klasyfikacja budżetowa
search
  • klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa

185,00 zł
Brutto

Książka Klasyfikacja budżetowa autorstwa Wojciecha Lachowicza to najbardziej aktualny i obszerny komentarz do poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej wraz ze zmianami z lipca 2022 r.

Ilość
Publikacja dostępna

Wydawnictwo C.H.Beck
978-83-8291-427-6
4
848

Komentarz do poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej wraz ze zmianami z lipca 2022 r.

Książka omawia konsekwencje wejścia w życie zmian wprowadzonych przez nowelizację klasyfikacji budżetowej z 15 lipca 2022 r. Przedstawia m.in. zasady klasyfikowania zdarzeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz ujęciem środków z Rządowego Fundusz Polski Ład, jak i tych związanych z realizacją programów finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027.

Zmiany dla jednostek samorządowych są bardzo obszerne. Wprowadzenie nowych rozdziałów oraz paragrafów obecnie generuje wiele wątpliwości (które wyjaśnione są w publikacji), m.in.:

    jaki paragraf powinny stosować gminy do wydatków za zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców z Ukrainy,
    jaką klasyfikację zastosować dla darowizn otrzymywanych przez JST na pomoc uchodźcom,
    jak klasyfikować pomoc udzieloną społecznościom innych państw,
    JST przekazują dotacje dla publicznych, niepublicznych placówek oświatowych, w tym otrzymują środki na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy. Czy do dotacji finansowanej ze środków Funduszu Pomocy należy zastosować nowy paragraf związany z pomocą uchodźcom z Ukrainy,
    dla wydatków ze środków z RFIL i Polskiego Ładu są nowe paragrafy. Jak klasyfikować udział własny do tych zadań.
    jak klasyfikować środki otrzymane z Funduszu Pomocy finansujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
    w jaki sposób klasyfikować wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych.

Zmiany wejdą w życie z różnych terminach, czyli 12.1.2022 r., 24.2.2022 r., 23.4.2022 r., z dniem po ogłoszeniu (w związku z tym trzeba zmienić plany finansowe i przeksięgować paragrafy i koszty), a częściowo od 1.1.2023 r. i należy je uwzględnić do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2022 r.

W książce przedstawiamy:

    Omówienie zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej wraz przedstawieniem konsekwencji wejścia w życie niektórych paragrafów z datą wsteczną,
    Szczegółowy komentarz do poszczególnych paragrafów uwzględniający praktyczne problemy z ich stosowaniem.
    Zbiór ponad 400 porad ekspertów z zakresu klasyfikacji budżetowej w podziale na poszczególne paragrafy.
    Wyszczególnienie specyficznych zagadnień dla poszczególnych jednostek (pomoc społeczna, oświata, sport i kultura).
    Wyjaśnienia wątpliwości na pograniczu paragrafów np. co należy ujmować w paragrafie 427, a co w paragrafie 430; kiedy dane zdarzenie ujmować w parafach 605 i 606 a kiedy w paragrafie 427; kiedy dane zdarzenie ujmować w paragrafach 421, 424, 426 a kiedy w 430.
    Analizy prawne problemów – dane zdarzenie powinno być ujmowane w różnych paragrafach (w tym powiązania między paragrafami).
    Ujednoliconą wersja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji.

Dzięki publikacji dowiedzą się Państwo:

    Jak stosować klasyfikację w sprawozdawczości i planowaniu budżetowym?
    Jakie są powiązania klasyfikacji z ewidencją księgową?
    Jakie są pułapki w klasyfikowaniu?

Książka ta jest skierowana głównie do osób zatrudnionych w służbach finansowych ale powinna ona również spełnić oczekiwania ze strony innych grup zawodowych, w tym osób wykonujących typowe zawody prawnicze, jak radcowie prawni potwierdzający legalność opiniowanego budżetu lub innego dokumentu, w którym zastosowano klasyfikację.

Książka adresowana jest również do służb kontroli finansowej oceniających poprawność doboru podziałki klasyfikacyjnej zastosowanej przez praktykę finansową. Chcąc zakwestionować prawidłowość zastosowanej podziałki klasyfikacyjnej, powinno się to uzasadnić argumentami wynikającymi z budowy i struktury klasyfikacji.

Adresatem książki są także pracownicy organów administracji (w tym nadzoru nad samorządami) dokonujący urzędowej wykładni podziałek klasyfikacyjnych oraz osoby odpowiadające za przygotowanie nowelizacji, które uzupełniają lub korygują normy aktualnej klasyfikacji budżetowej.

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.