Kategorie
Księgarnia IKEP

Księgarnia internetowa IKEP posiada w swojej ofercie m.in. kodeksy z komentarzem i orzecznictwem - np.: kodeks pracy, cywilny, karny; także poradniki prawne i podatkowe (np. Meritum Wolters Kluwer Polska: Meritum Podatki, Meritum Prawo Pracy, Meritum Prawo Spółek),więcej «

Powiązane strony

zamknięcie roku Plan kont, PKWiU 2014, Kodeks pracy, Plan kont Gierusz, Zamknięcie roku 2014, Kodeks karny, Leksykon VAT 2014, Plan kont 2014, Kadry i płace 2014, Płace od A do Z 2014, Kodeks cywilny, Zamknięcie roku Rachunkowość, Zakładowy Plan kont, Meritum rachunkowość, PKWiU, zamknięcie roku 2014, Kodeks pracy 2014, PKD, Harry Potter, Leksykon VAT

CIT Podatki i rachunkowość Komentarz wyd.7. Wydanie 7

CIT Podatki i rachunkowość Komentarz wyd.7. Wydanie 7

Autorzy:  Paweł Małecki
Wydawnictwo:  Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska
Wydanie:  7
Rok wydania:  2016
Ilość stron:  1243
Oprawa:  twarda
ISBN:  9788380922709
Cena: 269 zł 229 zł
Opis

CIT. Podatki i rachunkowość to jedyny na rynku komentarz, który dzięki wyjątkowemu połączeniu omówienia aspektów podatkowych i rachunkowych pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

W siódmym wydaniu książki przedstawiono wszystkie najważniejsze zagadnienia związane ze stosowaniem komentowanej ustawy, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r., w tym dotyczące m.in.:

- nowych korzystnych dla podatników zasad korekty przychodów i kosztów, gdy ta korekta nie wynika z oczywistej pomyłki,

- możliwości ujmowania w kosztach podatkowych wydatków pracodawcy na refundację pobytu dzieci pracowników w przedszkolach lub żłobkach lub kosztów utworzenia przyzakładowego przedszkola lub żłobka oraz ponoszenia kosztów na prowadzenie tych instytucji,

- wprowadzenia nowej ulgi podatkowej na finansowanie działalności badawczo-rozwojowej, która zastępuje dotychczasowe obniżanie podstawy opodatkowania o wydatki na zakup nowych technologii,

- nowych zwolnień z podatku i poszerzonego katalogu kosztów niestanowiących kosztów podatkowych,

- nowych zasad rozliczania odsetek z tytułu papierów wartościowych wypłacanych nierezydentom.

Ponadto w komentarzu zaprezentowano nowe zasady tworzenia dokumentacji odnoszącej się do cen transferowych przy podmiotach powiązanych, które trzeba będzie uwzględnić od 1 stycznia 2017 r. Zawarto w nim również aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych z 2015 r.

Prezentowane opracowanie pozwala w szybki sposób zapoznać się z interpretacją każdego przepisu ustawy dokonywaną przez sądy administracyjne i administrację podatkową. Dla bardziej kontrowersyjnych zapisów ustawy opisano dominujące linie orzecznictwa. Jednocześnie rachunkowa analiza przepisów dokonana w komentarzu ułatwi poprawne ujmowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych.

... jest pusty
Facebook