Kategorie
Księgarnia IKEP

Księgarnia internetowa IKEP posiada w swojej ofercie m.in. kodeksy z komentarzem i orzecznictwem - np.: kodeks pracy, cywilny, karny; także poradniki prawne i podatkowe (np. Meritum Wolters Kluwer Polska: Meritum Podatki, Meritum Prawo Pracy, Meritum Prawo Spółek),więcej «

Powiązane strony

zamknięcie roku Plan kont, PKWiU 2014, Kodeks pracy, Plan kont Gierusz, Zamknięcie roku 2014, Kodeks karny, Leksykon VAT 2014, Plan kont 2014, Kadry i płace 2014, Płace od A do Z 2014, Kodeks cywilny, Zamknięcie roku Rachunkowość, Zakładowy Plan kont, Meritum rachunkowość, PKWiU, zamknięcie roku 2014, Kodeks pracy 2014, PKD, Harry Potter, Leksykon VAT

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – m.in. z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy, państw UE (z suplementem elektronicznym)

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – m.in. z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy, państw UE (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo:  Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK
Rok wydania:  2018
Ilość stron:  192
Oprawa:  miękka klejona
Format:  B5
ISBN:  978-83-7804-605-9
Do pobrania:
Cena: 142 zł
Opis

Zatrudnienie pracownika z zagranicy wymaga spełnienia wielu warunków. Nie chodzi tylko o obowiązek uzyskania przez podmiot zatrudniający dokumentów legalizujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca, ale przede wszystkim o zalegalizowanie pobytu pracownika, co w praktyce oznacza konieczność jednoczesnego dokonywania wielu czynności oraz uczestniczenia w różnych postępowaniach, a tym samym potrzebę koordynacji tych działań.

W książce omówiono krok po kroku wszystkie etapy prawidłowej procedury zatrudnienia cudzoziemca zgodnie z najnowszymi przepisami obowiązującymi od 2018 r., w tym m.in. następujące zagadnienia i instytucje prawne:

    zezwolenie na pobyt stały
    status uchodźcy
    zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
    zgodę na pobyt tolerowany
    status obywateli UE, EOG i innych państw, korzystających ze swobody przepływu osób
    Kartę Polaka
    zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
    legalizację pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy w procedurze uproszczonej
    zezwolenie na pracę w podmiocie polskim
    zezwolenie na pracę sezonową
    obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy
    legalizację pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
    ruch bezwizowy
    procedurę ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę cudzoziemca
    legalizację pracy cudzoziemców dla celów podatkowych (PIT) oraz składek ubezpieczeniowych (ZUS i NFZ)
    rezydencję podatkową cudzoziemca w Polsce
    odrębności w zakresie umów i dokumentacji przy zatrudnianiu cudzoziemca.

 
Dodatkowo w dołączonym do książki suplemencie elektronicznym zamieszczono wzory przydatnych dokumentów w wersji edytowalnej. Plik suplementu można pobrać przez Internet – instrukcja postępowania znajduje się w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

... jest pusty
Facebook