Kategorie
PKWiU

Powszechna Klasyfikacja Wyrobów i Usług.

Powiązane strony

Tematyka książek: PKWiU

pkwiu, Polska klasyfikacja wyrobów i usług, pkwiu 2014

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2015 - pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami z PKWiU 2008 (z suplementem elektronicznym).

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2015 - pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami z PKWiU 2008 (z suplementem elektronicznym).

Wydawnictwo:  Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK
Wydanie:  1
Rok wydania:  2016
Ilość stron:  348
Oprawa:  miękka
ISBN:  9788378042679
Cena: 252 zł 214 zł
Opis

Uwaga - od 1 stycznia 2016 r. Nowa klasyfikacja PKWiU 2015

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1676) od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015).

Przeklasyfikowanie wszystkich produktów/usług to bardzo czasochłonny proces - przygotuj się już teraz!

Najważniejsze zmiany w PKWiU 2015 w porównaniu do PKWiU 2008:

zmiany nazw grupowań,
zmiany zakresów niektórych grupowań poprzez przeniesienie części zakresu z jednego grupowania do drugiego, podziału grupowania, scalenia dwóch lub kilku grupowań w jedno,
uporządkowanie symboliki grupowań (zmiana symboliki grupowań przy zachowaniu ich tytułów i zakresów).


W publikacji:

Rozporządzenie wprowadzające PKWiU
Zasady metodyczne PKWiU
Schemat klasyfikacji
Klucze powiązań PKWiU 2008 - PKWiU 2015
Klucze powiązań PKWiU 2015 - PKWiU 2008


W ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej, do dnia 31 grudnia 2016 r. stosuje się równolegle Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Do celów:

opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej

nową klasyfikację PKWiU 2015 stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, z pełnym tekstem klasyfikacji PKWiU 2015 z powiązaniami z PKWiU 2008, który umożliwi szybkie i elastyczne wyszukiwanie oraz eksport danych i dowolne wydruki (plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce).

... jest pusty
Facebook