Kategorie
Prawo karne

Najnowsze kodeksy karne.

Powiązane strony

Tematyka książek: Prawo karne

Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny z komentarzem, Kodeks karny 2014, Prawo karne, Kodeks postępowania karnego 2014
Znalezione produkty:  

kodeks karny

KODEKS KARNY KOMENTARZ WYD.4 Autorzy: GRZEŚKOWIAK A.
Cena: 279 zł 237 zł
Nakład wyczerpany
Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Wydanie 3 Autorzy: Jarosław Zagrodnik
Komentarz do ustawy z 10.9.1999 r. - Kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny. Niniejsza pozycja w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się Czytelnikowi z kwestiami dotyczącymi m...
Cena: 279 zł 237 zł
Kodeks karny. Orzecznictwo Aplikanta. Autorzy: zbiorowa praca
Jesteś aplikantem lub ukończyłeś aplikację i przygotowujesz się do końcowego egzaminu prawniczego?Oto zestaw książek z Orzecznictwem aplikanta, które musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2016 r.Zestaw orzeczeń ze specjalnie wybranymi, najbardziej przydatnymi w praktyce zawodowej tezami obejmuje: - Kodeks cywilny, ...
Cena: 129 zł 114 zł
Kodeks karny. Część szczególna. Tom 3 Komentarz do art. 278-363 wyd.4. Wydanie 4 Autorzy: Andrzej Zoll
Komentarz do kodeksu karnego pod redakcją prof. Andrzeja Zolla zdążył już na stałe wpisać się do kanonów literatury karnistycznej. Prawnicy cenią go za kompleksowość i nowatorskie podejście do złożonej problematyki materialnego prawa karnego i jego interpretacji w zmieniającej się wciąż rzeczywistości. Pierwszy tom komentarza obejmuje część ogólną kodeksu. Tom drugi zawiera sko...
Cena: 349 zł 297 zł
Kodeks karny 2016 PLUS - zbiór przepisów. Wydanie 6 Autorzy: zbiorowa praca
K.K. zmiany dotyczą m.in.: penalizacji stosowania innego rodzaju przemocy niż przemoc wobec osoby, w celu zmuszenia danej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia; penalizacji fałszowania i wprowadzania do obrotu znaków pieniężnych przeznaczonych do wprowadzenia do obiegu; karalności prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu; terminów przedawnienia ka...
Cena: 79 zł 71 zł
Kodeks karny wykonawczy Komentarz do nowelizacji 2016. Autorzy: Krzysztof Dąbkiewicz
Kodeks karny wykonawczy. Komentarz do nowelizacji 2016 zawiera szczegółową interpretację znacząco znowelizowanych przepisów dotyczących wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.W publikacji oprócz omówienia zmian wprowadzonych nowelą marcową z 2016 r. przedstawiono zmiany, jakim na przestrzeni lat podlegała ta instytucja prawna, szczególnie w kont...
Cena: 99 zł 89 zł
Kodeks karny. Komentarz wyd.7. Wydanie 7 Autorzy: Maciej Szwarczyk
W siódmym wydaniu komentarza autorzy omówili w szczególności zmiany wynikające z tzw. dużej nowelizacji kodeksu karnego, która zreformowała system kar i innych środków reakcji na czyny zabronione, wprowadziła nowe instytucje, wiele dotychczasowych w istotny sposób zmodyfikowała. Zmiany te mają charakter szeroki, a niektóre spośród nich mogą wywoływać zróżnicowane oceny i trudno...
Cena: 249 zł 212 zł
Kodeks karny. Komentarz. Wydanie 5 Autorzy: Marian Filar
Kodeks karny. Komentarz pod redakcją Mariana Filara to znakomite, obszerne i szczegółowe opracowanie, w którym uwzględniono wszelkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze, w tym najnowszą nowelizację wchodzącą w życie 15 kwietnia 2016 r. dotyczącą m.in.: -kary ograniczenia wolności,-kary mieszanej,-uchylenia instytucji tzw. umorzenia restytucyjnego i nadzwyczajnego złagodzenia kary...
Cena: 329 zł 280 zł
Kodeks karny Część ogólna Tom I Komentarz do art. 1-52 (cz.1). Komentarz do art. 53-116 (cz. 2). Wydanie 5 Autorzy: Andrzej Zoll
Komentarz zawiera szczegółową analizę przepisów części ogólnej kodeksu karnego, które odnoszą się do:zasad odpowiedzialności za przestępstwo; - form popełnienia przestępstwa; - wyłączenia odpowiedzialności karnej; - zasad wymiaru kary i środków karnych; - środków związanych z poddaniem sprawcy próbie; - zbiegu przestępstw oraz łączenia kar i środków karnych; - środków zabezpiec...
Cena: 389 zł 331 zł
Kodeks karny wykonawczy Komentarz wyd.3. Wydanie 3 Autorzy: Kazimierz Postulski
W trzecim wydaniu komentarza omówiono kompleksowo najnowsze zmiany w kodeksie karnym i kodeksie karnym wykonawczym w zakresie wykonania orzeczeń karnych, a w szczególności te obowiązujące od dnia 1 lipca 2015 r., dotyczące m.in.:- kar, środków karnych i środków zabezpieczających, których wykonanie łączy się z zastosowaniem dozoru elektronicznego,- wykonywania środków probacyjny...
Cena: 179 zł 152 zł
KK KODEKS KARNY KPK KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO KKW WYD.30 Autorzy:
Cena: 59 zł 53 zł
Nakład wyczerpany
Kodeks karny. Komentarz. Autorzy: Jerzy Lachowski
W komentarzu czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów kodeksu karnego wsparte własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażanymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Komentarz zawiera m.in. omówienie zmian nowelizacyjnych wchodzących w życie...
Cena: 299 zł 254 zł
Nakład wyczerpany
KPK KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO KODEKS KARNY WYKONAWCZY W.2 Autorzy:
Cena: 49 zł 44 zł
Nakład wyczerpany
Prawo karne. Zbiór przepisów. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego... wyd.45. Wydanie 45 Autorzy:
Zawiera wchodzące w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r. zmiany do kodeksu postępowania karnego, kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego.Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:KODEKS KARNY:26 listopada 2015 r. - ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1707)7 stycznia 2016 r. - ustawa...
Cena: 63 zł 57 zł
Nakład wyczerpany
Kodeks karny wykonawczy. Komentarz wyd.2. Wydanie 2 Autorzy:
Prezentowany Komentarz, autorstwa wybitnego grona specjalistów, pod redakcją prof. dr hab. Jerzego Lachowskiego stanowi najbardziej aktualne, dostępne na rynku wydawniczym, wyczerpujące omówienie ustawy z dnia 6.6.1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, uwzględniające pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz orzecznictwa.W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny komentarz po...
Cena: 299 zł 254 zł
Nakład wyczerpany
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne wyd.29. Wydanie 29 Autorzy:
Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie:15.4.2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.428 i 437),15.5.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893),23.5.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1855),1.7.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.1269).KK. KPK. KKW. KSKU uwzględnia ważne zmiany dotyczące m.in.:przywrócenia stosowania dozoru elektronicznego jako formy wykonywania kary pozbawienia wolności, a nie wył...
Cena: 59 zł 53 zł
Nakład wyczerpany
KODEKS KARNY SKARBOWY PRAKTYCZNY KOMENTARZ Z ORZECZNICTWEM Autorzy: WŁODKOWSKI O.
Cena: 120 zł 106 zł
Nakład wyczerpany
Kodeks Karny Skarbowy. Autorzy:
Cena: 49 zł 44 zł
Nakład wyczerpany
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy wyd.28. Wydanie 28 Autorzy:
Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 13.2.2016 r. i 23.5.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1855)Zbiór wydawany jest w twardej oprawie. Format: 145 mm x 205 mm.KK. KPK. KKW. KSKU. Edycja Sądowa zawiera: Kodeks karny, Przepisy wprowadzające Kodeks karny, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania karnego, Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego karny, ...
Cena: 59 zł 53 zł
Nakład wyczerpany
Wyświetlanie od 1 do 20 (z 741 pozycji)
Stron:  1  2  3  4 ...  Następna >> 
Powrót
... jest pusty
Facebook