search

Transakcje transgraniczne Ujęcie podatkowe i bilansowe

205,00 zł
Brutto

Książka Transakcje transgraniczne Ujęcie podatkowe i bilansowe tłumaczy mechanizmy rozliczania różnego rodzaju transakcji transgranicznych, odnoszące się do wymiany towarowej oraz do świadczenia usług w ujęciu VAT, CIT, PIT, ksiąg rachunkowych.

Ilość
Publikacja dostępna

Wydawnictwo C.H.Beck
978-83-8356-494-4
miękka
2024
318

Książka w sposób kompleksowy, bazując na przykładach z jakimi na co dzień spotykają się przedsiębiorcy, tłumaczy mechanizmy rozliczania różnego rodzaju transakcji transgranicznych, odnoszące się do wymiany towarowej oraz do świadczenia usług (ujęcie VAT, CIT, PIT, księgi rachunkowe).

W poradniku zostały omówione zagadnienia VAT: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, eksport i import towarów, transakcje łańcuchowe, transakcje VAT-ecommerce (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, sprzedaż na odległość towarów importowanych, One Stop Shop, Import One Stop Shop), procedury call-off-stock, procedury zwrotu VAT-REFUND oraz transakcje świadczenia usług.

Poza zagadnieniami VAT książka przedstawia również ujęcie transakcji transgranicznych na gruncie podatku dochodowego (podatek u źródła, klauzule o unikaniu podwójnego opodatkowania, oddział zagraniczny, przerzucane dochody) oraz w obszarze księgowym (księgowania na kontach, ujęcie różnic kursowych).

Opracowanie uwzględnia aktualny stan prawny, czyli regulacje KSeF (w tym dokumentowanie transakcji) oraz SLIM VAT 3. Książka zawiera liczne rysunki/schematy, które pomogą zrozumieć problematykę VAT w transakcjach transgranicznych.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo:

    jak KSeF zmieni zasady stosowania kursów walutowych w VAT,
    na co uważać przy wystawianiu faktur ustrukturyzowanych w KSeF,
    jak prowadzić rachunkowość transakcji zagranicznych (ujęcie na kontach różnych transakcji z wykorzystaniem wyodrębnionych kont do przenoszenia VAT pomiędzy miesiącami, w tym ujęcie zaliczek i różnic kursowych),
    jak rozliczać różnice kursowe na gruncie podatków VAT, CIT, PIT oraz rachunkowości,
    jakie są warunki wystąpienia opodatkowanego WNT,
    co oznaczają skróty EXW, FCA, DAP wskazywane np. w treści faktur dokumentujących transgraniczne transakcje towarowe,
    jak określić obowiązek podatkowy w zakresie WDT i WNT,
    czy otrzymanie zaliczki na poczet WDT, czy też uiszczenie zaliczki przy WNT generuje obowiązek podatkowy,
    jakie są warunki zastosowania stawki 0% przy WDT,
    jak w kontekście WDT dokonywać weryfikacji nabywcy mając na względzie należytą staranność,
    jak dokonywać korekty obrotu WDT,
    jak dokonywać korekty podatku należnego i naliczonego przy WNT, czy też w przypadku importu usług,
    w jakich sytuacjach będzie miało miejsce nietransakcyjne WDT i WNT, oraz jaki ma to wpływ na rozliczenia podatkowe,
    kiedy ma miejsce dostawa towarów z montażem,
    na czym polega procedura celna 4200,
    na czym polega i kiedy stosować procedurę call off stock,
    jakie są sposoby rozliczenia transakcji łańcuchowych realizowanych na terytorium Unii Europejskiej,
    jak rozpoznać czy mamy do czynienia z transakcją łańcuchową,
    jak rozliczać transakcje, gdy jedną z osób w łańcuchu jest osoba fizyczna,
    jak przebiega procedura uproszczona przy wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej i jakie są warunki jej zastosowania,
    jak przebiega eksport towarów w ramach transakcji łańcuchowych,
    jak oznaczać transakcje łańcuchowe w JPK_VAT,
    jakie reguły rządzą opodatkowaniem transgranicznych usług,
    w jakich sytuacjach dochodzi po stronie polskiego podatnika do importu usługi,
    w którym okresie rozliczeniowym wykazać usługę zakupioną od zagranicznego kontrahenta,
    jakiego rodzaju fakturę powinien wystawić podatnik świadczący usługi opodatkowane poza terytorium kraju,
    jak zdeklarować w pliku JPK_VAT wykonanie usługi opodatkowanej w innym państwie,
    jakie podmioty uprawnione są do żądania zwrotu podatku naliczonego w innym państwie unijnym,
    przy jakich transakcjach podatnik może wystąpić o zwrot zagranicznego podatku VAT,
    jaki jest termin złożenia, zasady weryfikacji i korygowania wniosku VAT-REF,
    na czym polega wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, gdzie podlega opodatkowaniu i jakie są obowiązki ewidencyjne z tym związane,
    jakie są warunki zastosowania sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI),
    jak dokonać rejestracji do procedury VAT OSS i IOSS.

Książka dedykowana jest dla księgowych rozliczających transakcje zagraniczne, biur rachunkowych obsługującym klientów, którzy prowadzą handel z podmiotami z poza Polski, jak również przedsiębiorców sprzedającym towary przez platformy sprzedażowe. Przeznaczona jest również dla osób przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego, gdyż w prosty i przystępny sposób omawia jedne z najtrudniejszych zagadnień w obszarze podatku VAT.

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.