Kategorie
Plan kont

Plan kont jest układem kont przyjętym w danym podmiocie gospodarczym. Celem planu kont jest uporządkowanie ewidencji operacji gospodarczych, uwzględniające przepisy prawa oraz potrzeby zarządzających.

Powiązane strony

Tematyka książek: Plan Kont

Plan kont, Plan kont Gierusz, Plan kont komentarz, Plan kont oddk, Zakładowy plan kont, Plan kont Pałka, Plan kont 2014, Wzorcowy plan kont, Plan kont Augustowska, Plan kont z komentarzem, Plan kont 2014, Plan kont Charytoniuk

Zakładowy Plan Kont z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą Wydanie 29

Zakładowy Plan Kont z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą Wydanie 29

Autorzy:  PAŁKA M.
Wydawnictwo:  Ekspert Wrocław
Wydanie:  29
Rok wydania:  2019
Oprawa:  miękka
ISBN:  9788389179814
Cena: 189 zł
Opis

Komentarz do zakładowego planu kont

Zakładowy plan kont z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wydawnictwa EKSPERT to cenna pomoc każdego księgowego. 29 wydanie Zakładowego Planu kont z komentarzem szeroko omawia zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach zobowiązanych, zgodnie z ustawa o rachunkowości, do prowadzenia pełnej rachunkowości. Komentarz został opracowany na podstawie polskiego prawa bilansowego i zostały w nim uwzględnione wszystkie nowe regulacje wprowadzone zarówno w ustawie o rachunkowości i wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, jak i w przepisach o podatku dochodowym (od osób prawnych i fizycznych) oraz podatku VAT i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych. Komentarz uwzględnia interpretacje wydane przez Ministra Finansów oraz wytyczne wynikające z Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a także podjęte przez Komitet stanowiska w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W odróżnieniu od innych tego typu opracowań dostępnych aktualnie na rynku 29 wydanie Zakładowego Planu Kont zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach podatkowych CIT, PIT i VAT oraz w regulacji KSR nr 11 i 12. Między innymi zawiera ono zmiany wynikające z wprowadzenia:
-  mechanizmu podzielonej płatności VAT,
-  nowych zasad rozliczenia podatku VAT i podatku dochodowego (z zysków kapitałowych, z przychodów z innych źródeł i od przychodów z budynków),
-  nowych regulacji wprowadzonych w zakresie limitowania niektórych kosztów,
-  poszerzenia zakresu uproszczeń w zakresie rachunkowości dla jednostek mikro
i małych.

W komentarzu do poszczególnych wyodrębnionych kont dokładnie omówiono jak po zmianach obowiązujących od 2019r. należy prowadzić ewidencję, zarówno syntetyczną, jak i analityczną, by w sposób niebudzący zastrzeżeń móc ustalić wysokość podatków podlegających wpłacie do budżetu oraz sporządzić sprawozdanie finansowe i deklaracje podatkowe. Wprowadzono nowe konta: 114, 861, 862, 871.

Układ i treść komentarza uwzględnia potrzeby związane ze sporządzeniem poszczególnych wzorów rocznego sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych) zgodnie z załącznikami nr 1, 4 i 5 do ustawy o rachunkowości, a także z deklaracjami i zeznaniami podatkowymi. 

W książce łącznie wyodrębniono 252 syntetyczne konta bilansowe i 17 pozabilansowych w wersji rozszerzonej oraz 67 w układzie minimalnym. Do każdego konta obszernie omówiono zasady funkcjonowania oraz podano pełny wykaz operacji na nim ewidencjonowanych, a także zasady prowadzenia ewidencji analitycznej, z uwzględnieniem specyfiki działalności prowadzonej w zakresie przemysłu, handlu, budownictwa, rolnictwa, usług - spółki kapitałowe, spółki osobowe, osoby fizyczne, przedsiębiorstwa państwowe i komunalne i spółdzielnie. W komentarzu do każdego z kont syntetycznych dodano: - szczegółowy wykaz operacji podlegających księgowaniu na nim i sposób udokumentowania, - sposób wyceny operacji - sposób wyceny na dzień bilansowy aktywów rzeczowych, jak i środków pieniężnych, pasywów - sposób ustalenia i ujęcia różnic kursowych, odroczonego podatku dochodowego - sposób ustalenia kosztu wytworzenia zapasów, produkcji niezakończonej - pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Treść komentarzy i objaśnień została zaktualizowana wg zmienionych przepisów prawnych obowiązujących w 2019 roku w zakresie rachunkowości i podatków jak i zdobytego nowego doświadczenia przez autora Pana Mariana Pałki zwłaszcza dla kont syntetycznych w zespole 0, 1, 2, 4, 7 i 8. 

Zakładowy Plan Kont z komentarzem jest przeznaczony dla: - przedsiębiorstw państwowych, - spółek kapitałowych i osobowych, organizacji, - spółdzielni, - publicznych zakładów opieki zdrowotnej, - spółek cywilnych osób fizycznych - osób fizycznych. W komentarzu uwzględniono zmiany w: - ustawie o gospodarce finansowej przedsiębiorstw, - kodeksie spółek handlowych - ustawie Prawo Spółdzielcze - w ustawie o działalności medycznej, - przepisach dotyczących podatku dochodowego i podatku VAT - wytycznych podanych przez Krajowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. 

Inne pozycje tego autora
Zakładowy plan kont z komentarzem 2017 dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą
Zakładowy plan kont z komentarzem 2017 dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą
Zakładowy plan kont 2017 z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą - według stanu prawnego na dzień 2.01.2017 r. Książka wydawa...
Cena: 210,00 zł 179,00 zł
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości Wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym)
Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości Wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym)
Gotowe wzorce zarządzenia obowiązkowego w każdej jednostce przygotowane przez doświadczonych biegłych rewidentów z renomowanej firmy audytorskiej.W pu...
Cena: 179,00 zł 152,00 zł
Polityka rachunkowości 2021 z komentarzem do planu kont
Polityka rachunkowości 2021 z komentarzem do planu kont
Polityka rachunkowości 2021 z komentarzem do planu kontPraktyczny komentarz zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych o...
Cena: 139,00 zł
Zamknięcie roku 2022 wydawnictwo Rachunkowość
Zamknięcie roku 2022 wydawnictwo Rachunkowość
Publikacja Zamknięcie roku 2022 Zamknięcie roku 2022 wydawnictwo Rachunkowość to kolejne wydanie unikalnej na rynku publikacji nt. zamknięcia ksiąg ra...
Cena: 175,00 zł
Plan kont z komentarzem 2022 Handel, produkcja, usługi Wydanie 24
Plan kont z komentarzem 2022 Handel, produkcja, usługi Wydanie 24
Kompendium wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych Stan prawn...
Cena: 299,00 zł
... jest pusty
Facebook