Kategorie
Księgarnia IKEP

Księgarnia internetowa IKEP posiada w swojej ofercie m.in. kodeksy z komentarzem i orzecznictwem - np.: kodeks pracy, cywilny, karny; także poradniki prawne i podatkowe (np. Meritum Wolters Kluwer Polska: Meritum Podatki, Meritum Prawo Pracy, Meritum Prawo Spółek),więcej «

Powiązane strony

zamknięcie roku Plan kont, PKWiU 2014, Kodeks pracy, Plan kont Gierusz, Zamknięcie roku 2014, Kodeks karny, Leksykon VAT 2014, Plan kont 2014, Kadry i płace 2014, Płace od A do Z 2014, Kodeks cywilny, Zamknięcie roku Rachunkowość, Zakładowy Plan kont, Meritum rachunkowość, PKWiU, zamknięcie roku 2014, Kodeks pracy 2014, PKD, Harry Potter, Leksykon VAT

Opłata za odpady komunalne. Wzory pism, postanowień i innych dokumentów (z suplementem elektronicznym)

Opłata za odpady komunalne. Wzory pism, postanowień i innych dokumentów (z suplementem elektronicznym)

Autorzy:  WOJDYLAK-SPUTOWSKA Z.
Wydawnictwo:  Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK
Rok wydania:  2020
Ilość stron:  264
Oprawa:  miękka klejona
Format:  B5
ISBN:  978-83-7804-723-0
Do pobrania:
Cena: 165 zł
Opis

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579) zadania wykonywane przez organy właściwe w sprawie opłaty za odbieranie odpadów komunalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległy zdecydowanej przebudowie. Niniejsze opracowanie odnosi się zarówno do postępowania dotyczącego opłaty za odbieranie odpadów komunalnych, jak i do postępowań w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
W opracowaniu zawarto zbiór 84 gotowych do wykorzystania wzorów pism procesowych.
 
Niniejsza publikacja podpowie:
jak wszcząć i przeprowadzić postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie określenia opłaty za oddawanie odpadów komunalnych;
jakie elementy powinno zawierać zawiadomienie właściciela nieruchomości o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
jak orzec o utracie prawa do zwolnienia podatkowego w przypadku naruszenia zasad kompostowania bioodpadów;
jak wydać decyzję w przypadku naruszenia zasad selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych;
jak na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej powołać świadka;
jak sprawnie i efektywnie przeprowadzić kontrolę podatkową w zakresie wykonywania obowiązków związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania tzw. e-standardu kontroli podatkowej;
jak sporządzić zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia oraz wykroczenia karnego skarbowego;
jak zabezpieczyć interesy strony, która nie może skutecznie występować w postępowaniach.
 
Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie wzory dokumentów zawartych w książce w formacie MS Word, co umożliwia bezpośrednią pracę na plikach oraz łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce (plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce).
Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows

Inne pozycje tego autora
Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem i objaśnieniami (z suplementem elektronicznym)
Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem i objaśnieniami (z suplementem elektronicznym)
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.) jako środki egzekucyjne w postępowaniu...
Cena: 129,00 zł
Zarządzanie opłatą przedszkolną Wzory pism i decyzji (z suplementem elektronicznym)
Zarządzanie opłatą przedszkolną Wzory pism i decyzji (z suplementem elektronicznym)
Artykuł 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17) reguluje kwestie funkcjonowania w obrocie ...
Cena: 149,00 zł
... jest pusty
Facebook