search

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2023

170,00 zł
Brutto

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2023 stanowi kompleksowe omówienie zasad prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wraz z praktycznymi przykładami, wzorami oraz poradami w zakresie rozwiązań stosowanych przez podatników.

Ilość
Publikacja dostępna

Wydawnictwo C.H.Beck
978-83-8235-857-5
twarda
2023
490

Książka stanowi kompleksowe omówienie zasad prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wraz z praktycznymi przykładami, wzorami oraz poradami w zakresie rozwiązań stosowanych przez podatników.

Celem publikacji jest wieloaspektowe przedstawienie rozległej problematyki prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Stanowi ona kompendium wiedzy niezbędnej do zrozumienia natury księgi oraz zasad ewidencjonowania w niej różnych zdarzeń gospodarczych.

Książka zawiera omówienie zmian, które weszły w życie w 2022 r. (głównie związane z Polskim Ładem), a także wyjaśnienie zmian, które wejdą w życie od 1.1.2023 r.

Publikacja, jako jedyna na rynku, zawiera pytania testowe ze znajomości rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dzięki tej książce dowiesz się:

    jakie podmioty mają obowiązek prowadzenia PKPiR,
    jakie są zasady dokonywania wpisów do poszczególnych kolumn księgi,
    jak prowadzić poszczególne urządzenia księgowe towarzyszące podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
    jak należy ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące przychodów, zakupu i zwrotu towarów oraz kosztów ubocznych zakupu, wynagrodzeń i kosztów uzyskania przychodów,
    jak dokonać korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów,
    czym jest ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R), jak ewidencjonować koszty kwalifikowane a także jak rozliczyć ulgę B+R,
    jak sporządzić i wycenić remanent, jaki wpływ na dochód ma remanent sporządzony w trakcie roku podatkowego,
    jak rozliczyć wydatki związane z używaniem samochodów osobowych w działalności gospodarczej,
    jak praktycznie rozliczyć i udokumentować różnice kursowe w PKPiR,
    co to jest barter, jak wygląda sponsoring w kosztach podatkowych,
    jak uwzględnić ulgę na złe długi w podatku dochodowym,
    jak rozliczyć straty z lat ubiegłych,
    jakie są zasady korzystania z ulgi IP BOX,
    jak prawidłowo zamknąć podatkową księgę przychodów i rozchodów,
    jak dokonać analizy swojej działalności na konkretnym przykładzie,
    czy i jak należy prowadzić księgę podczas zawieszenia działalności gospodarczej,
    jak, krok po kroku, zlikwidować działalność gospodarczą.

Główne zalety publikacji:

    szczegółowo omawia zasady otwarcia i prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
    przedstawia całość zmian podatkowych, szczególnie tych, które są związane z Polskim Ładem,
    zawiera wiele  interpretacji podatkowych, wyjaśnień MF oraz wyroków sądowych,
    zawiera ponad 100 praktycznych rozwiązań różnych problemów, z jakimi mogą się spotkać przedsiębiorcy,
    zawiera 100 pytań testowych sprawdzających znajomość rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
    przedstawia bardzo dużo przykładów zastosowania teorii w praktyce przedsiębiorcy,

Szczegółowość i kompleksowość omawianych zagadnień i zmian, gotowe wzory dokumentów niezbędnych podczas ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, rozbudowany test sprawdzający wiedzę to poważna zaleta naszej publikacji.

Rozpoczynając lekturę książki nie trzeba mieć żadnego przygotowania merytorycznego. Czytelnik systematycznie zaznajamiany jest z kolejnymi pojęciami i zagadnieniami, zilustrowanymi dużą liczbą praktycznych przykładów rozwiązywania problemów i w ten sposób sukcesywnie wchodzi w świat podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jeżeli do tej pory nic o księdze nie wiedział albo wiedział o niej niewiele, to szybko zmieni się z laika w eksperta.

Książka jest skierowana do księgowych, doradców podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych.

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.