Kategorie
Zamknięcie roku

Najnowsze zamknięcie roku.

Powiązane strony

Tematyka książek: Zamknięcie Roku

zamknięcie roku, zamknięie roku 2015, zamknięcie roku rachunkowość, zamknięcie ksiąg, Rachunkowość, najnowsze wydanie zamknięcia roku 2014, zamknięcie roku 2014

Zamknięcie roku 2014 Rachunkowość

Zamknięcie roku 2014 Rachunkowość

Wydawnictwo:  Rachunkowość Warszawa
Rok wydania:  2014
Ilość stron:  508
Oprawa:  miękka
Format:  A4
ISBN:  978-83-63251-08-6
Cena: 0 zł 0 zł
Nakład wyczerpany
Opis

Nowe zaktualizowane wydanie Zamknięcia roku 2014 omawia następujące zagadnienia:
-roczne sprawozdanie finansowe (ogólne reguły zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania, badania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego; szczegółowe omówienie sposobu ustalania pozycji poszczególnych elementów sprawozdania finansowego: wprowadzenia, bilansu, rachunku zysku i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych),
-omówienie spraw budzących najczęściej wątpliwości (operacje w walutach obcych, różnice kursowe, odroczony podatek dochodowy),
-zasady szczególne dla jednostek mikro,
-sprawozdanie z działalności (wymogi, zakres, układ),
-podatki dochodowe (opodatkowanie dochodu, przychody i koszty podatkowe, zmniejszenia i zwiększenia podstawy opodatkowania, korekty kosztów podatkowych, opodatkowanie dywidend),
-terminarz obowiązków podatników i płatników w okresie zamykania roku,
-sztuka dobrej prezentacji sprawozdania finansowego – czyli jak wyciągać wnioski ze sprawozdania i odpowiednio je przedstawiać osobom zainteresowanym.

Nakład wyczerpany
... jest pusty
Facebook