komentarz do planu kont augustowska rup
search
  • komentarz do planu kont augustowska rup

Komentarz do planu kont 2023 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

305,00 zł
Brutto

Książka Komentarz do planu kont 2022 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego autorstwa Marii Augustowskiej i Wojciecha Rupa to wnikliwy komentarz do planu kont opracowany z uwzględnieniem najważniejszych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń. Stan prawny 1 stycznia 2023 r.

Ilość
Publikacja dostępna

978-83-7804-957-9
twarda
22
2023
620
A5

Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:
-ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.);
-rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342).

Publikacja składa się z dwóch części:
-komentarza do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
-komentarza do planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
 
Opracowanie zawiera:
-rozwinięty komentarz do poszczególnych kont wraz ze wskazaniem zasad wyceny składników majątkowych, okresu i sposobu inwentaryzacji, formy i zakresu ewidencji szczegółowej,
-wykaz typowych operacji gospodarczych ewidencjonowanych na stronie Wn i Ma poszczególnych kont bilansowych z jednoczesnym wskazaniem kont przeciwstawnych.
 
Zmiany uwzględnione w najnowszym, XXII wydaniu:
-omówiono aspekty rachunkowe związane z nowymi zadaniami wprowadzonym w trakcie 2022 r., w tym:  pomoc uchodźcom z Ukrainy, wypłaty dodatków węglowych i preferencyjna sprzedaż węgla;
-uszczegółowiono zagadnienia związane z funkcjonowaniem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego – klasyfikacja i sposób ujęcia w księgach rachunkowych operacji pozyskania i rozliczenia wykorzystania środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
-jako uzupełnienie głównych treści Komentarza dołączono leksykon najistotniejszych nazw i pojęć  rachunkowości budżetowej i powiązanych z nią niektórych kategorii prawa finansowego – leksykon ułatwi Czytelnikowi zrozumienie złożonych i nie do końca unormowanych zasad ewidencji niektórych zagadnień rachunkowości budżetowej i jej organizacji w jednostce.

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.