Kategorie
Księgarnia IKEP

Księgarnia internetowa IKEP posiada w swojej ofercie m.in. kodeksy z komentarzem i orzecznictwem - np.: kodeks pracy, cywilny, karny; także poradniki prawne i podatkowe (np. Meritum Wolters Kluwer Polska: Meritum Podatki, Meritum Prawo Pracy, Meritum Prawo Spółek),więcej «

Powiązane strony

zamknięcie roku Plan kont, PKWiU 2014, Kodeks pracy, Plan kont Gierusz, Zamknięcie roku 2014, Kodeks karny, Leksykon VAT 2014, Plan kont 2014, Kadry i płace 2014, Płace od A do Z 2014, Kodeks cywilny, Zamknięcie roku Rachunkowość, Zakładowy Plan kont, Meritum rachunkowość, PKWiU, zamknięcie roku 2014, Kodeks pracy 2014, PKD, Harry Potter, Leksykon VAT

VAT Komentarz 2019 Wydanie 13

VAT Komentarz 2019 Wydanie 13

Autorzy:  BARTOSIEWICZ A.
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
Wydanie:  13
Seria:  Duże Komentarze
Rok wydania:  2019
Ilość stron:  1508
Oprawa:  twarda
Format:  B5
ISBN:  978-83-8160-513-7
Cena: 269 zł
Opis

VAT. Komentarz to jeden z najpopularniejszych komentarzy na rynku. Autorem publikacji jest znany i ceniony ekspert specjalizujący się w prawie podatkowym. Stan prawny: 1 kwietnia 2019 r.

W 13. wydaniu komentarza szczególny nacisk położono na kwestie związane ze stosowaniem nowych, obowiązujących od 2019 r., przepisów dotyczących przede wszystkim:

uproszczenia, modernizacji i ujednolicenia przepisów dotyczących VAT mających zastosowanie do bonów na towary lub usługi, w tym:
nowe definicje bonu, emisji bonu, bonu jednego i różnego przeznaczenia, transferu bonu;
zasady dotyczące opodatkowania transferu bonów SPV i MPV;
opodatkowanie podatkiem VAT bonów jednego oraz różnego przeznaczenia;
regulacje dotyczące określania podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług w zamian za bony różnego przeznaczenia, w odniesieniu do tego bonu;
zasady fakturowania;
dalszej modyfikacji zasad rejestrowania i wyrejestrowywania podatników z rejestrów VAT, umożliwiając organom podatkowym dokonanie odmowy rejestracji lub wyrejestrowanie z rejestrów podatników VAT w przypadkach wydania przez sąd orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej;
uproszczeń i ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce, w tym:
odstąpienie od wymagania odrębnego składania (wraz z deklaracją) umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie,
skrócenie terminu na dokonanie przez wierzyciela korekty w celu upowszechnienia możliwości skorzystania przez wierzyciela, który nie otrzymał swojej należności, z tzw. "ulgi na złe długi",
skrócenie terminu na dokonanie przez dłużników obowiązkowej korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z tej faktury;
zwolnienia od podatku od towarów i usług zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

W publikacji znajdziesz:

klasyczny komentarz artykułowy wraz ze szczegółowym omówieniem przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,
odesłania do niezbędnych aktów wykonawczych oraz przepisów prawa unijnego,
analizę orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Autor starał się zadać kłam opiniom, że komentarze prawnicze zwykle kończą się tam, gdzie zaczyna się problem. Dlatego postawił sobie za cel zacząć komentarz tam, gdzie rodzi się problem. Jest to wynikiem doświadczeń nabytych przez niego w czasie wykonywania czynności doradztwa podatkowego, w związku z prowadzeniem szkoleń, uczestnictwem w konferencjach, seminariach i warsztatach.

Adresaci:
Komentarz jest przeznaczony dla doradców podatkowych, właścicieli biur rachunkowych oraz pracowników działów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach. Zainteresuje także adwokatów, radców prawnych i pracowników organów podatkowych.

Inne pozycje tego autora
Zmiany w podatkach związane z nowelizacjami VAT od 1 września oraz 1 listopada 2019 r.
Zmiany w podatkach związane z nowelizacjami VAT od 1 września oraz 1 listopada 2019 r.
Publikacja w pytaniach i odpowiedziach omawia kluczowe zmiany w przepisach podatkowych wchodzących w życie we wrześniu i w listopadzie 2019 r.Poradnik...
Cena: 105,00 zł
... jest pusty
Facebook