Kategorie
PKWiU

Powszechna Klasyfikacja Wyrobów i Usług.

Powiązane strony

Tematyka książek: PKWiU

pkwiu, Polska klasyfikacja wyrobów i usług, pkwiu 2014
Znalezione produkty:  

pkwiu 2014

PKWiU A NOWE STAWKI VAT 2014. Autorzy: Janusz Zubrzycki
Sprawdź, kiedy nie musisz stosować 23 % stawki VAT!Pozycja przedstawiająca szczegółowe wykazy towarów i usług opodatkowanych niższymi stawkami VAT niż podstawowa oraz zwolnionych od VAT, z podanymi symbolami PKWiU z 2008 r. Nieoceniona pomoc dla wszystkich tych, którzy nie chcą mieć problemów z urzędem skarbowym.Stan prawny aktualny na 2014 rok.
Cena: 66 zł 59 zł
Nakład wyczerpany
CN i PKWiU ze stawkami VAT zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Pełny zakres grupowań opodatkowanych inną niż podstawowa stawką VAT (5% i 8%) Autorzy:
Od dnia 1 kwietnia 2020 r. podstawą identyfikacji stawek VAT stają się - w odniesieniu do towarów Nomenklatura Scalona CN, a w zakresie usług PKWiU 2015.Opracowanie zawiera wyciąg z klasyfikacji CN i PKWiU 2015 z przyporządkowanymi odpowiednim symbolom stawkami VAT z wyjaśnieniami – szczegółowy, pełny zakres grupowań opodatkowanych inną niż podstawowa stawką VAT (5% i 8%)...
Cena: 155 zł
Polska polityka zagraniczna 1989-2014. Autorzy: Rafał Willa
Prezentowana publikacja, traktująca o polskiej polityce zagranicznej po 1989 roku, jest pierwszym tego typu opracowaniem na polskim rynku wydawniczym. Wyjątkowość tomu bierze się przede wszystkim z nietypowego - geograficznego - ujęcia podjętej problematyki, popartego, dodatkowo, ponadprzeciętną szczegółowością wywodu. Książkę rozpoczyna co prawda teoretyczny rozdział traktując...
Cena: 85 zł 77 zł
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2015 - pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami z PKWiU 2008 (z suplementem elektronicznym). Autorzy:
Uwaga - od 1 stycznia 2016 r. Nowa klasyfikacja PKWiU 2015Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1676) od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015).Przeklasyfikowanie wszystkich produktów/usług to bardzo czasochłonny proces - przygotuj się już teraz!Najważniejsze zmiany w PKWiU 2015 w porównaniu d...
Cena: 252 zł 214 zł
Rozporządzenie UE Nr 596/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Prawo rynku kapitałowego. Komentarz. Autorzy: Marek Wierzbowski
Rozporządzenie UE Nr 596/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Prawo rynku kapitałowego. Komentarz do zmian to publikacja zawierająca omówienie zmian wprowadzonych 3.7.2016 r. przez tzw. rozporządzenie MAR (Market Abuse Regulation).Wchodzące w życie w całości rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Dz....
Cena: 149 zł 131 zł
Nakład wyczerpany
Stosunki polsko-ukraińskie 1991-2014 Próba bilansu. Autorzy:
Geopolityczna zmiana w postaci powstania niepodległej Ukrainy miała i ma szczególne znaczenie dla Polski i jej polityki zagranicznej. Symbolicznym tego potwierdzeniem jest fakt, że Polska w dniu 2 grudnia 1991 roku jako pierwsza uznała Ukrainę za państwo. Jej powstanie stało się dla Polski szansą ? chociażby w nawiązaniu do myśli politycznej paryskiej ?Kultury? ? ukształtowania...
Cena: 50 zł 45 zł
Nakład wyczerpany
PKWiU a stawki VAT - 2016. Autorzy: Janusz Zubrzycki
Sprawdź, kiedy nie musisz stosować 23 % stawki VAT!Pozycja przedstawiająca szczegółowe wykazy towarów i usług opodatkowanych niższymi stawkami VAT niż podstawowa oraz zwolnionych od VAT, z podanymi symbolami PKWiU z 2008 r. Nieoceniona pomoc dla wszystkich tych, którzy nie chcą mieć problemów z urzędem skarbowym.Stan prawny aktualny na 2016 rok.
Cena: 67 zł 60 zł
Nakład wyczerpany
ARCHIWUM KRYMINOLOGII TOM XXXVI 2014. Autorzy: Opracowanie zbiorowe
Archiwum kryminologii tom XXXVW numerze:dr Paweł Ostaszewski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości: Jak badać lęk przed przestępczością?, s. 5-60;dr Stanisław Mordwa, Uniwersytet Łódzki: Zastosowanie autokorelacji przestrzennej w badaniach przestępczości , s. 61-78;dr hab., prof. INP PAN Irena Rzeplińska, Instytut Nauk Prawnych PAN: Kariery kryminalne nieletnich sprawców przestępst...
Cena: 90 zł 81 zł
PKWiU a stawki VAT 2015. Autorzy: Janusz Zubrzycki
Książka przedstawia szczegółowe wykazy towarów i usług opodatkowanych niższymi stawkami VAT niż podstawowa oraz zwolnionych od VAT, z podanymi symbolami PKWiU z 2008 roku. Nieoceniona pomoc dla wszystkich tych, którzy nie chcą mieć problemów z urzędem skarbowym.
Cena: 76 zł 68 zł
Nakład wyczerpany
Najważniejsze orzecznictwo 2014. Prawo pracy i ZUS. Autorzy: Agnieszka Gorczyca
Najważniejsze orzecznictwo 2014. Prawo pracy i ZUS to 100 wyroków Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku. Zdecydowana większość opisywanych wyroków to relacje ze spraw, jakie toczyły się na salach sądowych. Po opisie stanu faktycznego, stanowiska sądu i rozstrzygnięcia pokazane są konsekwencje tego wyroku dla pracodawcy.,,Pr...
Cena: 84 zł 76 zł
Nakład wyczerpany
InfoKalendarz. kadrowo-księgowy 2014. Autorzy: Praca zbiorowa
W części merytorycznej infoKaledarza znajdują się pogrupowane informacje dot.: -umów stosowanych w zatrudnieniu -wymiaru czasu pracy w 2014 i 2015 r. -urlopów wypoczynkowych, rodzicielskich, dodatkowych, szkoleniowych -wypowiedzeń umów o pracę, wysokości odpraw -wysokości odpisów na zfśs -zwolnień, zasiłków, dokumentów ZUS -bezpieczeństwa i higieny pracy ...
Cena: 59 zł 53 zł
Nakład wyczerpany
Prokuratura w Polsce 1918-2014. Autorzy: Lidia Mazowiecka
W monografii przedstawiono rozwój polskiej prokuratury od 1918 r. do chwili obecnej na tle ustroju społeczno-politycznego państwa. W opracowaniu zaprezentowano m.in.:- międzynarodowe standardy prokuratury zawarte w dokumentach Narodów Zjednoczonych, Rady Europy i Unii Europejskiej,- zasady etyczne prokuratorów,- propozycje zmian modelu prokuratury na tle standardów międzynarodo...
Cena: 99 zł 89 zł
Nakład wyczerpany
Poszukiwanie tożsamości kulturowej w Europie Środkowo-Wschodniej 1919-2014. Autorzy: Irena Kossowska
Monografii Poszukiwanie tożsamości kulturowej w Europie Środkowo-Wschodniej patronuje Milan Kundera, autor opublikowanego w 1983 r. artykułu Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej, tekstu, który ożywił dyskusję dotyczącą geopolitycznej i geokulturowej specyfiki tej części Starego Kontynentu. Prezentowany tom stanowi "polifoniczny" głos w tej debacie, dotyczącej istoty i ...
Cena: 86 zł 77 zł
Nakład wyczerpany
Opodatkowanie. Transakcje wewnątrzwspólnotowe, eksport, import - 2014. Autorzy: Bogdan Olszewski
Ty też możesz handlować z zagranicą!Kolejne wydanie publikacji przeznaczonej dla wszystkich firm dokonujących transakcji zagranicznych.Z publikacji dowiesz się m.in.:Jakie zmiany obowiązują w zakresie transakcji zagranicznych od 1 stycznia 2014 r.?Jak prawidłowo rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?Kiedy zastosować stawkę 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów?Jaki...
Cena: 160 zł 136 zł
Nakład wyczerpany
Historia kina polskiego 1895-2014. Autorzy: Tadeusz Lubelski
Pod koniec 2008 roku ukazała się nakładem katowickiego wydawnictwa Videograf II książka Tadeusza Lubelskiego Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty - zawarte w jednym tomie syntetyczne ujęcie całych dziejów kina w Polsce. Wszechstronne omówienie znalazły w niej wszystkie najważniejsze zjawiska z zakresu polskiej sztuki i kultury filmowej, a także przemysłu kinematogr...
Cena: 52 zł 47 zł
Nakład wyczerpany
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2014. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2014. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2014. Wydanie 9 Autorzy: Adam Mariański
1.6600Najobszerniejszy praktyczny komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2014Autorzy niezwykle wnikliwie komentują każdy artykuł ustawy, uwzględniając najnowsze orzecznictwo sądowe, orzecznictwo organów skarbowych, interpretacje Ministra Finansów oraz poglądy nauki. Przedstawiają również własne, umotywowane propozycje rozwiązań, często polemizując z ni...
Cena: 242 zł 206 zł
Wyświetlanie od 1 do 20 (z 182 pozycji)
Stron:  1  2  3  4 ...  Następna >> 
Powrót
... jest pusty
Facebook