Kategorie
Księgarnia IKEP

Księgarnia internetowa IKEP posiada w swojej ofercie m.in. kodeksy z komentarzem i orzecznictwem - np.: kodeks pracy, cywilny, karny; także poradniki prawne i podatkowe (np. Meritum Wolters Kluwer Polska: Meritum Podatki, Meritum Prawo Pracy, Meritum Prawo Spółek),więcej «

Powiązane strony

zamknięcie roku Plan kont, PKWiU 2014, Kodeks pracy, Plan kont Gierusz, Zamknięcie roku 2014, Kodeks karny, Leksykon VAT 2014, Plan kont 2014, Kadry i płace 2014, Płace od A do Z 2014, Kodeks cywilny, Zamknięcie roku Rachunkowość, Zakładowy Plan kont, Meritum rachunkowość, PKWiU, zamknięcie roku 2014, Kodeks pracy 2014, PKD, Harry Potter, Leksykon VAT

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2019

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2019

Autorzy:  CIBORSKI P., CIEŚLAK M.
Wydawnictwo:  HR Services
Rok wydania:  2020
Ilość stron:  528
Oprawa:  miękka
ISBN:  978-83-62838-93-6
Do pobrania:
Cena: 125 zł
Opis

ZFŚC 2020  

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2020 to najobszerniejsze opracowanie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych wznowione i znacznie uaktualnione wydanie książki ze stanem prawnym na 21 luty 2020 rok.

Książka wydawnictwa HrServices zawiera wyczerpujące omówienie wszystkich istotnych kwestii dotyczących tworzenia i administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Społecznych. W szczególności znajdziesz w niej informacje o tym:
- kto i kiedy musi utworzyć Fundusz oraz kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z jego tworzenia,
- jakie są alternatywne formy działalności socjalnej,
- kiedy i w jaki sposób świadczenia z Funduszu są opodatkowane i oskładkowane .

Prezentowana książka zawiera:
- dokładne omówienie nowości w zwolnieniach podatkowych, które weszły w życie 1 stycznia 2020 r.,
- omówienie prezentowanych zagadnień, w szczególności związanych z kontrolami ZUS i ochroną danych osobowych w praktyce (RODO
- dokładne przedstawienie wyzwań jakie stoją przed pracodawcą by prawidłowo określił kryterium socjalne i rozdzielił świadczenia z ZFŚS, by inspektor ZUS w czasie kontroli nie mógł oskładkować świadczeń z ZFŚS,
omówienie prezentowanych zagadnień, w tym związanych z ochroną danych osobowych,
- wzory, pytania i odpowiedzi uwzględniające najnowsze orzecznictwo oraz pisma urzędowe,
- przykładowe obliczenia ukazujące sposób kalkulacji odpisu na ZFŚS i konsekwencje przyznawania określonych świadczeń z Funduszu dla listy płac,
wzory regulaminu ZFŚS oraz innych dokumentów użytecznych dla pracodawców, którzy tworzą Fundusz
- płytę CD ze wzorami regulaminów i formularzy niezbędnych przy tworzeniu i zarządzaniu ZFŚS

Dodatkowo książka o funduszu świadczeń zawiera wzory potrzebnych dokumentów oraz wybrane przepisy prawa, orzecznictwo oraz interpretacje organów podatkowych. Piotr Ciborski i Cieślak Monika przedstawiają wyczerpujące omówienie kwestii związanych z ZFŚS na 2020 rok. Zaczynają od przedstawienia ram prawnych zobowiązujących do tworzenia Fundusz. Omawiają kto ma obowiązek tworzenia ZFŚS a kto i w jakich okolicznościach może zrezygnować z jego tworzenia. Następnie przechodzą do omówienia zasad i metodologii przyznawania świadczeń socjalnych. Wyjaśniają jaki wpływ mają przyznane świadczenia na podatek dochodowy pracowników oraz w jakich okolicznościach należy uwzględniać świadczenia w podstawie wymiaru składek ZUS. Omówiony został również wpływ na opodatkowanie pracodawcy. Całość została szeroko zilustrowana przykładami i wyliczeniami. 

W przypadku kwestii nieuregulowanych jednoznacznie w przepisach prawa autorzy wskazali praktykowane rozwiązania, zaznaczając jednocześnie istniejące kontrowersje i wątpliwości. Książka przeznaczona jest dla osób administrujących ZFŚS, przedstawicieli związków zawodowych oraz pracowników działów personalnych odpowiedzialnych za sprawy personalne jak i płacowe.

MONIKA CIEŚLAK - prawnik, doświadczony praktyk, będąc szefem działu personalnego, przez 10 lat na co dzień zajmowała się zagadnieniami związanymi z prawem pracy, prawem podatkowym i prawem ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rachubą płac. Współpracuje z kilkoma wydawnictwami prawniczymi i firmami szkoleniowymi. Autor i współautor kilkuset publikacji, w tym książkowych m. in.:
-Płace od A do Z
-Kadry od A do Z
-Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z
-Kalkulator przychodów
-Poradnik pracodawcy - wybrane aspekty prawa pracy, ubezpieczeń: społecznych i zdrowotnego oraz prawa podatkowego
-Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; praca zbiorowa pod red. Witolda Modzelewskiego, współautor i redaktor
-Wynagrodzenia; Paweł Ziółkowski, Monika Cieślak, INFOR
-liczne artykuły poświęcone problematyce prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych publikowane w wydawnictwach: grupy INFOR, Difin, Instytut Studiów Podatkowych, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Wiedza i Praktyka

Od 2004 r. działa jako niezależny konsultant, szkoleniowiec, audytor HR. Od 2008 r. prowadzi firmę doradczą HR Services Monika Cieślak zajmującą się doradztwem w zakresie miękkiego i twardego HR oraz wydawaniem publikacji prawniczych HR.

PIOTR CIBORSKI - specjalista prawa pracy z 17-letnim doświadczeniem, wieloletni inspektor pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi oraz realizujący szkolenia zamknięte dla potrzeb konkretnego odbiorcy; specjalizuje się w problematyce prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy. Doradca i współpracownik wielu przedsiębiorstw. Autor i współautor 45 książek i poradników z prawa pracy, np. Czas pracy dla pracowników samorządowych, Kodeks pracy. Komentarz dla menadżera. Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych realizowanych na: Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Oddział w Sopocie, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni

Księgarnia Ekonomiczna poleca Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2020

Inne pozycje tego autora
Płace od A do Z w 2021 Monika Cieślak
Płace od A do Z w 2021 Monika Cieślak
Płace w 2021  Płace od A do Z w 2021 to uaktualnione i znacznie rozszerzone wydanie bestsellera z lat poprzednich. Dzięki tej książce Twoja praca stan...
Cena: 190,00 zł
Płace od A do Z 2021 Ćwiczenia
Płace od A do Z 2021 Ćwiczenia
Sprawdź swoją wiedzę dotyczącą wynagrodzeń. Płace od A do Z 2021 Ćwiczenia to kolejne wydanie pierwszej na rynku książki z ćwiczeniami i testami z zak...
Cena: 129,00 zł
Świadectwo pracy od A do Z 2020
Świadectwo pracy od A do Z 2020
Wiele kwestii w zakresie wystawiania świadectwa pracy jest uregulowanych w przepisach zbyt ogólnikowo. Zagadnienia związane z wypełnianiem, sprostowan...
Cena: 59,00 zł
... jest pusty
Facebook