Kategorie
Prawo cywilne

Najnowsze kodeksy cywilne.

Powiązane strony

Tematyka książek: Prawo cywilne

Kodeks cywilny, Kodeks cywilny 2014, Kodeks cywilny z komentarzem, Prawo cywilne
Znalezione produkty:  

kodeks cywilny

KODEKS CYWILNY KOMENTARZ TOM IIIA ZOBOWIĄZANIA CZĘŚĆ OGÓLNA Autorzy: OSAJDA K.
Cena: 329 zł 280 zł
Nakład wyczerpany
Kodeks cywilny Komentarz wyd.7. Wydanie 7 Autorzy: Edward Gniewek
Najlepszy Komentarz do Kodeksu CywilnegoStan prawny: 1 stycznia 2016 r.omówienie zmian wchodzących w życie 8.09.2016 r.,,Kodeks cywilny. Komentarz" pod red. prof. Edwarda Gniewka oraz prof. Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Opracowany został jako wydanie jednotomowe uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy dokt...
Cena: 349 zł 297 zł
Przepisy 2016 kodeks cywilny KPC 1/2/16. Wydanie 4 Autorzy: Agnieszka Kaszok
Publikacja powstała z myślą o studentach prawa, aplikantach oraz prawnikach praktykach. Zawiera: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Prawo prywatne międzynarodowe, ustawę o księgach wieczystych i hipotece, ustawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, ustawę o własności lokali, ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zas...
Cena: 50 zł 45 zł
Kodeks cywilny Tom I Komentarz do art. 1-449. Autorzy: Maciej Gutowski
Kodeks cywilny. Komentarz pod red. prof. dr hab. Macieja Gutowskiego jest zbiorowym dziełem wybitnego zespołu autorskiego składającego się z naukowców-praktyków, będących gwarantem wysokiego poziomu zarówno merytorycznego, jak i praktycznego prezentowanych omówień. Dzieło zawiera bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny.Szczegółowo zostały w nim omówione zagadnienia doty...
Cena: 349 zł 297 zł
Kodeks cywilny. Tom 2. Komentarz do art. 450-1088. Autorzy:
Kodeks cywilny. Komentarz pod red. prof. dr hab. Macieja Gutowskiego jest zbiorowym dziełem wybitnego zespołu autorskiego składającego się z naukowców-praktyków, będących gwarantem wysokiego poziomu zarówno merytorycznego, jak i praktycznego prezentowanych omówień. Dzieło zawiera bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny.Szczegółowo zostały w nim omówione zagadnienia doty...
Cena: 349 zł 297 zł
Kodeks cywilny. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 4 Autorzy: zbiorowa praca
Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks cywilny, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu cywilnego.Cały zbiór składa się z pięciu części: - Orzecznictwa do Kodeksu cywilnego, - Orzecznictwa do Kodeksu postępowania cywilnego, - Orzecznictwa do Kodeksu spółek handlowych, - Orzecznictwa do Kodeksu postępowania administracyjnego, - Orzecznictwa do Kodeksu karn...
Cena: 149 zł 131 zł
Kodeks cywilny Komentarz Tom2 Własność i inne prawa rzeczowe wyd.2. Wydanie 2 Autorzy: Grzegorz Rudnicki
W tomie II Własność i inne prawa rzeczowe szczegółowo omówiono przepisy zamieszczone w księdze drugiej kodeksu cywilnego (art. 126-352) oraz przepisy zawarte w pozakodeksowych ustawach szczególnych normujące prawo własności i inne formy korzystania z rzeczy. Wyjaśniono zmiany dotyczące przenoszenia własności nieruchomości rolnych (wchodzące w życie także po 1 maja 2016 r.), ogr...
Cena: 199 zł 169 zł
Prawo cywilne. Zbiór przepisów. Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Wydanie 41 Autorzy: zbiorowa praca
Zbiór uwzględnia zmiany, które zostały opublikowane do dnia 1 lipca 2016 r., w tym m.in.:Kodeks cywilny: - ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 z późn. zm.) - ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa...
Cena: 63 zł 57 zł
Nakład wyczerpany
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Koszty sądowe cywilne oraz inne akty prawne wyd. 29. Wydanie 29 Autorzy: zbiorowa praca
Stan prawny: 1 stycznia 2016 r.Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: 1.4.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 4. poz. 218 ze zm., poz. 1311 ze zm.) oraz 17.4.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634).Zbiór wydawany jest w twardej oprawie. Format: 145 mm x 205 mm.KC. KPC. KRO. KSCU. Edycja Sądowa zawiera:Kodeks cywilny,Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny,Kodeks postępowania cywilne...
Cena: 59 zł 53 zł
Nakład wyczerpany
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Koszty sądowe cywilne. Wydanie 31 Autorzy: zbiorowa praca
Stan prawny: 18 lipca 2016 r.Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 8.9.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm.).KC. KPC. KRO. KSCU. Edycja Sądowa zawiera: - Kodeks cywilny, - Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny, - Kodeks postępowania cywilnego, - Przepisy wprowadzające kodeks postępowania cywilnego, - Ustawę o księgach wieczystych i hipotece, - Kodeks rodzinny i opie...
Cena: 59 zł 53 zł
Nakład wyczerpany
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Koszty sądowe cywilne oraz inne akty prawne wyd.30. Wydanie 30 Autorzy:
Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie:17.4.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634),1.5.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1433),1.7.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 218 ze zm.),8.9.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm. - w podwójnym stanie prawnym).KC. KPC. KRO. KSCU uwzględnia ważne zmiany dotyczące m.in.:sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej (zmiana z ustawy z dnia 10.7....
Cena: 59 zł 53 zł
Nakład wyczerpany
Kodeks Cywilny 2016 Kodeks księgowego. Autorzy:
Kodeks Cywilny stan prawny 04 maja 2016
Cena: 49 zł 44 zł
Nakład wyczerpany
Kodeks cywilny. Wybór orzecznictwa. Autorzy: Paweł Księżak
Publikacja zawiera aktualny tekst kodeksu cywilnego wraz z wybranymi tezami orzeczeń Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego nawiązującymi do poszczególnych artykułów. Stanowi podręczny komentarz umożliwiający szybkie zorientowanie się w najważniejszych rozstrzygnięciach sądowych, wyznaczających rozumienie poszczególnych przepisów przez p...
Cena: 129 zł 114 zł
Kodeks cywilny. Komentarz. Spadki. TOM IV wyd.4. Wydanie 4 Autorzy: Elżbieta Niezbecka
Stan prawny: 15 czerwca 2015 r. z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 20 marca 2015 r. (Dz. U. poz. 539), wchodzącej w życie 18 października 2015 r.Przystępny, zwięzły komentarz do przepisów księgi czwartej Kodeksu cywilnego - prawo spadkowe, w którym omówiono wszystkie instytucje prawne regulujące skutki prawne śmierci osoby fizycznej w sferze cywilnoprawnych stosunków majątkowy...
Cena: 189 zł 161 zł
Kodeks cywilny Tom 2. Komentarz do art. 450-1088. Przepisy wprowadzające. Wydanie 8 Autorzy: Krzystof Pietrzykowski
Wydawnictwo prezentuje kolejne, 8. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim.Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II zawiera wyjaśnienia do art. 450-1088.Szczegółowo zostały w nim omówione zagadnienia dotyczące: wykonywania zobowiązań i skutków ich niewykonania, potrącenia, odnowienia, zwolnienia z długu, z...
Cena: 349 zł 297 zł
Nakład wyczerpany
Zbiór cywilny 2015. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo o aktach stanu cywilnego. Księgi wieczyste i hipoteka. Autorzy: Praca zbiorowa
Stan prawny na 20.01.2015 r. Zmiany do Zbioru cywilnego 2015 (wyd. 1) KODEKS CYWILNYod 25 grudnia 2014 r. - ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827)od 15 stycznia 2015 r. - ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 4)KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGOod 1 grudnia 2014...
Cena: 59 zł 53 zł
Nakład wyczerpany
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wydanie 32 Autorzy: zbiorowa praca
Jest to seria adresowana do prawników, pracowników państwowej i samorządowej administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu.Zbiór ten zawiera najważniejsze akty z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego materialnego i procesowego, uzupełnione o przepisy wprowadzające.
Cena: 49 zł 44 zł
Nakład wyczerpany
Wyświetlanie od 1 do 20 (z 730 pozycji)
Stron:  1  2  3  4 ...  Następna >> 
Powrót
... jest pusty
Facebook