search

BHP w praktyce 2024

259,00 zł
Brutto

Książka BHP w praktyce 2024 Wydanie 20 autorstwa Bogdana Rączkowskiego wydawnictwa ODDK omawia tematykę aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i Polskich Norm. Poradnik BHP zawiera praktyczne wskazówki – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy (akty prawne, normy, przydatne adresy), znaki bezpieczeństwa.

Ilość
Publikacja dostępna

978-83-7804-945-6
twarda
20
2024
1080
B5

Poradnik BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i Polskich Norm. To praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy (akty prawne, normy, przydatne adresy), znaki bezpieczeństwa.

W dwudziestym wydaniu uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy oraz zmiany w ustawach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o Dozorze Technicznym, w Prawie budowlanym, Prawie atomowym, rozporządzeniach i Polskich Normach (stan prawny: 3 czerwca 2024 r.). Jest to uznane wśród praktyków branżowe kompendium autorstwa Bogdana Rączkowskiego. Ukazuje się w nowej wersji – gruntownie przejrzane, poprawione i zaktualizowane.

Aktualizacje komentarza dotyczą m.in.:
-książki obiektu budowlanego i dziennika budowy,
-pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
-wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac,
-statystycznej karty wypadku przy pracy,
-zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
-badań lekarskich pracowników,
-badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
-przepisów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych zgodnie z regulacjami ADR oraz zadań Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie nadzoru nad przewozem materiałów niebezpiecznych,
-klasyfikacji zawodów,
-pierwszej pomocy,
-czynników reprotoksycznych.

Integralną częścią książki jest suplement elektroniczny, który zawiera Klasyfikację zawodów i specjalności oraz Wykaz wartości NDS chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, a także aktualizator informujący o najnowszych, ważnych zmianach prawnych związanych z publikacją. Pliki e-suplementu w formacie PDF można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce (do zainstalowania suplementu wymagany jest system operacyjny Windows).

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.