Kategorie
  Plan kont

  Plan kont jest układem kont przyjętym w danym podmiocie gospodarczym. Celem planu kont jest uporządkowanie ewidencji operacji gospodarczych, uwzględniające przepisy prawa oraz potrzeby zarządzających.

  Powiązane strony

  Tematyka książek: Plan Kont

  Plan kont, Plan kont Gierusz, Plan kont komentarz, Plan kont oddk, Zakładowy plan kont, Plan kont Pałka, Plan kont 2014, Wzorcowy plan kont, Plan kont Augustowska, Plan kont z komentarzem, Plan kont 2014, Plan kont Charytoniuk
  Znalezione produkty:  

  plan kont 2013

  Zakładowy plan kont z komentarzem 2013 dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Wydanie 23 Autorzy: Marian Pałka
  Plan kont jest dwudziestym drugim wydaniem, opracowanym na podstawie polskiego prawa bilansowego, którego regulacje są określone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Zostały w nim uwzględnione liczne nowelizacje, zarówno wprowadzone w ustawie o rachunkowości, jak i w przepisach podatkowych, prawa gospodarczego, praw...
  Cena: 179 zł 152 zł
  Nakład wyczerpany
  Plan kont z komentarzem handel, produkcja, usługi wyd19 /z e-suplementem/.9 Autorzy: Jerzy Gierusz
  Kompendium wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Obszerny komentarz do planu kont zawiera:- omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych;- charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach;- założenia systemu rachunkowości finansowej w firmie z omówieniem m.i...
  Cena: 305 zł 259 zł
  Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości .wyd.3. Wydanie 3 Autorzy: Gertruda Krystyna Świderska
  Opracowanie zawiera wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości oraz wykaz kont dla jednostek stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. W obszernym komentarzu do każdego zespołu kont przedstawiono definicje, podstawowe pojęcia, zasady wyceny wraz z omówieniem różnic między MSSF/MSR a ustawą o rachunkowości. Publikacja zawiera wiele przykł...
  Cena: 169 zł 144 zł
  Zakładowy Plan Kont z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wyd.26. Wydanie 26 Autorzy: Marian Pałka
  W niniejszym dwudziestym szóstym wydaniu "Zakładowego Planu Kont z komentarzem" wprowadziliśmy najwięcej zmian w porównaniu do wszystkich dotychczasowych wydań - jeśli nie brać pod uwagę wydania z 1994 r. o rachunkowości, której ujednolicony tekst został opublikowany w dzienniku Urzędowym z 2013 r. poz. 330.Zmiany dokonane w poprzednim wydaniu wynikały wyłącznie z jednej ustawy...
  Cena: 200 zł 170 zł
  Nakład wyczerpany
  Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń /Z E-SUPLEMENTEM/. Autorzy: Anna Makal
  Niezbędna pozycja dla każdej osoby prowadzącej księgowości fundacji lub stowarzyszenia - uwzględnia ostatnie, duże zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 23 września 2015 r. W jednej publikacji zawarto komplet komentarzy i materiałów ułatwiających wypełnienie obowiązków księgowych: - wzory polityki rachunkowości - plany kont z komentarzem do każdego konta i wykazem op...
  Cena: 189 zł 161 zł
  Nakład wyczerpany
  Plan kont z komentarzem. Handel Produkcja Usługi.8 Autorzy: Jerzy Gierusz
  Kompendium wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Obszerny komentarz do planu kont zawiera:- omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych;- charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach;- założenia systemu rachunkowości finansowej w firmie z omówieniem m.i...
  Cena: 305 zł 259 zł
  ZAKŁADOWY PLAN KONT 2015. Wydanie 25 Autorzy: Marian Pałka
  Książka ZPK z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą autorstwa Mariana Pałki wydawnictwa EXPERT stanowi cenną pomoc każdego księgowego. Publikacja zakładowy plan kont z komentarzem według stanu prawnego na dzień 2.01.2015. Wydanie 25 komentarza zawiera zarówno zmiany dokonane w 2014 r. w ustawie o rachunkowości, jak i w przepisach podatkowych (CIT, PIT i...
  Cena: 189 zł 161 zł
  Nakład wyczerpany
  PLAN KONT JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUD Autorzy: SKRZYPSKA D.
  Cena: 199 zł 169 zł
  Nakład wyczerpany
  Rachunkowość oraz wzorcowy plan kont instytucji kultury w 2015 roku. Autorzy: Piotr Wieczorek
  Niniejsza książka wyjaśnia zasady prowadzenia rachunkowości oraz dokonywania rozliczeń podatkowych w instytucjach kultury. Należy pamiętać, że w 2014 r. i 2015 r. weszły w życie zmiany w zakresie VAT oraz podatków dochodowych. W zakresie VAT dotyczą one m.in. zasad fakturowania i odliczania podatku naliczonego oraz zasad określania podstawy opodatkowania i obowiązku podatkowego...
  Cena: 169 zł 144 zł
  Nakład wyczerpany
  Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF Autorzy: Roman Seredyński
  Wzorcowy plan kont z bardzo szczegółowym komentarzem przygotowany odrębnie dla przedsiębiorstw sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości (część I) oraz jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF (część II).Komentarz do każdej grupy kont obejmuje: informacje dotyczące możliwych zasad wyceny operacji gospodarczych ujmowanych n...
  Cena: 305 zł 259 zł
  Zakładowy plan kont z komentarzem 2014 st.pr. 02 01 2014. Wydanie 24 Autorzy: Marian Pałka
  Najnowsze 24 wydanie planu kont Pana Pałki z wyd. Ekspert na 2014 rok, opracowane na podstawie polskiego prawa bilansowego, którego regulacje są określone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).W komentarzu zostały uwzględnione nowe regulacje, które obowiązują od 1 stycznia 2014 roku, zarówno wprowadzone w ustawie o ra...
  Cena: 189 zł 161 zł
  Nakład wyczerpany
  WZORCOWY PLAN KONT Z KOMENTARZEM WYD.2 Autorzy: NAUMIUK T.
  Cena: 199 zł 169 zł
  Nakład wyczerpany
  ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SPÓŁKI Z O.O. PRZYKŁADOWE OPRACOWANI Autorzy: SASIN W.
  Cena: 58 zł 52 zł
  Nakład wyczerpany
  Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych. Autorzy: Maria Hass-Symotiuk
  W książce przedstawiono wzorcowy plan kont dla podmiotów leczniczych o różnej formie prawnej zawierający rozbudowany wykaz kont syntetycznych i analitycznych, który: umożliwi rejestrację operacji gospodarczych w tych podmiotach. zapewni pozyskanie informacji na potrzeby ich kierownictwa, umożliwi sporządzanie sprawozdawczości finansowej w kształcie wymaganym przez usta...
  Cena: 99 zł 89 zł
  Wzorcowy plan kont z komentarzem 2012 do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Wydanie 2 Autorzy: Gertruda Krystyna Świderska
  Opracowanie zawiera obszerny komentarz do planu kont wraz z omówieniem różnic między MSSF/MSR a ustawą o rachunkowości oraz wskazówki, co należy uwzględnić w planie kont, by sprostać wymaganiom MSR. Publikacja zawiera wiele przykładów ilustrujących szczególnie trudne zagadnienia.Główne części publikacji to: wykaz kont syntetycznych w zakresie, który pozwala ująć wszystkie zd...
  Cena: 169 zł 144 zł
  Nakład wyczerpany
  Komentarz do planów kont jednostki samorządu terytorialnego 2012. Plan kont dla budżetu. Plan kont dla urzędu i innych samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych. Ujednolicony plan kont urzędu jednostki samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym). Wydanie 7 Autorzy: CHARYTONIUK J.
  Wnikliwy i rozbudowany komentarz do poszczególnych kont budżetu jednostek samorządu terytorialnego, do kont urzędu jako jednostki budżetowej, do kont występujących w innych¬ samorządowych jednostkach budżetowych oraz do kont stosowanych w samorządowych zakładach budżetowych po zmianach w przepisach obowiązujących od 15 lutego 2012 r. W Komentarzu: scharakteryzow...
  Cena: 242 zł 206 zł
  Nakład wyczerpany
  Zakładowy plan kont dla małych i średnich przedsiębiorstw 2012. Autorzy: Ewa Majewska
  Książka jest napisana przez biegłego rewidenta. Opracowanie jest przeznaczone dla jednostek gospodarczych zobowiązanych przyjąć oraz stosować w swojej rachunkowości ,,zasady (politykę) rachunkowości", które zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości powinny być opracowane na piśmie i mieć postać dokumentacji opisującej wybrane zasady.Książka zawiera:? wzór zarządzenia kierownika ...
  Cena: 36 zł 36 zł
  Nakład wyczerpany
  Wyświetlanie od 1 do 20 (z 248 pozycji)
  Stron:  1  2  3  4 ...  Następna >> 
  Powrót
  ... jest pusty
  Facebook