Kategorie
Księgarnia IKEP

Księgarnia internetowa IKEP posiada w swojej ofercie m.in. kodeksy z komentarzem i orzecznictwem - np.: kodeks pracy, cywilny, karny; także poradniki prawne i podatkowe (np. Meritum Wolters Kluwer Polska: Meritum Podatki, Meritum Prawo Pracy, Meritum Prawo Spółek),więcej «

Powiązane strony

zamknięcie roku Plan kont, PKWiU 2014, Kodeks pracy, Plan kont Gierusz, Zamknięcie roku 2014, Kodeks karny, Leksykon VAT 2014, Plan kont 2014, Kadry i płace 2014, Płace od A do Z 2014, Kodeks cywilny, Zamknięcie roku Rachunkowość, Zakładowy Plan kont, Meritum rachunkowość, PKWiU, zamknięcie roku 2014, Kodeks pracy 2014, PKD, Harry Potter, Leksykon VAT

Filozofia, Socjologia, Psychologia, Religia

  • Sortuj po:
  • Wydawnictwo:
Archiwum kryminologii. Tom XXVI, 2001-2002. Autorzy:
Anna Kossowska: refleksje na temat niektórych problemów współczesnej kryminologii;Zbigniew Lasocik: Przestępca zawodowy;Aleksandra Szymanowska: Więźniowie młodociani poddani systemowi programowanego oddziaływania na podstawie badań psychologiczno-kryminalnych;Leon Tyszkiewicz, Sebastan Kosmowski: O efektywności prawa karnego, ciemnej liczbie, wiktymizacji i rozmiarach narkomani...
Cena: 37 zł 37 zł
Psychologia - etologia - genetyka. Tom 9. 2004. Autorzy: Włodzimierz Oniszczenko
W numerze:Bogdan Zawadzki, Joanna Czarnota-Bojarska, Jan Strelau, Adam Sobolewski: Wartość predyktywna cech i typów temperamentu: analiza porównawcza; Piotr Pawłowski, łukasz Zawadzki, Bogdan Zawadzki: Dynamika związków pomiędzy traumą, reaktywnością emocjonalną i nasileniem objawów PTSD po doświadczeniu kataklizmu powodzi; Tytus Sosnowski: Zastosowanie analizy wielokrotnej reg...
Cena: 21 zł 21 zł
Psychopedagogiczne mity. Autorzy: Tomasz Garstka
W książce omówiono popularne tezy, niepoparte wynikami naukowych badań empirycznych, i mity na temat metod nauczania, wychowania, pomocy psychopedagogicznej dla dzieci i młodzieży. Przedstawiono psychologiczne mechanizmy i wyjaśniono, dlaczego łatwo dać się uwieść pseudonauce, kierując się dobrymi intencjami.Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, ...
Cena: 49 zł 44 zł
Psychoterapia sprzyjająca mózgowi. Autorzy: Wiesław Sikorski
Książka ma na celu zbliżenie najnowszej wiedzy o mózgu z psychoterapią i w konsekwencji ustalenie dwóch faktów: czy psychoterapia zmienia mózg oraz które z metod i technik terapii najskuteczniej aktywizują mózg, i tym samym mogą być najefektywniejsze "leczniczo".Publikacja zainteresuje psychiatrów, praktykujących psychoterapeutów, arteterapeutów, neuroterapeutów oraz osoby zain...
Cena: 50 zł 45 zł
Szkoła dialogu czyli o narzędziach w pracy nauczyciela opartych na aktywnej komunikacji z uczniem. Autorzy: Jarosław Kordziński
Efektywna komunikacja jest jedną z bardziej skutecznych metod wzmacniania autorytetu nauczyciela oraz podnoszenia motywacji uczniów do uczenia się. Wykorzystanie w procesie nauczania technik komunikacyjnych sprawia, że uczniowie postrzegają nauczycieli jako osoby autentycznie zainteresowane ich potrzebami i w konsekwencji chętniej angażują się w działania proponowane przez ich ...
Cena: 49 zł 44 zł
Wczesna interwencja logopedyczna. Autorzy: Stanisław Milewski
W ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowania problematyką wczesnej interwencji logopedycznej, czego jedną z przyczyn stały się regulacje prawne, stwarzające możliwości zatrudniania logopedów, specjalizujących się w diagnozie i terapii dziecka od okresu noworodkowego. Przygotowana pozycja jest kierowana do osób, które tematyką tą są zainteresowane i chciałyby poszerzyć swo...
Cena: 116 zł 102 zł
Pedagogika prawa. Vade mecum! Pójdź ze mną!. Autorzy: Piotr Zamelski
"Pedagogika prawa. Vade mecum! Pójdź ze mną!"Stanisław Leszek Stadniczeńko, Piotr Zamelski
Cena: 55 zł 50 zł
Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej. Strategie nauczania poparte badaniami. Autorzy: David Mitchell
Nauczyciele na całym świecie poszukują skutecznych metod nauczania, również w klasach integracyjnych. Ta unikalna pozycja jest nieocenionym źródłem informacji dla pedagogów, którzy mogą nie mieć czasu lub chęci na zajmowanie się badaniami teoretycznymi, ale którzy chcieliby mieć pewność, że stosowane przez nich strategie nauczania są najskuteczniejszymi i najnowocześniejszymi d...
Cena: 49 zł 44 zł
Zmiana przekonań utrudniających adaptację społeczną u wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Autorzy: Justyna Siemionow
Głównym celem pracy było poznanie przekonań utrudniających adaptację społeczną nieletnich przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Liczne badania opisane w literaturze po roku 1990 wskazują, że koncentrowanie się jedynie na zmianach behawioralnych, dostępnych obserwacji nie prowadzi do trwałych zmian w funkcjonowaniu nieletnich, a sprzyja jedynie dostosowaniu do waru...
Cena: 48 zł 48 zł
Zmiany w życiu współczesnych ludzi i ich konteksty. Autorzy: Hanna Liberska
Książka stanowi zbiór tekstów poświęconych szeroko pojętej problematyce funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie. Autorzy, reprezentanci różnych dyscyplin nauki, postanowili przyjrzeć się bliżej kontekstom, w jakich zachodzą. Cykl monografii, których ta książka stanowi część, składa się z artykułów psychologów, socjologów, pedagogów, prawników, lekarzy.Autorzy poszukują...
Cena: 72 zł 65 zł
Pedagogika serca Wychowanie emocjonalne w XXI wieku. Autorzy:
Książka ma na celu wspieranie i propagowanie idei Pedagogiki serca i związanej z nią społecznej inicjatywy powołania Komitetu Upowszechniania Wychowania Emocjonalnego Pedagogika Serca, którego honorowym patronem jest Maria Łopatkowa. Celem Komitetu jest uzyskanie zgody Organizacji Narodów Zjednoczonych na dodatkowy wpis w Konwencji Praw Dziecka, odnoszący się do obowiązkowego k...
Cena: 48 zł 48 zł
Osobna: kobieta a personalizm Karola Wojtyły Jana Pawła II. Doktryna i rewizja. Autorzy: Justyna Melonowska
Justyna Melonowska napisała książkę, będącą polemiką z papieżem Janem Pawłem II i koncepcją natury kobiecości zawartą w jego działach. Autorka zauważa, iż Jan Paweł II jako filozof pozornie promuje emancypację kobiet, ale jego nauczanie tak naprawdę skutkuje utrzymywaniem kobiet w ryzach i tradycyjnych rolach. Jan Paweł II zdaje się postrzegać kobiety głównie przez pryzmat maci...
Cena: 59 zł 53 zł
Nakład wyczerpany
Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Autorzy: Urszula Jeruszka
Książka ukazuje problemy związane z definiowaniem kompetencji, ich kształceniemi ocenianiem, ze zjawiskiem niedostosowania potencjału kompetencyjnego aktualnych i potencjalnych pracowników do wymagań pracodawców oraz propozycje sposobów ich rozwiązywania. Publikacja prezentuje modele kształcenia kompetencji oraz czynniki charakteryzujące ścieżkę edukacyjną i zawodową mogące spr...
Cena: 48 zł 48 zł
Karta Nauczyciela. Komentarz problemowy.5 Autorzy: Piotr Ciborski
Kompendium wiedzy prawnej dla pracowników oświaty, obszerne i szczegółowe wyjaśnienia najczęściej występujących problemów, m.in.: - wymagań kwalifikacyjnych, - awansu zawodowego, - powierzenia obowiązków dyrektora i jego odwołania z funkcji, - nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przeniesień, - wynagradzania i czasu pracy, - uprawnień socjalnych i urlopów, - u...
Cena: 168 zł 143 zł
Autyzm. Więcej niż podstawy. Leczenie zaburzeń ze spektum autyzmu. Autorzy: William Shaw
Świetna książka! Podaje sprawdzone i poparte badaniami sposoby poprawienia funkcjonowania osób z autyzmem. Nie każdy wie, że na przykład niedobór cholesterolu (ogólnie cieszącego się złą sławą) powoduje zaburzenia funkcjonowania mózgu, mogące prowadzić do autyzmu, Zespołu Tourette'a, ADHD, Zespołu Downa, itp. Albo jak leczyć zaburzenia przewodu pokarmowego, powszechne u autysty...
Cena: 80 zł 72 zł
Nakład wyczerpany
TRANSFORMACJE PRZEWODNIK PO ZMIANACH SPOŁECZNO EKONOMICZNYCH. Autorzy: Paweł Kaczmarczyk
Niniejszy tom, który tworzy blisko 40 krótkich esejów, przedstawia różnorodne wymiary polskiej transformacji. Eseje te swoją formą nawiązują do haseł encyklopedycznych i odnoszą się do czterech obszarów tematycznych: zmian i wyzwań demograficznych, procesów migracyjnych, kwestii regionalnych oraz przemian instytucjonalnych. Ich autorami są wybitni przedstawiciele polskiego i eu...
Cena: 49 zł 44 zł
Nakład wyczerpany
Dziecko w mediach. Autorzy: Krzysztof Marcyński
Mass media pojawiły się w życiu najmłodszych w sposób naturalny, stając się ważnym elementem kształtującym ich percepcję i światopogląd. Są źródłem bieżących wiadomości, dostarczają wiedzy i rozrywki, jak również stanowią ogromną siłę w kształtowaniu opinii, postaw i systemów wartości swych odbiorców, a w szczególności dzieci. Tym samym media są potężną instytucją socjalizującą...
Cena: 55 zł 50 zł
Oswobodzenie Silnej Kobiety Nieskalana miłość Matki Uwielbionej do dzikiej duszy. Autorzy: Clarissa Pinkola Estes
Matka Święta składa nam obietnicę, że każda dusza, która potrzebuje pocieszenia, wizji, przewodnictwa albo siły może do niej wołać i schronić się pod jej opieką. A Matka Uwielbiona natychmiast przybędzie z rozwianym welonem.W "Oswobodzeniu Silnej Kobiety" Clarissa Pinkola Estés daje nam doświadczyć mocy leczących opowieści. Pradawna tradycja uzdrawiających historii łączy się w ...
Cena: 59 zł 53 zł
Ciało poza Innością i Tożsamością. Trzy figury ciała w filozofii współczesnej. Autorzy: Monika Rogowska-Stangret
Ciało jako inny, obcy, wykluczony, ciało jako przestrzeń napięcia między toż-samością a innością, ciało poza innością i tożsamością. Ciało-tekst - otwarte. Ciało o zmiennej intensywności, bez ustanku pulsujące między tym, co obce a tym, co toż-same. Ciało ustanawiające granice, by w kolejnym kroku je znieść, mówiące: ,,ja", by zaraz temu zaprzeczyć, tworzące wnętrze i rozpływaj...
Cena: 55 zł 50 zł
Nakład wyczerpany
Dzieci w świecie doznań. Jak pomóc dzieciom z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. Autorzy: Lucy Jane Miller
Zaburzenia przetwarzania sensorycznego (sensory processing disorder - SPD) zmieniają sposób, w jaki dana osoba odbiera wrażenia smakowe, dotykowe, wzrokowe, ruchowe i związane ze świadomością własnego ciała. SPD sprawia, że codzienne czynności stają się wyzwaniem, i może skutkować problemami emocjonalnymi i społecznymi oraz trudnościami w nauce. Autorka dzieli się z czytelnikam...
Cena: 69 zł 62 zł
Wyświetlanie od 1 do 20 (z 470 pozycji)
Stron:  1  2  3  4 ...  Następna >> 
... jest pusty
Facebook