Kategorie
Księgarnia IKEP

Księgarnia internetowa IKEP posiada w swojej ofercie m.in. kodeksy z komentarzem i orzecznictwem - np.: kodeks pracy, cywilny, karny; także poradniki prawne i podatkowe (np. Meritum Wolters Kluwer Polska: Meritum Podatki, Meritum Prawo Pracy, Meritum Prawo Spółek),więcej «

Powiązane strony

zamknięcie roku Plan kont, PKWiU 2014, Kodeks pracy, Plan kont Gierusz, Zamknięcie roku 2014, Kodeks karny, Leksykon VAT 2014, Plan kont 2014, Kadry i płace 2014, Płace od A do Z 2014, Kodeks cywilny, Zamknięcie roku Rachunkowość, Zakładowy Plan kont, Meritum rachunkowość, PKWiU, zamknięcie roku 2014, Kodeks pracy 2014, PKD, Harry Potter, Leksykon VAT

VAT Komentarz 2019

VAT Komentarz 2019

Autorzy:  Tomasz Michalik
Wydawnictwo:  C.H.Beck
Wydanie:  15
Rok wydania:  2019
Ilość stron:  1736
Oprawa:  twarda
ISBN:  978-83-8158-447-0
Cena: 349 zł 297 zł
Opis

VAT. Komentarz, wyd. 15 – najszerszy na rynku komentarz do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług – wyjaśnia praktycznie zagadnienia dotyczące m.in.:
zakresu opodatkowania VAT dostawy towarów, w tym wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy oraz świadczenia usług;
określenia miejsca świadczenia przy dostawie towarów, wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów, imporcie towarów i świadczeniu usług;
momentu powstania obowiązku podatkowego, w tym wobec małych podatników i ustalenia podstawy opodatkowania;
zasad wymiaru i poboru podatku;
bieżących stawek podatkowych i katalogu zwolnień;
zasad odliczenia i warunków zwrotu podatku;
form zapłaty podatku, w tym składania JPK i deklaracji VAT;
procedur szczególnych dotyczących m.in. drobnych przedsiębiorców, rolników, świadczenia usług turystycznych, dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, zwrotu podatku podróżnym.

Do najważniejszych zmian wprowadzanych w 2019 r. należą:

nowe zasady stosowania ulgi na złe długi;
brak wymagania odrębnego składania wniosku o zwrot nadwyżki VAT;
zmiany w zwolnieniach z VAT dotyczące usług zarządzania PPK, usług ściągania długów, w tym factoringu;
poszerzenie zwolnień z obowiązku prowadzenia kas fiskalnych;
bezterminowe utrzymanie podwyższonych stawek VAT 8% i 23%, z możliwością ich obniżenia w zależności od kondycji gospodarki;
ułatwienia w zakresie stosowania procedury MOSS dotyczącej zasad opodatkowania usług cyfrowych;
sukcesja obowiązku zapłaty VAT dotycząca przedsiębiorstwa w spadku;
nowe zasady opodatkowania VAT związane z wydawaniem bonów i voucherów.

Dodatkowo, w publikacji Autor odnosi się do planowanych zmian, dotyczących m.in.:

systemu ryczałtowego dla rolników;
kas on-line i ograniczenia możliwość prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku przy pomocy kas, które nie będą miały połączenia z Centralnym Repozytorium Kas możliwości przesyłania informacji z kasy rejestrującej do tego Repozytorium;
uproszczenia rozliczeń podatkowych i usprawnienie wywiązywania się z obowiązków względem fiskusa poprzez wprowadzenie JPK_ VDEK – zastępującego dotychczasowe deklaracje VAT oraz JPK_VAT;
wprowadzenia regulacji dotyczących Centralnego Rejestru Faktur.

Zmiany te maja znaczenie praktyczne ze względu na:

ujednolicenie podejścia władz podatkowych w całej UE do kwalifikacji podatkowej transakcji obejmujących bony i vouchery;
możliwość odzyskania przez sprzedawcę/wierzyciela rozliczonego podatku VAT od faktur sprzedażowych, za które nie otrzymał zapłaty o 60 dni wcześniej niż dotychczas;
korzyści dla podatników systemu MOSS, znacząco ułatwiające stosowanie tego systemu zwłaszcza małym przedsiębiorcom, np. poprzez uproszczenia dotyczące zasad fakturowania;
ułatwienia dla podatników zwrotu nienależnego VAT;
uznanie „przedsiębiorstwa w spadku" za podatnika kontynuującego prowadzenie działalności gospodarczej zmarłego podatnika VAT;
nowe obowiązki dokumentacyjne związane ze składaniem deklaracji dotyczących VAT;
możliwość uzyskania interpretacji podatkowych dotyczących VAT.
Szczegółowe informacje o ustawach zmieniających, przepisach zmienionych i charakterze zmian znajdują się w Tabeli nowelizacyjnej.

Prezentowany Komentarz jest przeznaczony dla:

doradców podatkowych i księgowych, obsługujących spółki, fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie oraz JST;
biegłych rewidentów;
pracowników urzędów skarbowych i celno-skarbowych, w tym inspektorów kontroli skarbowej (KAS);
pracowników administracji samorządowej i państwowej, w tym organów odwoławczych;
sędziów sądów administracyjnych;
radców prawnych i adwokatów;
podatników VAT, w tym „małych podatników".

... jest pusty
Facebook