Kategorie
Księgarnia IKEP

Księgarnia internetowa IKEP posiada w swojej ofercie m.in. kodeksy z komentarzem i orzecznictwem - np.: kodeks pracy, cywilny, karny; także poradniki prawne i podatkowe (np. Meritum Wolters Kluwer Polska: Meritum Podatki, Meritum Prawo Pracy, Meritum Prawo Spółek),więcej «

Powiązane strony

zamknięcie roku Plan kont, PKWiU 2014, Kodeks pracy, Plan kont Gierusz, Zamknięcie roku 2014, Kodeks karny, Leksykon VAT 2014, Plan kont 2014, Kadry i płace 2014, Płace od A do Z 2014, Kodeks cywilny, Zamknięcie roku Rachunkowość, Zakładowy Plan kont, Meritum rachunkowość, PKWiU, zamknięcie roku 2014, Kodeks pracy 2014, PKD, Harry Potter, Leksykon VAT

Ekonomia, Zarządzanie

  • Sortuj po:
  • Wydawnictwo:
Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw. Autorzy: Teresa Kiziukiewicz
Książka jest przeznaczona dla pracowników mikro i małych firm odpowiedzialnych za ewidencję gospodarczą, osób prowadzących biura rachunkowe, uczestników kursów i szkoleń z zakresu rachunkowości [szczególnie dla mikro i małych firm], studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych z rachunkowości i finansów, uczniów średnich szkół ekonomicznych.
Cena: 60 zł 54 zł
Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Autorzy: Lidia Kuczewska
Współcześnie w sektorze usług coraz większego znaczenia nabierają usługi biznesowe. Ich rozwój wiąże się z coraz szerszym stosowaniem outsourcingu. Autorzy podjęli próbę zidentyfikowania przejawów innowacyjności usług biznesowych jako czynników podnoszenia poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz motywów i zakresu korzystania z tych usług przez przedsiębiorstwa działające ...
Cena: 55 zł 50 zł
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Wydanie 5 Autorzy: Grażyna Gierszewska
W książce zostały przedstawione metody analizy strategicznej - najbardziej znane i najczęściej stosowane w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami. Wykorzystanie tych metod pozwala ocenić rynkowe szanse przedsiębiorstwa oraz uniknąć często popełnianych błędów. Dzięki temu można zarówno ograniczyć ryzyko nietrafionych decyzji, jak i odnieść sukces na coraz silniej konkurencyjnyc...
Cena: 60 zł 54 zł
Ustawa o zmianie ustawy. Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Autorzy: Grzegorz Mazurek
Publikacja stanowi szczegółowy komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Wprowadzone wówczas zmiany dotyczą wszystkich etapów prowadzenia postępowania oraz samego składania ofert. Komentarz jest przydatnym narzędziem zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców.W opracowaniu autorzy kompleksowo omówili zmiany dotyczą...
Cena: 188 zł 160 zł
Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych. Wydanie 2 Autorzy: Andrzej Polaszek
Jak zabezpieczyć interesy zamawiającego i wykonawcy w umowie o roboty budowlane? Jakie obowiązki nakłada na nich podpisanie takiej umowy? Kiedy można zmienić umowę lub od niej odstąpić? W jaki sposób rozwiązywać spory i dochodzić należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy?Książka odpowiada na najważniejsze pytania zadawane przez osoby odpowiedzialne za p...
Cena: 128 zł 113 zł
Finanse i prawo finansowe.0 Autorzy: Alina Majchrzycka-Guzowska
Finanse i prawo finansowe to podręcznik, który zawiera jasne i zwięzłe ujęcie najnowszych rozwiązań systemu finansowego w Polsce. Przedstawiono w nim zasady funkcjonowania publicznej gospodarki finansowej i jej powiązania z gospodarką prywatną.Regulacje prawne dotyczące problematyki finansów i prawa finansowego ulegają częstym zmianom. Wynika to m.in. z przynależności Polski do...
Cena: 75 zł 68 zł
Optymalizacja zatrudnienia wynagrodzeń i struktur organizacyjnych. Wydanie 2 Autorzy: Jarosław Marciniak
Warunki współczesnej gospodarki i wprowadzane na dużą skalę zmiany w organizacjach wymagają profesjonalnych przedsięwzięć w obszarze HR, przede wszystkim racjonalizacji poziomu zatrudnienia oraz dostosowania potencjału zatrudnionych do nowych wymagań dotyczących zadań i stanowisk.Publikacja dostarcza kompleksowej wiedzy na temat stosowanych w praktyce zarządzania rozwiązań prow...
Cena: 99 zł 89 zł
Strumieniowanie energii klienta. Transmisja znaczeń. Autorzy: Kazimierz Perechuda
"Orgazm zakupowy" jest momentowy; możemy zdefiniować go jako incydentalne stopienie się energii sprzedawcy i klienta. W rzeczywistości, tak jak w trakcie rozkoszy seksualnej, mamy do czynienia z wyzerowaniem racjonalnej, chłodnej, przemyślanej i wielokrotnie przetestowanej energii sprzedającego oraz emocjonalnej, irracjonalnej energii klienta. Rozkosz tego typu nie jest miesiąc...
Cena: 48 zł 48 zł
Rozwój rynku płatności mobilnych w Polsce. Perspektywa konsumentów, dostawców i akceptantów płatności mobilnych. Autorzy: Artur Borcuch
We współczesnym zdigitalizowanym świecie mobilność staje się coraz ważniejszym elementem codziennego funkcjonowania człowieka. Smartfony stały się wszechobecne, a konsumenci coraz chętniej korzystają z aplikacji mobilnych, które pomagają im w życiu codziennym. Coraz więcej osób korzysta z mobilnego dostępu do usług bankowych. Część z nich zaczęła używać smartfonów jako instrume...
Cena: 79 zł 71 zł
Zamknięcie roku 2016 w księgach instytucji kultury Praktyczna instrukcja. Autorzy: Grzegorz Magdziarz
Praktyczna instrukcja wskazuje, na które pozycje należy zwrócić uwagę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz ustalenia prawidłowego wyniku finansowego instytucji kultury. Podpowiadamy także, jak długo należy przetrzymywać sprawozdania finansowe, co zrobić z błędami z lat ubiegłych oraz jak kształtuje się odpowiedzialność kierownika instytucji kultury dotyczące nieprawi...
Cena: 68 zł 61 zł
Nakład wyczerpany
Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych - aspekty bilansowe i podatkowe. Wydanie 2 Autorzy: zbiorowa praca
W książce omówiono zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe związane z ustaniem bytu prawnego przedsiębiorcy w każdej formie organizacyjnej (działalność indywidualna, spółka cywilna, osobowa spółka handlowa, spółka kapitałowa).Przedstawiono obowiązki w zakresie rachunkowości, skutki w podatkach dochodowych, VAT, PCC i w zakresie rozliczeń z ZUS, a ponadto tryby likwidacji spó...
Cena: 79 zł 71 zł
Odwołanie warunkowego zwolnienia. Autorzy: Anna Jaworska-Wieloch
Monografia Odwołanie warunkowego zwolnienia jest wynikiem badań Autorki nad dogmatycznymi i empirycznymi zagadnieniami związanymi z instytucją warunkowego zwolnienia. Jakkolwiek warunkowe zwolnienie od wielu lat pozostawało w kręgu zainteresowania przedstawicieli nauki, dostrzegalny był brak opracowań koncentrujących się wokół podstaw odwołania warunkowego zwolnienia oraz ustal...
Cena: 65 zł 59 zł
Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej. Autorzy: Anna Zysnarska
Szczegółowe opracowanie przedstawia zagadnienia rachunkowości i analizy finansowej: - organów finansowych państwa i jednostek samorządu terytorialnego, - związków metropolitalnych, - jednostek budżetowych działających w podsektorze rządowym i samorządowym - oraz samorządowych zakładów budżetowych.Zagadnienia omówione w publikacji zostały podzielone na trzy części. 1. Część pier...
Cena: 179 zł 152 zł
Zamówienia publiczne po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. - komentarz do zmian - ujednolicony tekst ustawy. Autorzy: Krzysztof Puchacz
Zamówienia publiczne po dużych zmianach obowiązujących od 28 lipca 2016 r. - praktyczny komentarz do nowych przepisów i ujednolicony tekst ustawy. Autor wskazuje, w jaki sposób stosować nowe regulacje, oraz podaje szczegółowy harmonogram wejścia w życie poszczególnych przepisów.Najważniejsze zmiany: - wprowadzenie trzyetapowego systemu weryfikacji podmiotowej wykonawcy - ważna ...
Cena: 158 zł 139 zł
Finansowa ocena inwestycji rzeczowych. Autorzy: Paweł Felis
Książka stanowi połączenie akademickich rozważań z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi procesu analizy i oceny projektów inwestycyjnych. Na podstawie własnych doświadczeń i przemyśleń oraz krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu przedstawiono niezbędną wiedzę z zakresu problematyki objętej tytułami poszczególnych rozdziałów. W strukturze podręcznika znalazły się następuj...
Cena: 55 zł 50 zł
Pakiet paliwowy i energetyczny. Zmiany w VAT, akcyzie i prawie energetycznym. Autorzy: Janusz Zubrzycki
Tak zwany ,,Pakiet paliwowy" i ,,pakiet energetyczny" to katalog nowych przepisów ustawy o VAT, akcyzy, prawa energetycznego i szeregu innych ustaw, mający na celu przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym występującym na rynku paliw ciekłych, głównie ograniczenie, tzw. ,,szarej strefy" - poprzez uporządkowanie i uzupełnienie regulacji sektora paliw ciekłych - oraz ,,uszczelni...
Cena: 77 zł 69 zł
Aksjologiczne, normatywne i społeczne podstawy prawa rozwiązywania sporów zbiorowych pracy. Autorzy: Janusz Żołyński
Książka opracowana przez dr Janusza Żołyńskiego została poświęcona problematyce sporów zbiorowych pracy. Jej przedmiot odnosi się do zagadnień istotnych zarówno teoretycznie, jak i praktycznie dla nauki prawa pracy.Publikacja jest jedną z niewielu na rynku polskim monografii, która w sposób kompleksowy dokonuje doktrynalnej, normatywnej i społecznej analizy podstaw prawnych roz...
Cena: 179 zł 152 zł
Partnerstwo publiczno-prywatne. Praktyczny poradnik partnerstwa. Autorzy: Jarosław Zysnarski
W formule partnerstwa publiczno-prywatnego przygotowywane i realizowane są projekty rozwojowe związane z infrastrukturą i usługami komunalnymi. Coraz częściej sięgają do tego narzędzia gminy, powiaty i administracja rządowa.Podczas realizacji takich przedsięwzięć trzeba rozważać i rozstrzygać konkretne dylematy: - Jaki model partnerstwa jest właściwy? - Jak zorganizować procedu...
Cena: 158 zł 139 zł
Jak wygrać przetarg - poradnik dla małych i średnich firm. Autorzy: Andrzela Gawrońska-Baran
Książka zawiera nie tylko porady dotyczące samej procedury zamówień publicznych.Z lektury Czytelnik dowie się: - Po pierwsze, gdzie szukać ogłoszeń oraz informacji o przetargach, jak interpretować zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), jak ,,mierzyć siły na zamiary" - czyli jak przystąpić do przetargu razem z inną firmą, jak polegać na potencjale innej firmy,...
Cena: 49 zł 44 zł
Ryzyko katastroficzne. Autorzy: Renata Pajewska-Kwaśny
Książka jest przeznaczona dla osób zawodowo związanych z sektorem ubezpieczeń, pracowników administracji rządowej i samorządowej, studentów uczelni i kierunków ekonomicznych.
Cena: 60 zł 54 zł
Wyświetlanie od 1 do 20 (z 207 pozycji)
Stron:  1  2  3  4 ...  Następna >> 
... jest pusty
Facebook