Kategorie
Księgarnia IKEP

Księgarnia internetowa IKEP posiada w swojej ofercie m.in. kodeksy z komentarzem i orzecznictwem - np.: kodeks pracy, cywilny, karny; także poradniki prawne i podatkowe (np. Meritum Wolters Kluwer Polska: Meritum Podatki, Meritum Prawo Pracy, Meritum Prawo Spółek),więcej «

Powiązane strony

zamknięcie roku Plan kont, PKWiU 2014, Kodeks pracy, Plan kont Gierusz, Zamknięcie roku 2014, Kodeks karny, Leksykon VAT 2014, Plan kont 2014, Kadry i płace 2014, Płace od A do Z 2014, Kodeks cywilny, Zamknięcie roku Rachunkowość, Zakładowy Plan kont, Meritum rachunkowość, PKWiU, zamknięcie roku 2014, Kodeks pracy 2014, PKD, Harry Potter, Leksykon VAT

Wzory księgowań w jednostce budżetowej

Wzory księgowań w jednostce budżetowej

Autorzy:  RUP W.
Wydawnictwo:  Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK
Wydanie:  5 uaktualnione
Rok wydania:  2019
Ilość stron:  274
Oprawa:  miękka
ISBN:  978-83-7804-690-5
Do pobrania:
Cena: 179 zł
Opis

Publikacja niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej – zawiera wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych.

Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały zaprezentowane w układzie tematycznym z podziałem na obszary i rodzaje działalności:
­gospodarka majątkiem trwałym,
­majątek obrotowy,
­gospodarka pieniężna oraz dochody i wydatki budżetowe,
­rozrachunki i zaangażowanie,
­przychody, koszty i wynik finansowy,
­fundusze.

Omawiane operacje według rodzajów działalności opatrzone są komentarzem w zakresie uzasadnienia sposobu ewidencji poszczególnych operacji, wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów oraz ewidencji w księgach pomocniczych prowadzonych do niektórych kont księgi głównej.

W celu ułatwienia pracy księgowego autor sporządził szczegółowy indeks operacji księgowych w ujęciu alfabetycznym, w którym podano adres każdej operacji w tabelach wzorów księgowań i numerów operacji.

Dodatkowo w książce praktyczne przykłady liczbowe na schematach teowych wybranych operacji, trudnych zagadnień gospodarki finansowej i majątkowej, w tym np.:
rozliczenie i ewidencja należnego i naliczonego podatku VAT w samorządowej jednostce budżetowej będącej częścią podatnika VAT oraz centralne rozliczenie podatku VAT w skali całej jednostki samorządu terytorialnego,
koszty budowy środków trwałych i ich rozliczenie,
­ewidencja umowy leasingu finansowego środka trwałego u korzystającego, którym jest jednostka budżetowa,
­likwidacja rachunku dochodów własnych i przekazanie niewykorzystanych środków na rachunek pomocniczy,
­kompensata (potrącenia) wzajemnych należności – ewidencja w urzędzie jednostki samorządu,
­wspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu terytorialnego,
­wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenie zwrotu świadczeń alimentacyjnych w jednostce budżetowej (np. OPS) realizującej zadanie,
­ewidencja rozliczeń międzyokresowych w jednostce budżetowej prowadzącej ewidencję kosztów tylko w zespole 4 kont kosztów.
 
Piąte wydanie książki zaktualizowano według stanu prawnego na czerwiec 2019 r. Uwzględniono w nim konsekwencje w księgach rachunkowych związane m.in. z:
wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) i jego wpływem na rozliczenia podatku VAT przez jednostki budżetowe,
problemem ustawowego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
wprowadzeniem do ustawy o finansach publicznych art. 72 ust. 1a i zmianami w zakresie uznawania tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego (samorządowego) długu publicznego.

Inne pozycje tego autora
Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2021
Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2021
Plan kont Komentarz 2021 dla jednostek budżetowych  Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej...
Cena: 299,00 zł
... jest pusty
Facebook