące kontynuacji okresu zasiłkowego lub otwierania nowego. Wiedza dotycząca zasad przyznawania, obliczania oraz wypłacania świadczeń chorobowych jest ważna nie tylko dla płatników składek uprawnionych do wypłaty tego rodzaju świadczeń, ale również dla tych, którzy nie posiadają takiego prawa. Płatnicy składek wypłacający świadczenia chorobowe muszą – na podstawie zaistniałych okoliczności oraz dokumentów je potwierdzających – stwierdzić, czy danej osobie przysługuje określone świadczenie oraz w jakiej wysokości. Następnie ustalają wysokość podstawy wymiaru, a także kwotę samego świadczenia i wypłacają je w obowiązującym terminie. Z kolei płatnicy nieuprawnieni do wypłaty świadczeń muszą przyjąć od ubezpieczonego dokumenty potwierdzające prawo do danego świadczenia i przekazać je do ZUS, aby organ ten podjął wypłatę. Ta grupa płatników sporządza także dodatkowe dokumenty potwierdzające uzyskane przez ubezpieczonego dochody, na podstawie których ZUS obliczy kwotę przysługującego świadczenia chorobowego. Oznacza to, że mimo iż nie wypłacają świadczenia, muszą znać zasady ustalania prawa do świadczeń oraz podstawy wymiaru. Oddajemy do Państwa rąk publikację zawierającą wyjaśnienia i interpretacje przepisów w zakresie ubezpieczenia chorobowego i przysługujących z tego tytułu świadczeń, które umożliwią prawidłowe wykonywanie obowiązków przez płatników składek. Dodatkowo w ostatnim rozdziale przedstawiamy planowane na 2023 rok zmiany w zakresie zasiłków macierzyńskich.

Do najistotniejszych zmian w zasiłkach zalicza się także nowy sposób zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Ma to związek z dotychczasowym korzystaniem przez ubezpieczonych z wielu okresów zasiłkowych po krótkiej przerwie w niezdolności do pracy. Kolejną zmianą jest rezygnacja z ograniczenia wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu. Kolejna nowość to skrócenie okresu wypłaty zasiłków po ustaniu ubezpieczenia. Krótszy też jest okres, po którym trzeba będzie ponownie ustalić podstawę wymiaru zasiłku.

Wszystkie te kwestie poruszone zostały i objaśnione w książce Zasiłki 2024.

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.