search

Morskie zasoby genetyczne w prawie międzynarodowym

109,00 zł
Brutto
Morskie zasoby genetyczne w prawie międzynarodowym
Ilość
Publikacja dostępna

978-83-255-8844-1
C.H. Beck
2017
474
Monografie Prawnicze

Konrad Jan Marciniak Morskie zasoby genetyczne w prawie międzynarodowym

Prezentowana książka przedstawia poprzez pryzmat prawa międzynarodowego (a w szczególności międzynarodowego prawa morza) zagadnienia odnoszące się do morskich zasobów genetycznych.  Autor w swoich rozważaniach omawia przedmiotową problematykę z uwzględnieniem umów międzynardowych takich jak Konwencja o prawie morza czy Konwencja o różnorodności biologicznej, a zwłaszcza skupia się na węzłowych zagadnienniach związanych z ich stosowaniem.

Publikacja podzielona została na następujące rozdziały:
1. Morskie zasoby genetyczne – perspektywy pozaprawne,
2. Morskie zasoby genetyczne – perspektywa
prawnomiędzynarodowa,
3. Morskie badania naukowe a poszukiwania biologiczne,
4. Status prawny morskich zasobów genetycznych w strefach znajdujących się w granicach jurysdykcji państw,
5. Status prawny morskich za
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.