Kategorie
Plan kont

Plan kont jest układem kont przyjętym w danym podmiocie gospodarczym. Celem planu kont jest uporządkowanie ewidencji operacji gospodarczych, uwzględniające przepisy prawa oraz potrzeby zarządzających.

Powiązane strony

Tematyka książek: Plan Kont

Plan kont, Plan kont Gierusz, Plan kont komentarz, Plan kont oddk, Zakładowy plan kont, Plan kont Pałka, Plan kont 2014, Wzorcowy plan kont, Plan kont Augustowska, Plan kont z komentarzem, Plan kont 2014, Plan kont Charytoniuk

Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury (z suplementem elektronicznym)

Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury (z suplementem elektronicznym)

Autorzy:  PIETRZAK U.
Wydawnictwo:  Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK
Wydanie:  4
Rok wydania:  2020
Ilość stron:  346
Oprawa:  miękka
Format:  B5
ISBN:  978-83-7804-739-1
Do pobrania:
Cena: 179 zł
Opis

W publikacji:
Szczegółowy opis funkcjonowania poszczególnych kont:
wykaz typowych operacji księgowanych na danym koncie w korespondencji z kontem przeciwstawnym (oraz zapisami równoległymi),
zasady prowadzenia ewidencji analitycznej,
opis charakteru salda oraz jego prezentacji w bilansie lub rachunku zysków i strat,
zasady wyceny oraz rodzaje dowodów będących podstawą księgowania.
Wzorcowy wykaz kont syntetycznych z proponowaną analityką. Dodatkowo – autorska propozycja wyodrębnienia ewidencyjnego dotacji unijnych w zakładowym planie kont instytucji.
Ewidencja kosztów oraz przychodów w układzie zadaniowym.
Wzór zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.

Najnowsze wydanie książki zostało zaktualizowane na dzień 1 lipca 2020 r. oraz poszerzone o nowe zagadnienia, w tym m.in.:
inwentaryzacja majątku instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem regulacji Stanowiska Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2016 r. poz. 55) oraz KSR nr 11 „Środki trwałe", jak również rozporządzeń Ministra Kultury dotyczących ewidencji materiałów bibliotecznych i muzealiów;
rozliczenie dochodu podatkowego w instytucjach kultury z uwzględnieniem aktualnych interpretacji dotyczących zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych  instytucji kultury, z wyjątkami wydatków, od których należy odprowadzić podatek;
wzory sporządzania ustrukturyzowanej noty podatkowej jako elementu e-sprawozdania zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów z przykładami wypełnienia;
przewodnik sporządzania sprawozdania z przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią, dostosowany do zagadnień występujących w instytucjach kultury.
 
Cennym rozwinięciem publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera zbiór niezbędnych dokumentów przygotowanych w edytowalnym formacie umożliwiającym dostosowanie do indywidualnych potrzeb:
rozbudowany wzór polityki rachunkowości;
dokumentacja sprawozdania finansowego – wzory bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu własnym, rachunek przepływów pieniężnych, kompletna informacja dodatkowa, wprowadzenie, dodatkowe informacje i objaśnienia zgodne z wymogami ustawy o rachunkowości;
zestawienie pomocnicze dla instytucji kultury pomocne w wypełnieniu CIT-8 i CIT-8/O.
 
Stan prawny: 31 sierpnia 2020 r.

Inne pozycje tego autora
... jest pusty
Facebook