search

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE

125,00 zł
Brutto
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE
Ilość
Publikacja dostępna

978-83-255-6334-9
C.H. Beck
2014
506
Sektor publiczny
Książka Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE stanowi wielopłaszczyznowy przegląd zagadnień związanych z zaciąganiem, ewidencją, sprawozdawczością i spłatą przez samorząd zobowiązań dłużnych, prezentując w szczególności kwestie dotyczące:
-prawnych uwarunkowań zaciągania zobowiązań dłużnych (kredyty, pożyczki, obligacje) oraz zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji;
-prezentowania kwoty długu i jego spłaty w wieloletniej prognozie finansowej JST;
-wyłączeń z ograniczenia spłaty zobowiązań (art. 243 ustawy o finansach publicznych);
-reguł określających sposób sporządzania sprawozdań Rb-Z i Rb-UZ;
-inwentaryzacji zobowiązań tworzących dług;
-odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z zaciąganiem i spłatą długu;
-„przenoszenia” długu JST poza sektor publiczny;
-oceny sytuacji finansowej JST i jej zdolności do zaciągania zobowiązań dłużnych
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.