Kategorie
Księgarnia IKEP

Księgarnia internetowa IKEP posiada w swojej ofercie m.in. kodeksy z komentarzem i orzecznictwem - np.: kodeks pracy, cywilny, karny; także poradniki prawne i podatkowe (np. Meritum Wolters Kluwer Polska: Meritum Podatki, Meritum Prawo Pracy, Meritum Prawo Spółek),więcej «

Powiązane strony

zamknięcie roku Plan kont, PKWiU 2014, Kodeks pracy, Plan kont Gierusz, Zamknięcie roku 2014, Kodeks karny, Leksykon VAT 2014, Plan kont 2014, Kadry i płace 2014, Płace od A do Z 2014, Kodeks cywilny, Zamknięcie roku Rachunkowość, Zakładowy Plan kont, Meritum rachunkowość, PKWiU, zamknięcie roku 2014, Kodeks pracy 2014, PKD, Harry Potter, Leksykon VAT

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018 UNIMEX

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018 UNIMEX

Autorzy:  Paweł Sałdyka
Wydawnictwo:  Unimex Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:  2018
Ilość stron:  1340
Oprawa:  miękka
ISBN:  978-83-8028-090-8
Do pobrania:
Cena: 145 zł 130 zł
Opis

Środki trwałe 2018

Książka Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018 wydawnictwa UNIMEX według stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r. Rok 2018 zaowocował kilkoma istotnymi zmianami w zakresie problematyki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
-dla celów podatkowych zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016), co spowodowało zmianę załączników do ustaw o podatku dochodowym w zakresie stawek amortyzacyjnych,
-podwyższono ustawowy limit niskocennych składników majątku z 3.500 zł do 10.000 zł,
-doprecyzowano definicję wartości niematerialnej i prawnej,
-ustanowiono nowe zasady amortyzacji środków trwałych otrzymanych w formie darowizny i dziedziczenia,
-wprowadzono nowe ograniczenie wysokości zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych,
-ustanowiono podatek od środków trwałych powyżej 10 mln zł.

W książce w sposób bardzo przystępny omówiono powyższe zagadnienia, uwzględniając ich wpływ przy  prezentacji, m.in.  następujących problemów:
-zakresu przedmiotowego środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w aspekcie definicji dla potrzeb podatkowych i rachunkowości;
-kosztów uzyskania przychodów z tytułu amortyzacji, nabycia lub wytworzenia tych składników majątku, remontów, ulepszeń itd.;
-strat w majątku trwałym i możliwości wykazania z ich tytułu kosztów uzyskania przychodów;
-ustalania wartości początkowej oraz leasingu środków trwałych;
-amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych oraz innych składników majątku trwałego,
-obowiązującej od 12 sierpnia 2017 r.  możliwości  dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych.

... jest pusty
Facebook