Kategorie
Plan kont

Plan kont jest układem kont przyjętym w danym podmiocie gospodarczym. Celem planu kont jest uporządkowanie ewidencji operacji gospodarczych, uwzględniające przepisy prawa oraz potrzeby zarządzających.

Powiązane strony

Tematyka książek: Plan Kont

Plan kont, Plan kont Gierusz, Plan kont komentarz, Plan kont oddk, Zakładowy plan kont, Plan kont Pałka, Plan kont 2014, Wzorcowy plan kont, Plan kont Augustowska, Plan kont z komentarzem, Plan kont 2014, Plan kont Charytoniuk

Zakładowy Plan Kont z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą Wydanie 29

Zakładowy Plan Kont z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą Wydanie 29

Autorzy:  PAŁKA M.
Wydawnictwo:  Ekspert Wrocław
Wydanie:  29
Rok wydania:  2019
Oprawa:  miękka
ISBN:  9788389179814
Cena: 189 zł
Opis

Komentarz do zakładowego planu kont

Zakładowy plan kont z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wydawnictwa EKSPERT to cenna pomoc każdego księgowego. 29 wydanie Zakładowego Planu kont z komentarzem szeroko omawia zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach zobowiązanych, zgodnie z ustawa o rachunkowości, do prowadzenia pełnej rachunkowości. Komentarz został opracowany na podstawie polskiego prawa bilansowego i zostały w nim uwzględnione wszystkie nowe regulacje wprowadzone zarówno w ustawie o rachunkowości i wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, jak i w przepisach o podatku dochodowym (od osób prawnych i fizycznych) oraz podatku VAT i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych. Komentarz uwzględnia interpretacje wydane przez Ministra Finansów oraz wytyczne wynikające z Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a także podjęte przez Komitet stanowiska w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W odróżnieniu od innych tego typu opracowań dostępnych aktualnie na rynku 29 wydanie Zakładowego Planu Kont zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach podatkowych CIT, PIT i VAT oraz w regulacji KSR nr 11 i 12. Między innymi zawiera ono zmiany wynikające z wprowadzenia:
-  mechanizmu podzielonej płatności VAT,
-  nowych zasad rozliczenia podatku VAT i podatku dochodowego (z zysków kapitałowych, z przychodów z innych źródeł i od przychodów z budynków),
-  nowych regulacji wprowadzonych w zakresie limitowania niektórych kosztów,
-  poszerzenia zakresu uproszczeń w zakresie rachunkowości dla jednostek mikro
i małych.

W komentarzu do poszczególnych wyodrębnionych kont dokładnie omówiono jak po zmianach obowiązujących od 2019r. należy prowadzić ewidencję, zarówno syntetyczną, jak i analityczną, by w sposób niebudzący zastrzeżeń móc ustalić wysokość podatków podlegających wpłacie do budżetu oraz sporządzić sprawozdanie finansowe i deklaracje podatkowe. Wprowadzono nowe konta: 114, 861, 862, 871.

Układ i treść komentarza uwzględnia potrzeby związane ze sporządzeniem poszczególnych wzorów rocznego sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych) zgodnie z załącznikami nr 1, 4 i 5 do ustawy o rachunkowości, a także z deklaracjami i zeznaniami podatkowymi. 

W książce łącznie wyodrębniono 252 syntetyczne konta bilansowe i 17 pozabilansowych w wersji rozszerzonej oraz 67 w układzie minimalnym. Do każdego konta obszernie omówiono zasady funkcjonowania oraz podano pełny wykaz operacji na nim ewidencjonowanych, a także zasady prowadzenia ewidencji analitycznej, z uwzględnieniem specyfiki działalności prowadzonej w zakresie przemysłu, handlu, budownictwa, rolnictwa, usług - spółki kapitałowe, spółki osobowe, osoby fizyczne, przedsiębiorstwa państwowe i komunalne i spółdzielnie. W komentarzu do każdego z kont syntetycznych dodano: - szczegółowy wykaz operacji podlegających księgowaniu na nim i sposób udokumentowania, - sposób wyceny operacji - sposób wyceny na dzień bilansowy aktywów rzeczowych, jak i środków pieniężnych, pasywów - sposób ustalenia i ujęcia różnic kursowych, odroczonego podatku dochodowego - sposób ustalenia kosztu wytworzenia zapasów, produkcji niezakończonej - pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Treść komentarzy i objaśnień została zaktualizowana wg zmienionych przepisów prawnych obowiązujących w 2019 roku w zakresie rachunkowości i podatków jak i zdobytego nowego doświadczenia przez autora Pana Mariana Pałki zwłaszcza dla kont syntetycznych w zespole 0, 1, 2, 4, 7 i 8. 

Zakładowy Plan Kont z komentarzem jest przeznaczony dla: - przedsiębiorstw państwowych, - spółek kapitałowych i osobowych, organizacji, - spółdzielni, - publicznych zakładów opieki zdrowotnej, - spółek cywilnych osób fizycznych - osób fizycznych. W komentarzu uwzględniono zmiany w: - ustawie o gospodarce finansowej przedsiębiorstw, - kodeksie spółek handlowych - ustawie Prawo Spółdzielcze - w ustawie o działalności medycznej, - przepisach dotyczących podatku dochodowego i podatku VAT - wytycznych podanych przez Krajowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. 

Inne pozycje tego autora
Zakładowy plan kont z komentarzem 2017 dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą
Zakładowy plan kont z komentarzem 2017 dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą
Zakładowy plan kont 2017 z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą - według stanu prawnego na dzień 2.01.2017 r. Książka wydawa...
Cena: 210,00 zł 179,00 zł
Zakładowy plan kont z komentarzem 2018
Zakładowy plan kont z komentarzem 2018
Komentarz 2018 do zakładowego planu kontZakładowy plan kont z komentarzem 2018 dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wydawnictwa EKSPERT ...
Cena: 169,00 zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości Wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym)
Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości Wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym)
Gotowe wzorce zarządzenia obowiązkowego w każdej jednostce przygotowane przez doświadczonych biegłych rewidentów z renomowanej firmy audytorskiej.W pu...
Cena: 179,00 zł 152,00 zł
Polityka rachunkowości 2021 z komentarzem do planu kont
Polityka rachunkowości 2021 z komentarzem do planu kont
Polityka rachunkowości 2021 z komentarzem do planu kontPraktyczny komentarz zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych o...
Cena: 139,00 zł
Zamknięcie roku 2020 wydawnictwo Rachunkowość
Zamknięcie roku 2020 wydawnictwo Rachunkowość
Publikacja Zamknięcie roku 2020 W 2020 r. weszły w życie znaczne zmiany ustawy o rachunkowości, dotyczące m.in. postaci sprawozdań finansowych. N...
Cena: 165,00 zł
Plan kont z komentarzem 2022 Handel, produkcja, usługi Wydanie 24
Plan kont z komentarzem 2022 Handel, produkcja, usługi Wydanie 24
Kompendium wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych Stan prawn...
Cena: 299,00 zł
... jest pusty
Facebook