Kategorie
Zamknięcie roku

Najnowsze zamknięcie roku.

Powiązane strony

Tematyka książek: Zamknięcie Roku

zamknięcie roku, zamknięie roku 2015, zamknięcie roku rachunkowość, zamknięcie ksiąg, Rachunkowość, najnowsze wydanie zamknięcia roku 2014, zamknięcie roku 2014

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017

Autorzy:  HOŁDA A.
Wydawnictwo:  C.H.Beck
Rok wydania:  2018
Ilość stron:  900
ISBN:  978-83-812-8148-5
Do pobrania:
Cena: 169 zł
Opis

zamknięcie roku 2017

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017. Sprawozdanie finansowe po zmianach. Wyceny księgowe i podatkowe. Różnice księgowe i podatkowe. Koszty i przychody podatkowe. Przejście z wyniku bilansowego na podatkowy. Rozliczenie roczne VAT, CIT, PIT, PFRON, GUS. Jednolity plik kontrolny. Listy kontrolne

Książka uwzględnia nowelizację ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych, które weszły w życie w 2017 r. i mają zastosowanie do sprawozdań finansowych oraz deklaracji za 2017 r. Omówiono w niej również nową ustawę o biegłych rewidentach, krajowy standard rachunkowości 11 „Środki trwałe”, stanowisko KSR w sprawie inwentaryzacji, jak również nową klasyfikację środków trwałych (wchodzi w życie od 1.1.2018 r.)

W publikacji (w formie przypisów lub ramek) poinformowano również o licznych zmianach podatkowych i bilansowych, które wejdą w życie od 1.1.2018 r. – m.in. w publikacji informujemy o licznych zmianach wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (poz. 2175). Celem przytoczenia i uwzględnienia tych zmian w książce, której głównym tematem jest zamknięcie ksiąg za 2017 r., jest umożliwienie ujęcia zasobów (w kontekście zarówno podatkowych, jak i bilansowych) na początek roku obrotowego i podatkowego za 2018 r.

W tej książce prezentujemy:

    szczegółową charakterystykę poszczególnych elementów bilansu ze szczególnym uwzględnieniem różnic między ujęciem księgowym a podatkowym;
    szczegółowe omówienie (wraz z licznymi przykładami) wierszy pozostałych elementów sprawozdania finansowego;
    aż 27 wybranych zagadnień podatkowych, które omawiają kwestie kosztów i przychodów podatkowych (czyli jakie zagadnienia można, a jakich nie można do nich zakwalifikować). Wszystkie te zagadnienia uwzględniają aspekt zamknięcia roku (np. poprzez odnoszenie danej operacji do konkretnej deklaracji rocznej) oraz przypadki różnic w podejściu księgowym i podatkowym;
    przejście z wyniku bilansowego na podatkowy oraz ustalenie podatku odroczonego – ta część książki stanowi płynne przejście od rozdziału „Rachunek zysków i strat” z części III „Pozostałe elementy sprawozdania” do różnic księgowo-podatkowych przedstawionych w części IV „Koszty i przychody podatkowe – wybrane zagadnienia”;
    pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania z uwzględnieniem skutków podatkowych, które nie są bezpośrednio związane z konkretną pozycją sprawozdania finansowego (np. inwentaryzacja, zagadnienie leasingu, kontrakty długoterminowe, jednolity plik kontrolny itd.);
    szczegółowe omówienie zamknięcia roku w kontekście sporządzania konkretnych deklaracji podatkowych: oświadczenie PIT-2, deklaracja PIT-4R, deklaracja PIT-8AR, informacja PIT-11, informacja PIT-8C, informacja IFT-1R, deklaracja roczna CIT-8 wraz z załącznikami (CIT-ST, SSE-R, CIT-8/O, CIT-BR, CIT-D, sprawozdanie o wykonywaniu uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej), deklaracja CIT-10Z.

W książce znajdą Państwo również:

    harmonogram prac związanych z zamknięciem 2017 r.,
    czynności „techniczne” związane z zamknięciem roku obrotowego (zasady weryfikowania uprawnień jednostki do sporządzania sprawozdania finansowego, sprawdzenie – weryfikacja – uprawnień do stosowania uproszczeń w sprawozdaniu finansowym dla jednostek mikro oraz jednostek małych, uzyskanie decyzji o wyborze biegłego rewidenta przez organ uprawniony, podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2017 r., czynności związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji);
    listę procedur weryfikujących rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za zakończony rok;
    listę procedur weryfikujących rozliczenia VAT za zakończony rok;
    listę kontrolną sprawdzającą kompletność wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
    listę kontrolną dokumentów i działań niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia badania w obszarze poszczególnych elementów bilansu oraz rachunku zysków i strat;
    listę kontrolną sprawdzającą kompletność zestawienia zmian w kapitale;
    listę kontrolną sprawdzającą kompletność dodatkowych informacji i objaśnień;
    schemat postępowania w razie zmiany zasad (polityki) rachunkowości;
    schemat postępowania w przypadku popełnienia błędów w latach ubiegłych;
    różne limity i wskaźniki (np. limit VAT umożliwiający stosowanie zwolnienia właściwego z uwagi na wartość dokonywanej sprzedaży  – tzw. zwolnienie podmiotowe, który w 2017 r. wzrósł do 200 000 zł, czy wskaźnik pozwalający na uznanie podatnika za małego podatnika w obszarze regulacji ustawy o VAT);
    zagadnienie zamknięcia VAT (np. czynności podlegające VAT i moment powstania obowiązku podatkowego – uzgodnienia, możliwość korekty zwiększającej VAT naliczony, korekta VAT należnego – złe długi itd.);
    zagadnienie zamknięcia CIT (wyszczególnienie czynności pozwalające na weryfikację zaksięgowanych operacji, uzgodnienie obrotów VAT za cały rok do przychodu wykazanego za 2017 r., analiza pozycji kosztowych i podobnych itd.).

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Zakładowy plan kont z komentarzem 2018
Zakładowy plan kont z komentarzem 2018
Komentarz 2018 do zakładowego planu kontZakładowy plan kont z komentarzem 2018 dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wydawnictwa EKSPERT ...
Cena: 169,00 zł
Zakładowy plan kont z komentarzem 2017 dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą
Zakładowy plan kont z komentarzem 2017 dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą
Zakładowy plan kont 2017 z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą - według stanu prawnego na dzień 2.01.2017 r. Książka wydawa...
Cena: 210,00 zł 179,00 zł
... jest pusty
Facebook