Kategorie
Zamknięcie roku

Najnowsze zamknięcie roku.

Powiązane strony

Tematyka książek: Zamknięcie Roku

zamknięcie roku, zamknięie roku 2015, zamknięcie roku rachunkowość, zamknięcie ksiąg, Rachunkowość, najnowsze wydanie zamknięcia roku 2014, zamknięcie roku 2014

Zamkniecie roku 2014.

Zamkniecie roku 2014.

Autorzy:  zbiorowa praca
Wydawnictwo:  Rachunkowość Warszawa
Wydanie:  1
Rok wydania:  2014
Ilość stron:  508
Oprawa:  miękka
ISBN:  9788363251086
Cena: 148 zł 130 zł
Nakład wyczerpany
OpisUkazało się kolejne wydanie książki Zamknięcie roku.

- Nowe zaktualizowane wydanie omawia następujące zagadnienia:
*roczne sprawozdanie finansowe (ogólne reguły zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania, badania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego; szczegółowe omówienie sposobu ustalania pozycji poszczególnych elementów sprawozdania finansowego: wprowadzenia, bilansu, rachunku zysku i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych),
*omówienie spraw budzących najczęściej wątpliwości (operacje w walutach obcych, różnice kursowe, odroczony podatek dochodowy),
*zasady szczególne dla jednostek mikro,
*sprawozdanie z działalności (wymogi, zakres, układ),
*podatki dochodowe (opodatkowanie dochodu, przychody i koszty podatkowe, zmniejszenia i zwiększenia podstawy opodatkowania, korekty kosztów podatkowych, opodatkowanie dywidend),
*terminarz obowiązków podatników i płatników w okresie zamykania roku,
*sztuka dobrej prezentacji sprawozdania finansowego - czyli jak wyciągać wnioski ze sprawozdania i odpowiednio je przedstawiać osobom zainteresowanym.

Nakład wyczerpany
Inne pozycje tego autora
Żołnierze Września 1939. Rok 1939 w wojskowych materiałach archiwalnych.
Żołnierze Września 1939. Rok 1939 w wojskowych materiałach archiwalnych.
Po ukazaniu się pierwszego wydania ,,Żołnierzy Września", które - podobnie jak będący jego kontynuacją tom pt. ,,Żołnierze Września. Polegli i pomordo...
Cena: 70,00 zł 63,00 zł
Prawo wewnętrzne nierzymskokatolickich związków wyznaniowych w Polsce. Wybór aktów prawnych.
Prawo wewnętrzne nierzymskokatolickich związków wyznaniowych w Polsce. Wybór aktów prawnych.
Recenzowane opracowanie jest pożyteczną pozycją wypełniająca dotkliwą lukę, jaka występuje w odniesieniu do nierzymskokatolickich związków wyznaniowyc...
Cena: 55,00 zł 50,00 zł
Powstanie Styczniowe.
Powstanie Styczniowe.
Publikacja albumowa przygotowana przez pracowników Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie z obszernym wykorzystaniem zgromadzonych w zbiorach zabytków do...
Cena: 79,00 zł 71,00 zł
... jest pusty
Facebook