Kategorie
Księgarnia IKEP

Księgarnia internetowa IKEP posiada w swojej ofercie m.in. kodeksy z komentarzem i orzecznictwem - np.: kodeks pracy, cywilny, karny; także poradniki prawne i podatkowe (np. Meritum Wolters Kluwer Polska: Meritum Podatki, Meritum Prawo Pracy, Meritum Prawo Spółek),więcej «

Powiązane strony

zamknięcie roku Plan kont, PKWiU 2014, Kodeks pracy, Plan kont Gierusz, Zamknięcie roku 2014, Kodeks karny, Leksykon VAT 2014, Plan kont 2014, Kadry i płace 2014, Płace od A do Z 2014, Kodeks cywilny, Zamknięcie roku Rachunkowość, Zakładowy Plan kont, Meritum rachunkowość, PKWiU, zamknięcie roku 2014, Kodeks pracy 2014, PKD, Harry Potter, Leksykon VAT

Fundacje i stowarzyszenia Zasady funkcjonowania (z suplementem elektronicznym)

Fundacje i stowarzyszenia Zasady funkcjonowania (z suplementem elektronicznym)

Autorzy:  BARAŃSKI R.
Wydawnictwo:  Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr ODDK
Rok wydania:  2019
Ilość stron:  218
Oprawa:  miękka
Format:  B5
ISBN:  978-83-7804-684-4
Do pobrania:
Cena: 150 zł
Opis

Publikacja pomocna w opracowaniu i wdrożeniu w organizacjach pozarządowych (fundacje i stowarzyszenia) nowoczesnych systemów zarządzania działalnością administracyjną i statutową.

Dzięki tej książce Czytelnik będzie mógł:
poznać zasady prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń rejestrowych i zwykłych, w tym m.in. konstrukcję statutu, procedury rejestracyjne, obowiązki sprawozdawcze, zasady likwidacji organizacji,
przygotować strategiczny plan rozwoju fundacji lub stowarzyszenia z podziałem na poszczególne etapy wdrażania strategii w życie,
poznać metody konstrukcji i realizacji projektów społecznych i inwestycyjnych realizowanych w ramach prowadzonej aktywności statutowej,
poznać zasady zatrudniania personelu odpłatnego w organizacjach pozarządowych oraz współpracy z wolontariatem niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej oraz skutecznego realizowania programów i projektów,
zapewnić swojej organizacji dobrą kondycję finansową poprzez pozyskiwanie środków pieniężnych pochodzących z programów dotacyjnych oraz usług i pomocy rzeczowej otrzymywanej w wyniku prowadzonych kampanii społecznych, od darczyńców i sponsorów firmowych i indywidualnych,
efektywnie współpracować z organami administracji publicznej podczas realizacji zadań publicznych.

Książka wyjaśnia:
jak profesjonalnie gospodarować finansami w organizacji pozarządowej,
w jaki sposób fundacje i stowarzyszenia mogą otrzymać status organizacji pożytku publicznego i jakie przywileje i obowiązki się z tym łączą,
jak pozyskać pomoc finansową, rzeczową i usługową przeznaczoną na działalność organizacji od darczyńców i sponsorów,
jakie zasady obowiązują podczas konstrukcji i realizacji projektów społecznych i inwestycyjnych,
w jaki sposób skutecznie przygotować ofertę dotyczącą realizacji zadań publicznych,
w jaki sposób fundacje i stowarzyszenia mogą prowadzić działalność odpłatną i gospodarczą,
jakie jest znaczenie działalności public relations dla aktywności statutowej organizacji trzeciego sektora.

Do książki dołączony jest suplement elektroniczny, w którym znajdują się m.in.:
podstawowe akty prawne regulujące zasady działalności fundacji i stowarzyszeń,
przykładowe statuty fundacji i stowarzyszenia,
przykłady uchwał niezbędnych do prawidłowej rejestracji fundacji i stowarzyszeń,
przykłady umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

Plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

... jest pusty
Facebook