search

Postępowanie egzekucyjne w administracji Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych (z suplementem elektronicznym)

199,00 zł
Brutto

Książka Postępowanie egzekucyjne w administracji Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych (z suplementem elektronicznym) wydawnictwa ODDK autorstwa Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski prezentuje zbiór 89 wzorów różnych pism procesowych, które zgodnie ze swoją pozycją procesową powinien sporządzać wierzyciel należności pieniężnych.

Ilość
Publikacja dostępna

978-83-8253-007-0
2
2024
230

Na przestrzeni pięciu ostatnich lat ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji objęty m.in. trzy duże nowelizacje:

-ustawa z dnia 4 lipca 2019 r.  o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1553),
-ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070),
-ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 556).

Zmiany te w istotny sposób ukształtowały pozycję wierzyciela należności pieniężnych, wyposażając go w nowe, istotne z punktu widzenia kompetencji zadania. Począwszy od 2021 r. wiele zadań wierzyciel realizuje za pomocą systemu teleinformatycznego dedykowanego wierzycielom spoza sektora Krajowej Administracji Skarbowej.

Opracowanie prezentuje zbiór 89 wzorów różnych pism procesowych, które zgodnie ze swoją pozycją procesową powinien sporządzać wierzyciel należności pieniężnych. W niniejszym wydaniu zawarto m.in. wzory odnoszące się do noweli z dnia 9 marca 2023 roku, obowiązujące od dnia 25 marca 2024 r.
Opracowanie jest adresowane do wierzycieli należności pieniężnych oraz pracowników urzędów obsługujących wierzycieli sfery administracji publicznej.

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie wzory dokumentów zawartych w książce w edytowalnym formacie MS Word, co umożliwia łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce (plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce; zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows).

Zofia Wojdylak-Sputowska - Audytor wewnętrzny i zewnętrzny środków pochodzących z UE, audytor w JSFP, z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie finansów komunalnych, budżetu jednostki samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, księgowości podatkowej oraz egzekucji administracyjnej. Autorka książek i artykułów z zakresu finansów publicznych oraz audytu wewnętrznego. Należy do Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Arkadiusz Jerzy Sputowski - Aaudytor wewnętrzny i zewnętrzny środków pochodzących z UE, audytor w JSFP, długoletni pracownik służb podatkowych państwa i samorządu terytorialnego. Autor licznych poradników i artykułów z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego; doświadczony wykładowca oraz trener. Należy do Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.