Kategorie
PKD

Polska Klasyfikacja Działalności.

Powiązane strony

Tematyka książek: PKD

pkd, pkd 2014, Polska klasyfikacja działalności

Polska Klasyfikacja Działalności PKD ze zmianami obowiązującymi od dnia 1 sierpnia 2020

Polska Klasyfikacja Działalności PKD ze zmianami obowiązującymi od dnia 1 sierpnia 2020

Wydawnictwo:  Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK
Rok wydania:  2020
Ilość stron:  448
Oprawa:  miękka
Format:  B5
ISBN:  978-83-7804-740-7
Do pobrania:
Cena: 149 zł
Opis

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), niezbędna przy wpisie podmiotów podejmujących działalność do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowej Ewidencji Podatników, a także do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, wprowadzona rozporządzeniem RM z dnia 24 grudnia 2007 r., Dz.U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.), z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 24 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1249), obowiązującej od dnia 1 sierpnia 2020 r., wprowadzającej zmiany w sekcjach:
H – Transport i gospodarka magazynowa,
I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,
R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

... jest pusty
Facebook