search

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2024

185,00 zł
Brutto

Książka Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z autorstwa Moniki Cieślak i Piotra Ciborskiego zawiera wielowątkowe i praktyczne podejście do zagadnień związanych z zarządzaniem Funduszem Świadczeń Socjalnych. Wszystkie dane i wskaźniki oraz stan prawny są aktualne na dzień 20 kwietnia 2024 r.

Ilość
Publikacja dostępna

978-83-62838-73-8
miękka
2024
640

Wiele kwestii w zakresie administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych jest uregulowanych w przepisach zbyt ogólnikowo. Zagadnienia związane z przydzielaniem, opodatkowaniem i oskładkowaniem świadczeń z ZFŚS, ich wyceną rodzą wiele pytań. Osoby odpowiedzialne za administrację środkami Funduszu, kadrowcy, osoby naliczające płace szukają wyjaśnienia swoich wątpliwości w zakresie prawidłowości podejmowanych czynności i dokonywanych rozliczeń w fachowej prasie i podczas szkoleń.

Autorzy (specjalista prawa pracy, były inspektor PIP oraz wieloletni szef ds. płac, specjalista ds. podatków) szkoląc w zakresie tej tematyki zbierali pytania zadawane przez uczestników szkoleń. Wiele z nich powtarzało się i dotyczyło gospodarowania środkami funduszu. „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z – kompleksowy podręcznik dla pracodawcy” – kolejne wydanie książki ,,Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z” uwzględniające najnowsze zmiany przepisów i nowe stanowiska organów skarbowych, ZUS oraz PIP. Publikacja omawia szerokie spektrum zagadnień związanych z ZFŚS, zawiera najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, wzbogacone o przykładowe wyliczenia, przepisy prawne regulujące omawiane kwestie i wykaz najczęściej popełnianych błędów. Wszystkie dane i wskaźniki oraz stan prawny są aktualne na dzień 20 kwietnia 2024 r.

Publikacja zawiera:
-omówienie prezentowanych zagadnień związanych z działalnością socjalną pracodawcy, w szczególności tych kontrolowanych przez: PIP, ZUS, UODO i US,
- przykłady, pytania i odpowiedzi uwzględniające najnowsze orzecznictwo oraz pisma urzędowe,
- przykładowe wyliczenia ukazujące sposób kalkulacji odpisu na ZFŚS,
- przestawienie nowości, które weszły w życie w 2024 r. i które wprowadzi ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw,
- zmiany prawa związane z pandemią COVID-19 i jej odwołaniem, wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i jego odwołaniem,
- przykładowe wyliczenia list płac w 2024 r. ukazujące konsekwencje przyznawania określonych świadczeń z ZFŚS dla wyliczenia listy płac,
- wzory regulaminu ZFŚS oraz innych dokumentów użytecznych dla pracodawców, którzy tworzą Fundusz.

W książce często występuje ramka „Co zmieniło się od …...”. Autorzy sygnalizują w ten sposób ważne zmiany prawne dla działalności socjalnej bądź naliczania wynagrodzeń w związku z przyznanymi świadczeniami socjalnymi.
W książce występuje również ramka „Dobra praktyka”. Autorzy podkreślają w ten sposób, że dane działanie pracodawcy jest możliwym, cennym rozwiązaniem w jego działalności socjalnej.

Ramka „Warto przeczytać” służy podkreśleniu, że dane pismo, wyrok, stanowisko urzędowe, poradnik, objaśnienia czy też interpretacja, jest dla osoby zainteresowanej danym zagadnieniem, niezwykle cennym źródłem wiedzy. Często pismo to nie jest cytowane w całości, jednak ramka ma na celu zachęcić czytelnika, zainteresowanego danym zagadnieniem, do samodzielnego zapoznania się z całością lub fragmentem dotyczącym przywołanego pisma działalności socjalnej.

Nie chcąc unikać tematów trudnych i kontrowersyjnych, autorzy poruszyli zagadnienia, dla których nie ma jednoznacznych rozwiązań w systemie prawnym. Przykładem takich kwestii są:
- wykładnia pojęcia ,,kryterium socjalnego”,
- uwzględnianie świadczenia ,,500 plus” i innych świadczeń pomocowych w oświadczeniach o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej,
- dopuszczalność różnicowania świadczeń między pracownikami i byłymi pracownikami – emerytami, rencistami.

W przypadku braku jednoznacznych regulacji prawnych wskazano praktykowane, najbezpieczniejsze rozwiązania, zaznaczając istniejące kontrowersje i wątpliwości. Wymaga podkreślenia, iż przedstawione rozwiązania są zalecane, aczkolwiek niniejsza pozycja nie jest źródłem prawa, dostarcza natomiast szeregu wskazówek na temat jego interpretacji. Jest ona źródłem wiedzy na temat praktykowanych i doradzanych przez autorów najlepszych praktyk. Książka przeznaczona jest zarówno dla osób administrujących ZFŚS (pracodawcy, członkowie komisji socjalnych, członkowie związków zawodowych), jak i pracowników działów personalnych odpowiedzialnych za sprawy kadrowe i płacowe.

Ogromną zaletą książki jest wielowątkowe i praktyczne podejście do zagadnień związanych z zarządzaniem Funduszem. Zagadnienia są prezentowane nie tylko od strony prawnej (np. możliwych optymalizacji podatkowych podczas konstruowania regulaminu ZFŚS), ale i od strony praktycznej np. współpracy ze związkami zawodowymi czy dostosowania świadczeń do preferencji pracowników. Często dane świadczenie jest analizowane pod aspektem prostoty rozliczenia go na listach płac. Autorzy dzielą się nie tylko swoją wiedzą prawniczą, ale również swoim doświadczeniem, które przyniosło im zarządzanie Funduszami przez wiele lat.

Książka Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z przeznaczona jest zarówno dla osób administrujących ZFŚS (członkowie komisji socjalnych, członkowie związków zawodowych) jak i pracowników działów personalnych odpowiedzialnych za sprawy kadrowe i płacowe.

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.