search

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2022

209,00 zł
Brutto

Książka Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2022 pod redakcją prof. nadzw. dr hab. Artura Hołdy wydawnictwa CH Beck omawia krok po kroku zamknięcie roku 2022 w kontekście bilansowym oraz podatkowym wraz z wzorami dokumentów. Publikacja prezentuje pełne rozliczenie bilansowe wraz z zagadnieniami podatkowymi.

Ilość
Publikacja dostępna

Wydawnictwo C.H.Beck
Hołda Artur
978-83-8291-519-8
miękka
2022
1088
A4
Podatki w praktyce

Niezbędne informacje w zakresie zamknięcia rocznego 2022 w kontekście bilansowym oraz podatkowym wraz z wzorami dokumentów.

Kompleksowa publikacja, łącząca omówienie pełnego rozliczenia bilansowego (sprawozdania finansowe, czynności związane ze sporządzaniem e-sprawozdań, inwentaryzacja, ustalanie wyniku finansowego, podatek odroczony itd.) z zagadnieniami podatkowymi (przychód podatkowy, koszty uzyskania przychodów, ulgi podatkowe, rozliczanie strat podatkowych, ustalanie podstawy opodatkowania).

Celem publikacji jest dostarczenie specjalistycznej oraz aktualnej wiedzy o sporządzaniu sprawozdawczości finansowej i rozliczeń podatkowych (m.in. CIT, PIT, VAT). Takie dualne podejście do zamknięcia rocznego niewątpliwe stanowi wartość dodaną dla praktyków życia gospodarczego. Książka zawiera omówienie zmian, które weszły w życie w 2022 r. (głównie związane z tzw. Polskim Ładem) i mają wpływ na zamknięcie podatkowe 2022 r.

Opracowanie omawia również wpływ wojny w Ukrainie na sporządzenie sprawozdania finansowego oraz przychody i koszty podatkowe (zwiększone ryzyko działalności, niepewność kontynuacji działalności powoduje konieczność tworzenia odpisów aktualizacyjnych oraz rezerw). Wyjaśnia również nowe regulacje wprowadzone przez KSR 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów" oraz przedstawia wpływ zmian wartości ekonomicznych, w tym stóp procentowych na wycenę w rachunkowości.

Publikacja zawiera m.in.:
-Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2022 r.
-Szczegółową charakterystykę poszczególnych elementów bilansu ze szczególnym uwzględnieniem różnic między ujęciem księgowym, a podatkowym.
-Szczegółowe omówienie elementów sprawozdania finansowego wraz z licznymi przykładami oraz nawiązaniem do ryzyk dotyczących sytuacji kryzysowych oraz wskaźników dyskontowych, które zależą od stóp procentowych NBP – ujawnienia z tym związane.
-28 wybranych zagadnień podatkowych, które omawiają kwestie kosztów i przychodów podatkowych. Większość tych zagadnień uwzględnia aspekt zamknięcia roku oraz przypadki różnic w podejściu księgowym i podatkowym.
-Przejście z wyniku bilansowego na podatkowy oraz ustalenie podatku odroczonego (z uwzględnieniem zmian podatkowych, np. w zakresie estońskiego CIT) – ta część książki stanowi płynne przejście od rozdziału „Rachunek zysków i strat" z części III „Pozostałe elementy sprawozdania" do różnic księgowo-podatkowych przedstawionych w części IV „Koszty i przychody podatkowe – wybrane zagadnienia".
-Rozliczenie przychodów i kosztów na przełomie roku w ujęciu bilansowym i podatkowym,
-Pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania z uwzględnieniem skutków podatkowych, które nie są bezpośrednio związane z konkretną pozycją sprawozdania (np. inwentaryzacja, zagadnienie leasingu, kontrakty długoterminowe itd.).
-Omówienie zmian podatkowych z 2022 r. mających wpływ na rozliczenie 2022 r. (np. nowe zasady odliczania składki zdrowotnej i korekty roczne z tym związane, koszty finansowania dłużnego, podatek o przerzucanych dochodów, estoński CIT, dokonywanie gotówkowych płatności, podatek u źródła).
-Omówienie nowego KSR 15 „ „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów"".
-Nowe interpretacje podatkowe w zakresie zagadnień, które uległy zmianie w ostatnich latach dotyczące m.in. środków trwałych, rozliczeń w spółce komandytowej, podziału przychodów i kosztów podatkowych na związane z działalnością podatkową oraz wynikające z zysków kapitałowych, różnic kursowych.
-Listy procedur oraz listy kontrolne związane z zamknięciem roku.
-Wzory dokumentów pomocne do zamknięcia rocznego.

Dzięki tej książce dowiesz się m.in.:
-Jaki jest wpływ wojny w Ukrainie i pandemii COVID-19 na zamknięcie roczne (weryfikacja zasady kontynuacji działalności, testowanie na utratę wartości aktywów, rezerwy występujące szczególnych sytuacjach, ujawnienia w informacji dodatkowych do sprawozdania, umarzanie zobowiązań).
-Kiedy koszty finansowania dłużnego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
-Jak w zeznaniu rocznym dokonać rozliczenia dochodów z działalności zagranicznej.

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.