dokumentacja pracownicza
search
  • dokumentacja pracownicza

Dokumentacja pracownicza 2023

309,00 zł
Brutto

Książka Dokumentacja pracownicza 2023 – ponad 360 wzorów z komentarzem (z suplementem elektronicznym) autorstwa Renaty Mroczkowskiej oraz Patrycji Potockiej to kompletna, aktualna i wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych z komentarzem i wzorami.

Ilość
Publikacja dostępna

978-83-7804-964-7
miękka klejona
20
2022
560
A4

Kompletna, aktualna i wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych po rewolucyjnych zmianach w Kodeksie pracy i rozporządzeniach. Stan prawny – 23 maja 2023 r. Książka zawiera:
- ponad 360 wzorów – każdy z komentarzem;
- pełen zakres spraw: umowy, wnioski, regulaminy, informacje, oświadczenia, rejestry i inne druki wykorzystywane na wszystkich etapach świadczenia pracy – od zgłoszenia do odpowiednich inspekcji, poprzez analizę poszczególnych 5 części akt osobowych oraz pism procesowych w prawie pracy, po umowy cywilnoprawne;
- zbiór autorskich dokumentów, których nie ma w przepisach, a są niezbędne w pracy kadrowego

Publikacja uwzględnia:
    zmiany w Kodeksie pracy obowiązujące od 21 lutego 2023 r., 7 kwietnia 2023 r. i 26 kwietnia 2023 r.   
    zmiany w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369 z późn. zm.) obowiązujące od 21 marca 2023 r., 7 kwietnia i 17 maja 2023 r.
    nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 23 maja 2023 r.
    nowe wzory wniosków o urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowskie i wychowawcze obowiązujące od 18 maja 2023 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2023 r. (Dz.U. poz. 937).

 
Obejmuje nowe – ważne dla kadrowców zagadnienia wprowadzone w trakcie 2023 roku, w tym:
    kodeksowe uregulowanie pracy zdalnej z pakietem obowiązkowej dokumentacji – 17 nowych dokumentów, w tym Regulamin pracy zdalnej z załącznikami;
    pełna dokumentacja zasad kontroli stanu trzeźwości i na obecność środków działających podobnie do alkoholu – nowa, piąta część E akt osobowych – 7 nowych dokumentów, w tym: obwieszczenie na temat zasad kontroli stanu trzeźwości pracowników i na obecność środka działającego podobnie do alkoholu;
    poszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia – nowe ważne obowiązki pracodawcy w zakresie informowania pracowników;
    nowość – wprowadzenie dodatkowego urlopu opiekuńczego – nowe uprawnienia pracowników, wzory wniosków;
    nowość – wprowadzenie zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem z zachowaniem prawa do wynagrodzenia – nowe uprawnienia pracowników, wzory wniosków;
    duże zmiany w uprawnieniach związanych z rodzicielstwem – wydłużenie urlopu rodzicielskiego i zmiana zasad udzielania urlopu rodzicielskiego – nowe wnioski w oparciu o najnowsze przepisy Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do tych wniosków;
    wprowadzenie nowych zasad elastycznej organizacji pracy dla pracowników-rodziców dzieci do lat 8,
    nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 23 maja 2023 r.,
    zmiany w umowach o pracę na okres próbny;
    zmiany w zakresie umów o pracę na czas określony (w tym zasady zawierania tych umów, sposób ich wypowiadania);
    doprecyzowanie przepisów dotyczące szkoleń pracowników;
    nowość od 1 stycznia 2023 r. – pracodawca a obrona ojczyzny – nowe obowiązki dokumentacyjne;
    dwukrotna zmiana wynagrodzenia minimalnego w 2023 r. i konsekwencje pracownicze,
    podwyżka diety z tytułu podróży służbowej;
    nowe stawki kilometrówki za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych;
    zmiany w zakresie uprawnień rodziców adopcyjnych;
    nowy druk statystycznej karty wypadku 2023.

 
Integralną częścią książki jest suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie w pełni edytowalne wzory (format MS Word) oraz pomaga w zarządzaniu dokumentacją pracowniczą. Plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce; zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.