Kategorie
Księgarnia IKEP

Księgarnia internetowa IKEP posiada w swojej ofercie m.in. kodeksy z komentarzem i orzecznictwem - np.: kodeks pracy, cywilny, karny; także poradniki prawne i podatkowe (np. Meritum Wolters Kluwer Polska: Meritum Podatki, Meritum Prawo Pracy, Meritum Prawo Spółek),więcej «

Powiązane strony

zamknięcie roku Plan kont, PKWiU 2014, Kodeks pracy, Plan kont Gierusz, Zamknięcie roku 2014, Kodeks karny, Leksykon VAT 2014, Plan kont 2014, Kadry i płace 2014, Płace od A do Z 2014, Kodeks cywilny, Zamknięcie roku Rachunkowość, Zakładowy Plan kont, Meritum rachunkowość, PKWiU, zamknięcie roku 2014, Kodeks pracy 2014, PKD, Harry Potter, Leksykon VAT

Prawo

  • Sortuj po:
  • Wydawnictwo:
Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych. Wydanie 2 Autorzy: Dariusz Świecki
Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych to publikacja przygotowana specjalnie dla praktyków - adwokatów i radców prawnych występujących przed sądem w sprawach karnych, a także dla aplikantów adwokackich i radcowskich. Jest to drugie wydanie książki, która zdobyła uznanie wśród prawników.Książka przedstawia czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w ujęci...
Cena: 119 zł 105 zł
Nakład wyczerpany
Karta Nauczyciela Komentarz 2018 Autorzy:
Szczegółowy komentarz do wszystkich artykułów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) dedykowany pracownikom oświaty autorstwa Marek Młodecki wydawnictwa ODDK.  W komentarzu uwzględniono ważne zmiany wprowadzone ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w tym m.in.:zmiany w zakresie o...
Cena: 151 zł
Karta Nauczyciela – komentarz do zmian – ujednolicony tekst ustawy Autorzy:
Ważne zmiany w Karcie Nauczyciela! Sprawdź, co się zmieniło!Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzono szereg ważnych zmian w Karcie Nauczyciela obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r., 1 września 2018 r., 1 stycznia 2019 r. oraz 1 września 2020 r.W publikacji omówiono zmiany dotyczące:    awansu zawodowego, w tym: zmiany...
Cena: 129 zł
Jak badać stan prawny nieruchomości? Praktyczny komentarz. Przykłady. Orzecznictwo Autorzy:
Badanie stanu prawnego nieruchomości to proces złożony, wymagający specjalistycznej wiedzy. Należy w nim uwzględnić aktualny stan nieruchomości, ale także sięgnąć do przeszłości (do procesu kształtowania się stanu prawnego) i do przyszłości (m.in. do planów zagospodarowania terenu).W książce omówiono m.in.:    zakres informacji o nieruchomości wynikający z ksiąg ...
Cena: 155 zł
RODO – prawo unijne i krajowe Autorzy:
Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych. Zapoznaj się z tekstami aktów prawnych dzięki książce RODO – prawo unijne i krajowe! Publikacja zawiera pełny tekst:    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem dan...
Cena: 109 zł
Dokumentacja wdrożenia RODO (z suplementem elektronicznym) Autorzy: GAŁAJ-EMILIAŃCZYK K.
Dokumentacja pokazuje krok po kroku, jak wdrożyć w organizacji nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych – wynikające z RODO.Zbiór zawiera przykładowe narzędzia (dokumenty), dzięki którym będzie to możliwe.Autorem publikacji jest prawnik, administrator bezpieczeństwa informacji zawodowo zajmujący się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, ...
Cena: 145 zł
Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem i objaśnieniami (z suplementem elektronicznym) Autorzy: WOJDYLAK-SPUTOWSKA Z.
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.) jako środki egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności niepieniężnych wymienia: grzywnę w celu przymuszenia, wykonanie zastępcze, odebranie rzeczy ruchomej, odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń, przymus bezpośredni.Specyf...
Cena: 129 zł
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków 2018 Wydanie 3 Autorzy: KLAT-GÓRSKA E.
Wybitni eksperci, przedstawi­ciele nauki prawa i praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym szczegółowo omawiają przepisy regulujące postępowanie administracyjne. Autorzy w jasny i przejrzysty sposób przedstawiają praktyczne aspekty wykładni i stosowania norm Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym wykładnię nowych przepisów, które weszły w życie od 1 czerwca 2017 r....
Cena: 205 zł
VAT 2018 Komentarz dla praktyków Autorzy: JUDKOWIAK K., Justyna Pomorska
Obszerny i szczegółowy komentarz do jednej z najtrudniejszych ustaw podatkowych przygotowany przez doświadczonych doradców podatkowych z renomowanej firmy doradczej Rödl & Partner:wnikliwe omówienie przepisów ustawy, oparte na różnorodnych przykładach – wszystko w jednym, wygodnym w użyciu tomie;podpowiedzi najkorzystniejszych rozwiązań – autorskie wskazówki baz...
Cena: 215 zł 196 zł
Unijna reforma przepisów ochrony danych osobowych - analiza zmian. Autorzy: Marcin Zadrożny
Pierwsza na rynku publikacja która omawia unijną reformę ochrony danych osobowych, która będzie obowiązywać w Polsce od maja 2018 r.Poznaj już dziś nowe regulacje jakie wprowadza unijna reforma ochrony danych osobowych!Jest to pierwsza publikacja która omawia tylko zmiany wprowadzone unijną reformę ochrony danych osobowych.Jej najważniejsze atuty to: - Autorzy precyzyjnie ziden...
Cena: 129 zł 114 zł
Nakład wyczerpany
Prawo budowlane. Komentarz. Wydanie 3 Autorzy: Arkadiusz Despot-Mładanowicz
Publikacja stanowi szeroką interpretację przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, które regulują proces budowlany na wszystkich jego etapach, a także przepisów innych aktów prawnych funkcjonalnie powiązanych z procesem inwestycyjno-budowlanym.Autorzy przedstawili zawiłe i skomplikowane zagadnienia prawne w sposób możliwie dostępny i zrozumiały, szczególnie zwracają...
Cena: 259 zł 220 zł
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.4 Autorzy: Janusz Borkowski
W podręczniku zostały omówione koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych.W 14. wydaniu omówiono najnowsze zmiany prawne dotyczące: - zakresu właściwości sądu administracyjnego, - nowego rodzaju skargi, - kompetencji judyka...
Cena: 79 zł 71 zł
Postępowanie cywilne Kompendium.5 Autorzy: Andrzej Zieliński
Seria ,,Skrypty Becka" przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybka i efektywna naukę.Skrypt Postępowanie cywilne. Kompendium zawiera całościowe omówienie polskiego postępowania cywilnego.Dzięki niemu poznasz i zrozumiesz: - zasady i przebieg postępowa...
Cena: 75 zł 68 zł
Nakład wyczerpany
Rachunkowość jednostek oświatowych. Wydanie 2 Autorzy: Monika Kaczurak-Kozak
W książce przybliżono i usystematyzowano zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostek oświatowych, w tym w szczególności ich rachunkowości. Omówiono wytyczne w zakresie organizacji rachunkowości w jednostkach oświatowych pozwalające na prawidłowe oraz sprawne prowadzenie ksiąg rachunkowych, niezależnie od przyjętej formy obsługi finansowej (samodzielnie lub przez jedno...
Cena: 59 zł 53 zł
Informatyka prawnicza. Wydanie 4 Autorzy: Grzegorz Wierczyński
Publikacja zawiera omówienie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z informatyką prawniczą i teorią informacji prawnej. W pracy zaprezentowano informatykę prawniczą jako współczesną dziedzinę nauki, przedstawiono zasady ogłaszania aktów prawnych, zasady wyszukiwania aktów prawnych i dokumentów wykładni w prawniczych bazach danych oraz zasady tworzenia i wykorzystywa...
Cena: 69 zł 62 zł
Postępowanie karne. Wydanie 2 Autorzy: Hanna Paluszkiewicz
W drugim wydaniu podręcznika przedstawiony został współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2016. Prezentacja aktualnego stanu prawnego uwzględnia zarówno zmiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do zwiększenia kontradyktoryjności postępowania sądowego, jak i zmiany o charakterze ...
Cena: 69 zł 62 zł
Prawo pracy i ubezpieczenia - ujednolicone przepisy. stan prawny - 5 października 2016 r. Autorzy: zbiorowa praca
Publikacja podzielona jest na siedem głównych działów:1. Kodeks pracy2. Urlopy, zasiłki i inne świadczenia3. Ochrona pracy4. Bezpieczeństwo i higiena pracy, PPOŻ5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe6. Ubezpieczenia społeczne7. Ubezpieczenia zdrowotneKsiążka ma czytelny i przejrzysty układ.Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem.
Cena: 83 zł 75 zł
Nakład wyczerpany
Kodeks karny 2016 PLUS - zbiór przepisów. Wydanie 6 Autorzy: zbiorowa praca
K.K. zmiany dotyczą m.in.: penalizacji stosowania innego rodzaju przemocy niż przemoc wobec osoby, w celu zmuszenia danej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia; penalizacji fałszowania i wprowadzania do obrotu znaków pieniężnych przeznaczonych do wprowadzenia do obiegu; karalności prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu; terminów przedawnienia ka...
Cena: 79 zł 71 zł
Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 4 Autorzy: Justyna Witas
Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks spółek handlowych, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu spółek handlowych. Cały zbiór składa się z pięciu części: - Orzecznictwa do Kodeksu cywilnego, - Orzecznictwa do Kodeksu postępowania cywilnego, - Orzecznictwa do Kodeksu spółek handlowych, - Orzecznictwa do Kodeksu postępowania administracyjnego - Orzecznict...
Cena: 129 zł 114 zł
Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 4 Autorzy: Jakub Rychlik
Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu postępowania administracyjnego. Cały zbiór składa się z pięciu części: - Orzecznictwa do Kodeksu cywilnego, - Orzecznictwa do Kodeksu postępowania cywilnego, - Orzecznictwa do Kodeksu spółek handlowych, - Orzecznictwa do Kodeksu postępowania admi...
Cena: 129 zł 114 zł
Wyświetlanie od 1 do 20 (z 3540 pozycji)
Stron:  1  2  3  4 ...  Następna >> 
... jest pusty
Facebook