Lista publikacji autorstwa Trzpioła Katarzyna

Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości. Aplikant biegłego rewidenta w firmie z międzynarodowym kapitałem. Autorka licznych publikacji w prasie fachowej oraz książek. Doświadczony wykładowca z dziedziny rachunkowości dla praktyków, na studiach podyplomowych, na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów i doradców podatkowych oraz szkoleniach otwartych i zamkniętych. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami rachunkowości finansowej według Ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej MSSF oraz podatków w rachunkowości.

Aktywne filtry