search

Ordynacja podatkowa Komentarz 2024

309,00 zł
Brutto

Ordynacja podatkowa Komentarz 2024 zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa oraz literatury przedmiotu.

Ilość
Publikacja dostępna

Wolters Kluwer Polska
978-83-8358-224-5
twarda
12
2024
1704
B5

Komentarz zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa oraz literatury przedmiotu. Autorzy przedstawili zagadnienia dotyczące zobowiązań podatkowych, w tym nadpłaty podatku, odpowiedzialności osób trzecich i następstwa prawnego spadkobierców, a także kwestie odnoszące się do postępowania podatkowego oraz kontroli podatkowej. Szczególny nacisk położyli na regulacje, które wywołują najwięcej wątpliwości w praktyce i są najczęstszym przedmiotem zainteresowania organów podatkowych oraz sądów.

W 12. wydaniu komentarza przeanalizowano m.in. nowe przepisy w zakresie:
• uproszczonych obowiązków podatnika dotyczących raportowania,
• porozumień inwestycyjnych,
• zmian związanych z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur,
• przeciwdziałania nadużyciom w zakresie operacji transgranicznych,
• rozszerzenia zdolności do łączenia się spółki komandytowo-akcyjnej w charakterze spółki przejmującej albo nowo zawiązanej, przyznania tej spółce zdolności podziałowej oraz wprowadzenia podziału przez wyodrębnienie,
• dostosowania zakresu kompetencji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i szefa Krajowej Administracji Skarbowej do procesu konsolidacji wiążących informacji,
• usprawnienia wykonywania zadań przez Krajową Administrację Skarbową w zakresie prowadzonych rozliczeń z podatnikami.

W książce znajdują się odwołania do konkretnych stanów faktycznych w sprawach zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądami administracyjnymi. Zaprezentowano również bogatą literaturę przedmiotu.

Autorami opracowania są wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i procedury sądowoadministracyjnej – wieloletni sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz pracowników administracji skarbowej ze względu na praktyczny aspekt komentarza podbudowany wybranymi i istotnymi orzeczeniami NSA. Będzie również cennym źródłem wiedzy dla pracowników samorządowych organów podatkowych oraz regionalnych izb obrachunkowych.

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.