Kategorie
Księgarnia IKEP

Księgarnia internetowa IKEP posiada w swojej ofercie m.in. kodeksy z komentarzem i orzecznictwem - np.: kodeks pracy, cywilny, karny; także poradniki prawne i podatkowe (np. Meritum Wolters Kluwer Polska: Meritum Podatki, Meritum Prawo Pracy, Meritum Prawo Spółek),więcej «

Powiązane strony

zamknięcie roku Plan kont, PKWiU 2014, Kodeks pracy, Plan kont Gierusz, Zamknięcie roku 2014, Kodeks karny, Leksykon VAT 2014, Plan kont 2014, Kadry i płace 2014, Płace od A do Z 2014, Kodeks cywilny, Zamknięcie roku Rachunkowość, Zakładowy Plan kont, Meritum rachunkowość, PKWiU, zamknięcie roku 2014, Kodeks pracy 2014, PKD, Harry Potter, Leksykon VAT

CIT Podatki i rachunkowość Komentarz Wydanie 10

CIT Podatki i rachunkowość Komentarz Wydanie 10

Autorzy:  MAŁECKI P., MAZURKIEWICZ M.
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
Wydanie:  10
Seria:  Duże Komentarze
Rok wydania:  2019
Ilość stron:  1624
Oprawa:  twarda
Format:  B5
ISBN:  978-83-8160-671-4
Cena: 235 zł
Opis

CIT

CIT. Podatki i rachunkowość to jedyny na rynku komentarz, który dzięki wyjątkowemu połączeniu omówienia aspektów podatkowych i rachunkowych pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

W dziesiątym wydaniu książki przedstawiono wszystkie najważniejsze regulacje związane ze stosowaniem komentowanej ustawy, które obowiązują od 1.01.2019 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do 10.05.2019 r., w tym dotyczących m.in.:

cen transferowych i ich dokumentacji;
nowych reguł zawiadamiania urzędu skarbowego o szczególnym trybie rozliczania zaliczek rejestrowanych na kasie fiskalnej i zmian zasad ich płacenia;
podatku od niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax);
opodatkowania działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną;
nowych zasad rozliczania podatku u źródła;
nowych kategorii kosztów, np. od pracowniczych planów kapitałowych;
nowych zwolnień przedmiotowych i podmiotowych;
zasad rozliczania obrotu wierzytelnościami;
preferencji kosztowych w przypadku dopłat lub zatrzymywania zysku w spółkach kapitałowych;
zmian w katalogu kosztów negatywnych – NKUP;
zmian w rozliczaniu kosztów doradczych, reklamowych przy podmiotach powiązanych;
rozliczania samochodów osobowych używanych w działalności gospodarczej;
obniżonej stawki podatku dochodowego w wysokości 9% wraz z zasadami jej stosowania;
ograniczeń w stosowaniu zwolnień poboru podatku od dywidend i innych zysków w osobach prawnych, poboru podatku u źródła przy podmiotach powiązanych;
rozliczania podatku od przychodów ze środków trwałych będących budynkiem;
podatku od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (Innovation BOX);
zwrotu podatku z tytułu nadpłaconego podatku u źródła;
nowych odliczeń z tytułu wydatków na zakup urządzeń do elektronicznego rozliczania recept w aptekach.
Dla bardziej kontrowersyjnych zapisów ustawy wskazano dominujące linie orzecznictwa. Jednocześnie rachunkowa analiza przepisów dokonana w komentarzu ułatwi poprawne ujmowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych.

Publikacja przeznaczona jest dla księgowych, doradców podatkowych i pracowników biur rachunkowych.

... jest pusty
Facebook