Kategorie
Księgarnia IKEP

Księgarnia internetowa IKEP posiada w swojej ofercie m.in. kodeksy z komentarzem i orzecznictwem - np.: kodeks pracy, cywilny, karny; także poradniki prawne i podatkowe (np. Meritum Wolters Kluwer Polska: Meritum Podatki, Meritum Prawo Pracy, Meritum Prawo Spółek),więcej «

Powiązane strony

zamknięcie roku Plan kont, PKWiU 2014, Kodeks pracy, Plan kont Gierusz, Zamknięcie roku 2014, Kodeks karny, Leksykon VAT 2014, Plan kont 2014, Kadry i płace 2014, Płace od A do Z 2014, Kodeks cywilny, Zamknięcie roku Rachunkowość, Zakładowy Plan kont, Meritum rachunkowość, PKWiU, zamknięcie roku 2014, Kodeks pracy 2014, PKD, Harry Potter, Leksykon VAT

CIT Podatki i rachunkowość Komentarz 2018 Wydanie 9

CIT Podatki i rachunkowość Komentarz 2018 Wydanie 9

Autorzy:  MAŁECKI P., MAZURKIEWICZ M.
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
Wydanie:  9
Seria:  Duże Komentarze
Rok wydania:  2018
Ilość stron:  1388
Oprawa:  twarda
Format:  B5
ISBN:  978-83-8124-593-7
Cena: 232 zł
Opis

CIT 2018

Rewolucja w CIT 2018! Jedyny na rynku komentarz wyjaśniający jednocześnie aspekty podatkowe i rachunkowe.

Stan prawny: Stan prawny na 1 marca 2018 r. z uwzględnieniem zmian wynikających z ustaw z 6 marca 2018 r.: Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646) oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 650)

CIT. Podatki i rachunkowość to komentarz, który pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

W dziewiątym wydaniu książki znajdziesz wszystkie najważniejsze zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 r., w tym dotyczące m.in.:
    zwiększenia kwoty odpisu amortyzacyjnego z tytułu zużycia samochodu osobowego,
    wyodrębnienia źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenia dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika,
    wprowadzenia tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne,
    wprowadzenia przepisów ukierunkowanych na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności przez małych i średnich przedsiębiorców, w tym o charakterze upraszczającym i precyzującym obecnie funkcjonujące regulacje,
    nowe wymogi związane z dokumentacją cen transferowych,
    wprowadzenia zmian w zakresie tzw. ulgi B+R, tj. prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania określonej kwoty kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez przedsiębiorcę na działalność badawczo-rozwojową (kosztów kwalifikowanych).

W komentarzu znajdziesz również praktyczną wiedzę z zakresu:

    wprowadzenia przepisów uszczelniających system podatku dochodowego od osób prawnych, w tym poprzez przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego,
    modyfikacji przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych,
    nowych rozwiązań uwzględniających zmiany zasad sporządzania odpisów tworzonych w bankach na należności z tytułu udzielonych kredytów (pożyczek), gwarancji (poręczeń), spłaty kredytów i pożyczek oraz nabytych przez bank hipoteczny wierzytelności w celu emisji listów zastawnych,
    podwyższenia z obecnych 3500 zł do 10 000 zł, limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów,
    dostosowania przepisów do nowej Klasyfikacji Środków Trwałych 2016 (KŚT),
    wsparcia działań dotyczących zwalczania agresywnego planowania podatkowego, które Komisja Europejska uznała za jeden z kluczowych politycznych priorytetów Unii Europejskiej w ramach realizacji strategii na rzecz sprawiedliwego i skutecznego systemu opodatkowania osób prawnych w Unii,
    wprowadzenia regulacji umożliwiającej ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych upublicznienie informacji zawierającej dane podatkowe podatników, których przychody w roku poprzednim przekroczyły 50 mln euro, jak również podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej, niezależnie od wysokości osiąganych przez taką grupę przychodów.

Publikacja przeznaczona jest dla księgowych, doradców podatkowych i pracowników biur rachunkowych.

... jest pusty
Facebook